2020 metai

18-OJI DUONOS ŠVENTĖ

Rugsėjo 10 d.  Zanavykų muziejuje įvyko 18-oji tradicinė, edukacinė duonos šventė „Su savo duona visur rasi suolą“. Šventę pradėjo Marijampolės kultūros centro vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Žolynukai“ (vadovė Dalia Venckienė). Į šventę atvyko ir sveikinimo žodį tarė etnologė, žurnalistė, lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo darbuotoja Gražina Kadžytė. Grūdo kelią susirinkusiam būriui vaikų pristatė Sintautų kultūros centro folkloro ansamblis „Santaka“ (vadovė Jūratė Navickienė). Vaikai galėjo ne tik pamatyti, bet ir patys išbandyti kūlimą spragilais, grūdų niekojimą geldoje, arpavimą arpa, miltų sijojimą rėčiu ir grūdo grudimą piestoje. „Gulbelės kepyklėlės“ tradicinės duonos ir kepinių paslaptimis pasidalino Rima Rauktienė. Po darbų į žaidimų ratelį susirinkusius kvietė Plokščių mokyklos-daugiafunkcio centro folkloro ansamblis „Vaiguva“ (vadovė Asta Grigaitienė).  „Rabakse“ dalyvius šokdino šeimyninis Ališauskų kvartetas „Linksmoji šeimynėlė“ (Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentė, kanklinkė Aistė Bružaitė, Lietuvos kariuomenės orkestro vyr. dirigentas ir vadovas, birbynininkas Egidijus Ališauskas, mažoji solistė Akvilė Ališauskaitė ir Lukas Ališauskas. Restoranas „Kuchmistrai“ susirinkusius dalyvius pavaišino ypatinga, zanavykiška duonos sriuba – duonzupe, kurios receptas atkurtas Zyplių dvaro virtuvėje. Edukacinės šventės metu šiuolaikinę žemės ūkio techniką pristatė Lukšių žemės ūkio bendrovė.

Šventės kolektyvus ir svečius „Gulbelės kepyklėlė“ apdovanojo progine, juoda duona, kuri dažnai keliauja ir į užsienį, ne vien kaip kokybiškas, lietuviškas kepinys, bet ir kaip istorinis namų šilumos bei derlingų metų simbolis. Zanavykų muziejus nuoširdžiai DĖKOJA visiems prisidėjusiems ir parėmusiems šią šventę bei tikisi susitikti kitą rudenį edukacinėje duonos šventėje „Su savo duona visur rasi suolą“.

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

Zanavykų muziejaus edukacinių veiklų savaitė

Rugpjūčio 3 – 11 dienomis vyko Zanavykų muziejaus organizuota  vaikų vasaros stovykla.   Ši stovykla buvo skirta 5 – 12 metų vaikams. Didžiausią stovykloje dalyvavusių vaikų dalį sudarė Lukšių vaikų dienos centrą lankantys vaikai. 

Stovyklos veiklos vyko šešias dienas. Kiekviena veiklų diena turėjo savo temą, kurių metu  buvo  skatinamas  vaikų kūrybiškumas, pasitikėjimas savimi, savojo krašto pažinimas, jo išskirtinumo suvokimas.

Pirmąją dieną stovyklos dalyviai susipažino su  gyvybės medžio simbolika  pasaulio ir baltų kultūroje, jo reikšme. Muziejaus etnografinėje ekspozicijoje tyrinėjo jo panaudojimą buities puošyboje ir tautodailininkų darbuose. Susipažino su  kraitinių skrynių dekoravimo tradicijomis Zanavykų regione ir kraitinių baldų istorine raida. Taip pat  sužinojo, kokios buvo tradicijos, susijusios su kraičiu, ir ką jis reiškė tuometinei merginai. Praktinių veiklų metu ant didelio formato popieriaus lapo  vaikai sukūrė savo gyvybės medį, naudodami tapybos ir koliažo technikas. Tradicinėmis spalvomis ir ornamentais dekoravo suvenyrinę  medinę skrynutę.

Antrąją dieną dalyviai susipažino su dainomis, pasakėčiomis,  patarlėmis, mįslėmis ir žaidimais, kuriuose minimi paukščiai. Mokėsi greitakalbių ir paukščių pamėgdžiojimų. Sužinojo apie nykstančius paukščių rūšis ir jų išsaugojimo svarbą. Praktinių veiklų metu iš polimerinio molio  dalyviai kūrė paukščio sages-amuletus ir  dekoravo medinį suvenyrinį inkilėlį.

Trečioji diena buvo skirta bitininkystei. Vaikai susipažino su bitininko darbo įrankiais ir apšvietimui naudotais prietaisais eksponuojamais Zanavykų muziejuje. Sužinojo, kaip buvo gaminamos žvakės ir kokią simbolinę prasmę jos turi žmogaus gyvenime.  Susipažino su bičių gaminamais produktais: medumi, vašku, bičių duonele. Sužinojo, kam jie naudojami. Mynė mįsles ir mokėsi patarlių apie bites.Kūrybinėse veiklose išbandė batikos techniką: vašku ir natūraliais dažais, naudodami tradicinius Zanavykų krašto ornamentus, margino staltiesėlę bei liejo spalvotas natūralaus vaško žvakes.

