Dėkojame už skirtą finansinę paramą savo rėmėjams:

Šakių rajono savivaldybei 

Lietuvos kultūros tarybai ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai

Griškabūdžio ŽŪB (vadovas Petras Puskunigis)

Lukšių ŽŪB (direktorius Jonas Pranaitis)

Voniškių ŽŪB (vadovas Henrikas Braškys)

UAB „GRAPHIC NODE“

UAB "AGROLINA" (vadovė Raminta Bastytė)

UAB „"URIGA“

Nijolei ir Vytautui Bitinams

Rūtai ir Dariui Bilskiams

Vilmai ir Arvydui Kubiliams

Romai ir Raimundui Masevičiams

Ritai ir Benui Mockeliūnams

Evelinai ir Tomui Starinskams

S. Stanaičiui

MŪSŲ DRAUGAI: