Sausio 13-oji. Laisvės gynėjų diena

 Zanavykų muziejaus fonduose yra saugoma Viktoro Vilčinsko nuotraukos, darytos po Sausio 13 dienos įvykių. Taip pat saugomas rajono laikraštis "Draugas", išleistas 1991 m. sausio 9 d., kuriame minimi tragiški įvykiai.