Ketvirtoji diena buvo skirta iš arčiau susipažinti su  Zanavykų krašto tradicijomis. Vaikai sužinojo kaip gyveno mūsų protėviai, kokias šventes jie šventė, kokius darbus ir kokiais prietaisais dirbo. Dalyviai patys išbandė tradicinius darbus: nešė vandenį su naščiais, išmoko sverti bezmėnu, skalbė geldoje ir atliko kitus senuosius buities darbus. Edukacinių veiklų metu dalyviai susipažino ir su vaikų buitimi, sužinojo kokius darbus senovėje dirbo vaikai, kokios buvo jų pareigos ir kokiais žaislais jie žaisdavo. Samprotavo apie savo senelių  ir dabartinių vaikų gyvenimą bei jų galimybes. Patys gaminosi žaisliuką - medinę rankų darbo pelėdžiuko figūrėlę.

Priešpaskutinę stovyklos dieną buvo suorganizuota ekskursija – pleneras.  Stovyklautojai aplankė vaizdingas Zyplių dvaro ansamblio vietas, susitiko su dailininke Adele Liepa Kaunaite.  Vėliau, kaip tikri plenero dalyviai, tapė ir gamino sapnų gaudykles su dailininkės Adelės  pagalba. Dienos pabaigoje surengė savo darbų parodą.

Paskutinė stovyklos diena buvo skirta kelionėms ir Zanavykijos pažinimui.  Stovyklautojai vyko į Plokščius, aplankė Šventaduobę ir Vaiguvos upę - gatvę, Sūduvos Kernavę - Sudargą. Buvo išbandytas basakojų takas, aplankytas Selindžerio paminklą. Už aktyvų dalyvavimą Zanavykų muziejaus edukacinių veiklų savaitėje visi dalyviai buvo  apdovanoti padėkos raštais.

Stovyklos metu vaikai patyrė daug teigiamų emocijų, įgijo naujų žinių apie savo kraštą, jo istoriją. Kūrybinių veiklų metu išbandė naujų saviraiškos technikų,  o užsiėmimų metu pagaminti darbeliai po parodos atiteko projekto dalyviams. 

Vaikų vasaros stovyklos edukacinėms kūrybinėms veikloms finansavimą skyrė Šakių rajono savivaldybė.

                                             Parengė spec. etnografijai Renata Kutkienė

Muziejų kelio renginys ant Sudargo piliakalnių

Lietuvos muziejų kelio vizitą Suvalkijoje (Sūduvoje) vainikavo Zanavykų muziejaus organizuota pažintinė ekskursija „Sūduvos Kernavė“. Muziejus pakvietė į neįtikėtino grožio piliakalnių kompleksą Sudarge. Pažintinės ekskursijos metu lankytojai aplankė ne tik visus penkis piliakalnius, bet ir gėrėjosi bendruomenės žmonių parengta teatralizuota programa "Susitikimai laiko ženkluose". „Lietuvos kraštovaizdžiai: kalnų ir kalvų kultūriniai reginiai“ renginių estafetę perdavėme čia pat, vos už keleto kilometrų prasidedančiai Mažajai Lietuvai, kuri nuo liepos 31 d. pradės pasakoti savąją „Tėvynės ieškojimo“ istoriją.

Už pagalbą organizuojant renginį ir jaukų kultūrinį susitikimą ant Sudargo piliakalnių komplekso bei ypatingą meninį įprasminimą dėkojame Sudargo seniūnei Ritai Gigaitienei, bibliotekininkei Valerijai Endriukaitienei, kultūros darbuotojai Irmai Svetlauskienei, šauniems Sudargo bendruomenės žmonėms!  

Konferencija "Tautodailės atspindžiai etninėje kultūroje"

Š. m. vasario 18 d. Zanavykų muziejuje vyko Tautodailės metams skirta konferencija „Tautodailės atspindžiai etninėje kultūroje.  Pranešimus skaitė Lietuvos tautodailininkų sąjungos pirmininkas Jonas Rudzinskas, Kauno tautodailininkų sąjungos pirmininkas Valentinas Jazerskas, Zanavykų muziejaus muziejininkė Vida Endriukaitytė.  Koncertavo Jurbarko kultūros centro folkloro grupė „Imsrė“ (vadovė Birutė Bartkutė). Susirinkusius konferencijos dalyvius pasveikino  seimo narė Irena Haase,  rajono savivaldybės tarybos narė Rima Rauktienė. Lukšių seniūnas Vidas Cikana.

2019 metai

Padėkos vakaras "Ačiū, kad šalia esi"

 2019 m. gruodžio 6 d. Zanavykų muziejuje vyko padėkos vakaras „Ačiū, kad šalia esi“. Šio renginio metu  muziejininkai dėkojo savo rėmėjams, draugams ir bendraminčiams, kurių gerumo dėka muziejui pavyko atlikti nemažai reikšmingų darbų. Advento laikotarpiu susimąstymo ir gausių  apsikabinimų dalyviams linkėjo rajono savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis bei Lukšių parapijos klebonas V. J. Insoda.

Padėka ir simbolinė skulptūrėlė – verpstė, simbolizuojanti gerų darbų verpimą,  buvo skirta Lietuvos Respublikos generaliniam konsului Sankt Peterburge Dainiui Numgaudžiui už prasmingą bendradarbiavimą bei parodos „Tekstilės lobiai zanavykų krašto bažnyčiose“ Sankt Peterburgo valstybiniame religijos istorijos muziejuje organizavimą, už platų žvilgsnį į kiekvieną kultūros reiškinį bei suvokimą, kad tarp kultūrą mylinčių ir ją jaučiančių žmonių turi būti glaudus ryšys, tapantis harmoningą, žmogaus širdį ir akį glostantį, paveikslą.

Padėkos ir skulptūrėlės už prasmingą bendradarbiavimą, finansinę paramą pristatant parodą „Tekstilės lobiai Zanavykų krašto bažnyčiose“ Sankt Peterburgo valstybiniame religijos istorijos muziejuje įteiktos Lukšių bei Griškabūdžio žemės ūkio bendrovėms, UAB "Gulbelė" bei J. Dainelienės įmonei.

Padėka ir skulptūrėlė už prasmingą bendradarbiavimą ir nuolatinę paramą organizuojant etnokultūrinę bei edukacinę veiklą įteikta  UAB „Uriga“.

Padėkos ir skulptūrėlės už prasmingą bendradarbiavimą ir geranorišką prisidėjimą atnaujinant Suvalkijos (Sūduvos) kryždirbio Petro Tamašausko kryžių bei svarų indėlį kartu stiprinant ir puoselėjant zanavykų krašto savastį įteiktos Lietuvos Respublikos Seimo nariui Linui Balsiui, Barzdų seniūnui Remigijui Naujokaičiui bei tautodailininkui Andriui Bieliukui.

Padėka ir skulptūrėlė už prasmingą bendradarbiavimą organizuojant etnolultūrinę ir edukacinę veiklą bei už pagalbą įgyvendinant Lietuvos muziejų kelio renginį „Ką mena upių ir upelių vingiai“ įteikta Plokščių mokyklai-daugiafunkciam centrui.

Padėka ir skulptūrėlė už prasmingą bendradarbiavimą, atsakingai ir profesionaliai atliktus statybos darbus bei parodytą iniciatyvą gerinant muziejaus darbuotojų darbo aplinką įteikta UAB „Vidara“.

Padėkos už pagalbą rengiant parodą „Šakių miesto atspindžiai fotografijose“, skirtą Šakių miesto 420-ies metų sukakčiai paminėti skirtos Arvydui Javaičiui, Aidai Olensevičienei ir  Viktorui Vilčinskui.

Padėka už prasmingą bendradarbiavimą bei komandinį darbą rengiant kilnojamąją parodą „Jie neturėjo grįžti...“, skirtą 70-osioms masinių trėmimų metinėms atminti skirta Vilniaus zanavykų bendrijos pirmininkui Kęstučiui Vaičiūnui.

Padėkos už prasmingą ir ilgametį bendradarbiavimą, už kūrybingą darbą bei svarų indėlį kartu stiprinant ir puoselėjant zanavykų krašto savastį įteiktos Šakių seniūnui Daliui Jasevičiui ir Girėnų bendruomenės centro pirmininkei Irenai Sakalauskienei.

Renginio svečiams dėkota ne tik žodžiais, bet ir muzikos kalba. Muzikinę programą atliko tarptautinių konkursų laureatai  -  kanklininkė  Aistė Bružaitė,  birbynininkas  Egidijus Ališauskas, sopranas  Milda Baronaitė.

Duonos šventė

Rugsėjo 12 dieną Zanavykų muziejuje vyko 17- oji edukacinė duonos šventė „Su savo duona visur rasi suolą“. Į muziejų sugužėjo virš 500 Šakių rajono, Jurbarko bei Kauno rajonų mokinių, mokytojų, bendruomenės atstovų.  Šventės dalyvius sveikino Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė  Ingrida Kasparevičienė bei Lietuvos tautodailininkų sąjungos vadovas Valentinas Jezerskas.

Edukacinę rugiapjūtės programą pristatė Sintautų kultūros centro folkloro amsamblis „Santaka“ bei Plokščių mokyklos-daugiafunkcio centro folkloro ansamblis „Vaiguva“.  Susirinkusieji galėjo ne tik stebėti, bet ir patys savo rankomis išbandyti kūlimą spragilais, grūdų niekojimą geldoje bei arpavimą arpa, grūdų malimą girnomis ir grucės grūdimą piestoje. Vedant Astai Grigaitienei, į liaudiškų žaidimų-ratelių sūkurį įsiliejo gausus būrys moksleivių su savo klasės auklėtojomis.

Muzikinę programą šventės dalyviams dovanojo Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos mokytoja ekspertė, liaudies instrumentų metodinės grupės pirmininkė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentė, kanklininkė Aistė Bružaitė, Lietuvos kariuomenės orkestro vyr. dirigentas ir vadovas, Lietuvos teatro ir muzikos akademijos lektorius, liaudies instrumentų orkestro vadovas, birbynininkas Egidijus Ališauskas bei mažoji  solistė Akvilė Ališauskaitė.

Duonos šventę papuošė mokinių piešinių paroda „Duonos kelias“, kurioje dalyvavo net 20 klasių iš viso rajono mokyklų. Juos UAB  „Gulbelės“ kepyklėlė bei UAB „Uriga“  apdovanojo saldžiais prizais.

Restoranas „Kuchmistrai“ susirinkusius  dalyvius pavaišino ypatinga zanavykiška duonos sriuba – Duonzupe, kurios  receptas atkurtas kuchmistro Zyplių dvaro virtuvėje. Tai - vienas iš krašto kulinarinį paveldą pristatančių patiekalų.

Edukacinės šventės metu šiuolaikinę žemės ūkio techniką pristatė Lukšių žemės ūkio bendrovė.

Muziejaus darbuotojai ir jaunieji policijos rėmėjai dalino atšvaitus ir skrajutes susijusias su saugaus eismo tema.

Edukacinę duonos  šventę iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba.  Šventės kolektyvus ir svečius „Gulbelės kepyklėlė“  apdovanojo progine juoda duona, kuri dažnai keliauja ir į užsienį ne vien kaip kokybiškas, lietuviškas kepinys, bet ir kaip istorinis namų šilumos bei derlingų metų simbolis.

Zanavykų muziejus DĖKOJA visiems prisidėjusiems ir parėmusiems šią šventę ir tikisi susitikti kitą rudenį jau  aštuonioliktoje  edukacinėje duonos šventėje „Su savo duona visur rasi suolą“.

Ką mena upių ir upelių vingiai

Zanavykų muziejus  kartu su Plokščių mokyklos-daugiafunkciu centru š. m. rugpjūčio 23 d. pakvietė visus į Lietuvos muziejų kelio renginį – „Ką mena upių ir upelių vingiai“. Susirinkusius pasveikino   Šakių rajono savivaldybės vicemeras Darius Jakavičius, Suvalkijos (Sūduvos) regiono koordinatorius Tomas Kukauskas, Zanavykų muziejaus direktorė Rima Vasaitienė bei Plokščių mokyklos-daugiafunkcio centro pavaduotoja ugdymui, švietimui ir kultūrai, laikinai einanti direktorės pareigas Neringa Motiejaitytė. Dainuojant Plokščių mokyklos-daugiafunkcio centro ansambliui „Vaiguva“ visi susirinkusieji susikibo rankomis, simboliškai paminėdami Baltijos kelio 30-ąsias metines.            

Plokščių miestelio gidė Gražina Kazarian pakvietė visus susirinkusius kelionei prie paslaptingų, legendomis ir romantiškomis istorijomis apipintų bei dainomis apdainuotų Plokščių krašto vandenų.  Buvo aplankyta Plokščių šventaduobė, Vaiguvos upė-gatvė, paminklas žuvusiems Plokščių savanoriams, senieji šaltiniai bei Nemunas, prie kurio laukė gardi sriuba ir renginio rėmėjų UAB „Uriga“ saldžiosios dovanos. Renginio metu liaudies dainas apie vandens telkinius dainavo Skirmutė Janulaitienė, legendą sekė Plokščių mokyklos-daugiafunkcio centro mažoji pasakorė Mėta Kazarjan. 

Keliaujant upių ir upelių vingiais muziejaus darbuotojai priminė dalyviams saugaus elgesio svarbą kelyje, dalijo šviesą atspindinčias priemones.

Gedulo ir vilties diena

2019 m. birželio 14 d. Zanavykų muziejuje vyko minėjimas skirtas Gedulo ir vilties dienai. Tylos minute buvo pagerbtas tremtinių ir nuo sovietų represijų nukentėjusiųjų atminimas. Minėjime pristatytas Jono Cimbolaičio dokumentinis filmas ,,Žaibas- Dzūkijos legenda“, kuriame pasakojama apie partizaninio pasipriešinimo herojų Vaclovą Voverį- Žaibą.

Dėkojame Juozui Cimbolaičiui, Rasai Duobaitei-Bumbulienei, Šakių rajono meno mokyklos auklėtiniams bei visiems, kurie kartu prisiminė okupacijos aukas.

XVI Tradicinių amatų diena

Zanavykų muziejuje praūžė 16-toji Tradicinių amatų diena. Į muziejų šios dienos proga sugužėjo būrys amatininkų, pasiruošusių pasidalinti patirtimi, pamokyti kalvystės, drožybos, verpimo ar kito amato, šventės svečius. Audimo amato subtilybių mokė Aldona Plaušinienė, Gintas Čekauskas, padedamas šventės dalyvių gamino skiedras, Roma Urbonavičienė demonstravo, kaip reikia megzti. Šventėje būrys jaunimo kalvystės amato mokėsi iš kalvių Valdo Paukščio ir Edvardo Mačaičio. Irutė Kriauzienė mokė verpti, o Rita Mockeliūnienė bei Onutė Mureikienė- nerti. Šventėje netrūko muzikos, šokių ir žaidimų. Už tai esame dėkingi Šakių rajono meno mokyklos liaudiškų šokių kolektyvui ,,Šakietukas" bei Plokščių mokyklos- daugiafunkcio centro folkloro kolektyvui ,,Vaiguva". Džiaugiamės, kad Tradicinių amatų dienoje sulaukėme ir mokinių iš Šakių, Gelgaudiškio, Paluobių, Kriūkų, Kidulių, Sudargo, Gižų ir kitų miestelių. Renginio metu muziejaus darbuotojai priminė dalyviams ir saugaus elgesio svarbą kelyje, dalijo šviesą atspindinčias priemones, kartu su mokiniais žaidė žaidimą saugaus eismo tema. Tariame didelį ačiū visiems dalyvavusiems, jūsų dėka šventė tapo tokia gyvybinga ir prisidėjo prie tradicinių amatų populiarinimo.

Skambantis muziejus

2019 m. gegužės 18 d. Zanavykų muziejus jungėsi prie tarptautinės muziejų nakties akcijos ir organizavo muziejų nakties renginį -  ,,Skambantis muziejus“. Minint Juozo Lingio 100- ąsias gimimo metines, ypatingas dėmesys buvo skiriamas choreografo atminimui. Renginio metu Juozo Lingio sūnus Vytenis Lingys dalijosi prisiminimais apie tėvėlį bei pristatė tapybos darbų parodą ,,Kalnai“. Klaipėdos universiteto studentė Marija Untulytė supažindino renginio svečius su Juozo Lingio asmenybe, skaitydama pranešimą- ,,Lietuviškio šokio legenda- Juozas Lingys. Kūrėjo portretas.“ Dalyvius džiugino Šakių ,,Varpo“ mokyklos jaunių liaudiškų šokių grupė ,,Pynė“(vadovė Vitalija Venienė). Muziejaus kiemelyje mažieji renginio lankytojai dalyvavo studijos ,,MenaMeną“ organizuojamose kūrybinėse dirbtuvėse ,,Gamtos atspaudai“.

Į muziejaus naktį įsijungė visas Zyplių dvaro ansamblis- Centriniuose Zyplių dvaro rūmuose atidaryta Gabijos Gataveckaitės juvelyrikos darbų paroda,  restorane ,,Kuchmistrai“ vyko istorinių bei animacinių filmų peržiūros, o kuchmistro paruošta žuvienė viliojo renginio svečius. Vakaro kulminacija tapo Gyčio Ambrazevičiaus ir Grupės koncertas. Renginio metu muziejus nepamiršo ir saugaus eismo problemos, renginio svečiai buvo trumpai supažindinti su saugaus eismo svarba kelyje, jiems dalinti atšvaitai. Dėkojame visiems bendradarbiavusiems ir praturtinusiems muziejų nakties renginį- studijos ,,MenaMeną“ direktorei Justei Želionienei ir dailininkei Indrei Siaurusevičiūtei, Klaipėdos universiteto studentei Marijai Untulytei, dailininkui Vyteniui Lingiui, Gyčiui Ambrazevičiui ir Grupei, restorano ,,Kuchmistrai“ ir Lukšių kultūros centro koletyvams, UAB ,,Uriga“, Lukšių žemės ūkio bendrovei. Jūsų dėka Zanavykų muziejus suskambėjo!

9-oji margučių margintojų šventė

Zanavykų muziejuje 2019 m. balandžio 11 d. vyko kasmetinė, jau devintoji, Margučių margintojų šventė. Džiaugiamės, kad šventėje dalyvavo toks gausus būrys margintojų - Teresė Stravinskienė, Irena Sakalauskienė, Elena Kudirkienė, Rita Mockeliūnienė, Aldona Petkūnienė, Anelė Vaitkevičienė, Renata Baltrušaitienė, Dalia Bazarienė, Bronė Ulinskienė, Genutė Bučiūnienė, Janina Rimkevičiūtė, Roma Urbonavičienė, Genutė Sederevičienė, Aušra Kriauzienė, Saulena Valatkaitienė, Ramutė Špinderaitytė bei margintojos iš Jono Basanavičiaus gimtinės - Alma Brazytė, Rasa Vilkaitienė, Rūta Vasiliauskienė. Į šventę susirinko daug norinčių pasimokyti marginti margučius: Kukarskės globos namų bendruomenė, Šakių viešosios bibliotekos kolektyvas, Slavikų pagrindinės mokyklos ir Šakių ,,Varpo“ mokyklos mokiniai. Susirinkusiuosius pasveikino Lietuvos tautodailininkų sąjungos, Kauno bendrijos pirmininkas Valentinas Jazerskas į šventę atvykęs su Dalia Bazariene, kuri pristatė naują leidyklos „Dvi tylos“ išleistą knygą ,,Savas Margutis“. Susirinkusiuosius šventėje linksmino Griškabūdžio kultūros centro kapela  (vadovas Valdas Sinkevičius). Dėkojame šventės rėmėjams- restoranui "Kuchmistrai" bei UAB "Uriga" - už skanėstus.

Šventės metu buvo pristatytas konkursas „Eismo saugumas bendruomenėse“, kuriame dalyvauja Zanavykų muziejus, dalinamos šviesą atspindinčios priemonės, linkima būti saugiais gatvėse ir keliuose.

Tramtatulis 2019

2019 m. kovo 1 d. Zanavykų muziejuje įvyko tradicinis Lietuvos vaikų ir moksleivių - lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso "Tramtatulis", skirto lietuvių tautosakos rinkėjo ir leidėjo Antano Juškos 200 metų sukakčiai paminėti, Šakių rajono turas. Dalyvavo 23 vaikai iš įvairių ugdymo įstaigų. Į regioninį turą atrinkti: Mėta Kazarjan 6 m. (mokytoja Asta Grigaitienė) Plokščių mokykla daugiafunkcinis centras, Gerda Mažeikaitė 6 m. (mokytoja Audronė Adomaitienė) Šakių lopšelis- darželis "Berželis", Lėja Gidilica 7 m. (mokytoja Raimonda Černevičiūtė) ) Griškabūdžio KC folkloro ansamblis „Užnovietis“, Miglė Bartkutė 8 m. (mokytoja Rima Vasaitienė) Šakių jaunimo kūrybos ir sporto centras, Gustė Tamašauskaitė 10 m. (mokyoja Audronė Adomaitienė) Šakių r. Gelgaudiškio KC, Kajus Stanaitis 11 m. (mokytoja Lina Bakaitienė) Lukšių Vinco Grybo gimnazija, Vaidas Blažiūnas 16 m. (mokytoja Jolita Zokienė) Lukšių Vinco Grybo gimnazija, Simona Sprainaitytė 17 m. (mokytoja Raimonda Černevičiūtė) Griškabūdžio KC folkloro ansamblis „Užnovietis“. Džiaugiamės visais dalyvavusiais! Sveikiname nugalėtojus ir linkime sėkmės kituose konkurso etapuose.

Zanavykų muziejuje pristatyta knyga "Gulago partizanai"

 2019 m. vasario 11 d. Zanavykų muziejuje savo projektą - knygą ir dokumentinį filmą "Gulago partizanai" - pristatė jo kūrėjai Paulius Saudargas ir Goda Karazijaitė. „Gulago partizanai“  - tai pasakojimas apie pirmuosius, organizuotus sukilimus sovietiniuose lageriuose. Ši mažai kam žinoma istorijos dalis, kalbanti apie tai, kad Laisvės kova nesibaigė didžiąją dalį partizanų nužudžius miškuose, o kitus vadinamuosius „liaudies priešus“ išvežus į lagerius ar ištrėmus. 1953 m. vasarą Norilske ir Vorkutoje, vėliau Kengyre 1954 m. ir vėl Vorkutoje 1955 m. kyla didžiausi lagerių sukilimai, sudrebinę visą SSRS Gulago sistemą. Po politinių kalinių derybų su Gulago valdžia sukilimai paskandinami kraujyje. Žūsta šimtai žmonių. Tačiau kraujas praliejamas ne veltui – prasideda Gulago griūtis. 1956 m. dauguma politinių kalinių išleidžiami į laisvę. Knyga ir filmas, pasak autorių, tai pirmiausiai noras perduoti informaciją jaunajai kartai, ieškoti vis kitų būdų prisiminti ir perduoti pasipriešinimo istorijos pasakojimus.  

Adventur 2019

2019 m. sausio 25 d. Zanavykų muziejus dalyvavo Tarptautinėje turizmo ir aktyvaus laisvalaikio parodoje ADVENTUR 2019, Suvalkijos stende pristatydami Šakių rajoną ir zanavykų kraštą. 

 Nuotraukos Monikos Būblaitytės 

Knygos "Tekstilės lobiai Zanavykų krašto bažnyčiose" pristatymas

 2019 m. sausio 24 d. Zanavykų muziejuje draugams, bičiuliams, projekto rėmėjams, Šakių dekanato dvasininkams ir visai bendruomenei pristatyta knyga "Tekstilės lobiai Zanavykų krašto bažnyčiose".

Leidinyje "Tekstilės lobiai Zanavykų krašto bažnyčiose" pristatomas XIX–XX a. Zanavykų krašto bažnyčių tekstilės paveldas, besisiejantis su vietinėmis kaimo audimo ir rankdarbystės tradicijomis. Čia parodomi įvairūs altorių užtiesalai, kilimai, takai, šarvonės, calūnai, rankšluosčiai, staltiesės, vėliavos, juostos ir kt., aprašomi jų išvaizdos ypatumai, atlikimo technikos, puošybos būdai, pagaminimo laikotarpiai. Gausus nuotraukų rinkinys sukauptas Zanavykų muziejaus iniciatyva, kartu su dr. Inga Nėniene, vykusioje 2016–2018 metų ekspedicijoje, kurios metu aplankyta 21 Šakių dekanato bažnyčia.

Konferencijos „Kultūros paveldas bažnyčiose“ metu pranešimus skaitė Zanavykų muziejaus direktorė Rima Vasaitienė ir knygos „Tekstilės lobiai Zanavykų krašto bažnyčiose“ sudarytoja dr. Inga Nėnienė. Apie liturginės tekstilės paveldą Lietuvoje ir jo išsaugojimo galimybes pasakojo dr. Gabija Surdokaitė-Vitienė. Apgailestaudamas, kad negali dalyvauti renginyje, sveikinimo laišką perdavė kleb. dek. kan. Donatas Jasulaitis. Už suteiktą galimybę įsileisti į dekanato bažnyčias muziejaus darbuotojus dek. kan. D. Jasulaičiui dėkojo Seimo narė Irena Haase.

Renginyje muzikinius kūrinius atliko LMTA Liaudies instrumentų katedros vedėja kanklininkė Aistė Bružaitė su LMTA studentėmis - Aušrine Ulinskaite, Viktorija Gečaite, Ane Lažauninkaite, Gabija Tatlauskaite, Rūta Budreckaite.

Zanavykų muziejaus darbuotojoms - Skaistei Višinskaitei-Kumštienei, Aldonai Plaušinienei ir Vilmai Staneikienei -  įteikti padėkos raštai už iniciatyvumą, kruopštumą, sąžiningumą, už prasmingą darbą dalyvaujant ekspedicijoje bei rengiant knygą „Tekstilės lobiai Zanavykų krašto bažnyčiose“.

Renginio metu Zanavykų muziejaus kolektyvui ir jų direktorei išsakyta daug gražių palinkėjimų. Juos sveikino Seimo narė Irena Haase, rajono savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis, europarlamentaro Algirdo Saudargo padėjėjas Valdas Benkunskas, rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė Aurelija Papievienė, Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Kristina Lebedžinskienė.

Padėkos vakaras "Ačiū, kad šalia esi"

2018 m. gruodžio 7 d. Zanavykų muziejuje vyko tradicinis padėkos vakaras “Ačiū, kad šalia esi“. Dėkojame visiems draugams, bičiuliams ir rėmėjams, kurie nelieka abejingi ir prisideda prie muziejaus vykdomų projektų, švenčių ir kitų idėjų. Tik bendromis jėgomis Zanavykų muziejus tampa patrauklus, matomas ir lankomas.

Padėkos „Už prasmingą bendradarbiavimą ir finansinę paramą  leidžiant knygą „Tekstilės lobiai Zanavykų krašto bažnyčiose“ skirtos: UAB Uriga, UAB Gulbelė, Lukšių ŽUB, UAB Taurakalnis, Julijos Dainelienės įmonei, Arūnui ir Živilei Puodžiukams, Inetai ir Arūnui Kaunams, Voniškių žemės ūkio bendrovės vadovui Henrikui Braškiui, Algirdui Jonui Repšiui, Šakių dekanato dekanui, kanauninkui Donatui Jasulaičiui, dr. Ingai Nėnienei.

Taip pat padėkos už svarų indėlį kartu stiprinant ir puoselėjant Zanavykų krašto savastį skirtos: Daliui Jasevičiui, Danutei Aniulienei, Birutei Bendoraitienei, Monikai Būblaitytei, Juozui Krištolaičiui, Ritai Bartkutei Dėdynienei, Jolitai Prasauskaitei, Gintui Čekauskui, Redai Čiečkiūtei, Astai Saulei Šulskytei, Domantui Didžiapetriui, Evelinai Avlas, Sandrai Mališkaitei, Dianai Jazukevičienei, mokytojai Violetai Gurgždaitienei.

Vakaro pabaigoje visus džiugino Panevėžio muzikinio teatro solistė Laima Česlauskaitė ir Panevėžio muzikinio teatro styginių kvartetas: Girdutis Jakaitis, Diana Labudienė, Lina Sutkienė, Rokas Vizbaras. 

 

Advento popietė Zanavykų muziejuje

 2018 m. gruodžio 3 d. muziejuje vyko „Advento popietė“ kartu su Griškabūdžio parapijos klebonu Vytautu Mazirsku ir Vilkaviškio vyskupijos Jaunimo centro nariai Rūta ir Aurimas. Jaukiame pasikalbėjime apie Adventą, apie krikščioniškas jo tradicijas, apie išlikusius gajus etninius pagoniškus prieškalėdinius papročius, apie šiandienos žmogaus emocinį ir fizinį adventą, dalyvavo Šakių trečio amžiaus universiteto studentai su psichologijos fakulteto dekane Diana Jazukevičiene. Skambėjo adventinės Šakių kultūros centro „Šakija“ (vadovė Virginija Snudaitienė) giesmės. Buvo atidaryta Vilkaviškio popieriaus karpytojų grupės „Sėjinis“ darbų paroda „Mintijimas. Ta pati tema“.

Ugdymas kitaip

2018 m. lapkričio 20 d. Zanavykų muziejuje vyko suaugusiųjų švietimo savaitei skirtas seminaras "Ugdymas kitaip. Etnokultūros tradicijų puoselėjimas ugdymo procese". Su gausiai susirinkusiais pedagogais patirtimi dalijosi, Lietuvos tautodailininkų sąjunga, Kauno bendrija vadovas Valentinas Jazerskas, Zanavykų muziejaus direktorė Rima Vasaitienė, tekstilininkė Irena Balčienė, keramikė Elvyra Balčiūnienė ir Plokščių daugiafunkcinio centro Menų klubo ir projekto vadovė Rasita Gokdere.

Kūrybinės dirbtuvės „Padovanok muziejui atviruką“

Rugsėjo 25 dieną Zanavykų muziejuje surengtos kūrybinės dirbtuvės „Padovanok muziejui atviruką“, skirtos muziejaus 90-mečiui atminti. Netradicinės pamokos metu mokiniai susipažino su muziejaus ekspozicijomis, daugiau sužinojo apie tautinio kostiumo detales bei išskirtinumą, analizavo zanavykų krašto papročius ir tradicijas, susipažino su šio krašto žmonių išskirtinumu. Baigus pažintį su muziejinėmis vertybėmis ir krašto reikšmingumu, savo žinias perteikė piešiniuose.
Kūrybinėse dirbtuvėse su mokiniais dalyvavo Šakių rajono meno mokyklos dailės skyriaus vedėja ir mokytoja Lolita Rūgytė, Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos dailės skyriaus vedėja mokytoja Inesa Bosaitė ir mokytoja Lina Rušienė. Mokytojoms ir mokiniams dėkojame už bendradarbiavimą, geranoriškumą ir pagalbą dalyvaujant kūrybinėse dirbtuvėse. Darbai pavirs gražiais atvirukais, kuriais žadame nudžiuginti lankytojus.  

Tradicinė Duonos šventė „Su savo duona visur rasi suolą“

Zanavykų muziejaus kolektyvas džiaugiasi jau 16-tą kartą įvykusia, tradicine, edukacine Duonos kelio švente „Su savo duona visur rasi suolą“. Aktyviai įsitraukus bendruomenės nariams, gausus moksleivių būrys ir kiti šventės svečiai, turėjo galimybę susipažinti su senosiomis javapjūtės pabaigtuvių tradicijomis. Susirinkusius šventės dalyvius pasveikino ir nuolatiniais tradicijų puoselėtojais, Girėnų bendruomenės nariais pasidžiaugė Aurelija Papievienė, laikinai einanti Šakių rajono kultūros ir turizmo skyriaus vedėjos pareigas. O taip pat Valentinas Jazerskas Lietuvos tautodailininkų sąjungos Kauno bendrijos pirmininkas pasidžiaugė išlaikomomis tradicijomis.

Šakių kultūros centro Folkloro ansamblis Šakija (vadovė Virginija Snudaitienė) ir Sintautų kultūros centro folkloro ansamblis „Santaka“ (vadovė Jūratė Navickienė) su tradicine liaudiška pabaigtuvių daina parnešė ir Zanavykų muziejaus vadovei Rimai Vasaitienei įteikė simbolinį pabaigtuvių vainiką – bene svarbiausią šventės akcentą. Vėliau, smagiais šokiais susirinkusiuosius linksmino ir vaikų kolektyvai Šakių meno mokyklos liaudiškų šokių grupė „Šakietukas“ (vadovė Justė Lukauskienė) bei Šakių „Varpo“ mokyklos liaudiškų šokių grupė „Pynė“ (vadovė Vitalija Venienė). 
Muziejaus kieme buvo galima susipažinti su autentiškais, senaisiais javų apdirbimo padargais. Stebėti, kaip javų pėdai kuliami spragilais, niekojami geldoje, arpuojami arpu. Kaip grucė grūdžiama piestoje ir kaip miltai malami senosiomis rankinėmis girdomis bei sijojami rėčiu. Lukšių žemės ūkio bendrovė demonstavo savo naujausią javapjūtės techniką ir susilaukė didelio vaikų dėmesio.
Kartu su kitomis duonos kepimo tradicijų saugotojomis ir puoselėtojomis mugėje prekiavo ir „Gulbelės kepyklėlės“ atstovės. Mažieji buvo vaišinami šviežia duona su kaimišku sviestu ir kmynų arbata. „Vaikučiai visais laikais mėgo duoną. Jiems ir gardu, ir paklausyti įdomu, kaip miltų gaminys tampa gardžiu, kvepiančiu duonos ar pyrago kepaliuku, “- dalinosi įspūdžiais „Gulbelės kepyklėlės“ technologė Vilija Dovydaitienė, kurios giminėje jau daugybę metų iš kartos į kartą perduodamos duonos kepimo paslaptys.
Vaikai galėjo savo rankomis pajusti tikros duonos tešlos minkštumą ar paragauti šviežiai plikyto raugo, galiausiai išbandyti ir visai primityvų duonutės kepimą ant laužo. Rūpestingų mokytojų dėka mažai kas prisvilo, o mažieji kepėjai didžiavosi rezultatais: vieni valgė vos ištraukę iš laužo, kiti vežėsi namo tėveliams pradžiuginti.
Visus išalkusius šventės dalyvius tikra zanavykiška duonzupe vaišino visai šalia įsikūręs restoranas "Kuchmistrai". Duonos šventėje organizuota ir etnokultūrinė akcija „Visa Lietuva šoka“. „Šakijos“ ir „Santakos“ kolektyvai kvietė drauge mokytis tradicinių šokių ir žaidimų. Prie jų netrukus prisijungė šventės dalyviai, bei „Šakietuko“ ir „Pynės“ kolektyvai. 
Gausiame vaikų būryje vykdytas saugaus eismo projektas. 
Šventės pabaigoje visus kolektyvus šviežiais „Gulbelės kepyklėlės“ gaminiais apdovanojo Gulbelė vadovas ir Zanavykų muziejaus direktorė.Vaikų kolektyvai gavo saldžių dovanų ir iš UAB „Uriga“. Zanavykų muziejaus direktorė Rima Vasaitienė dėkojo svečiams ir kvietė nepamiršti savo tradicijų, o kitais metais vėl pasimatyti.
Renginio metu moksleiviams buvo primintos saugaus eismo taisyklės, organizuota viktorina, kurios metu bus užduodami klausimai saugaus eismo tema, tikimasi, kad išdalinti atšvaitai paskatins visus labiau rūpintis savo ir kitų saugumu keliuose.

Teatralizuota ekskursija

Rugpjūčio 10 dieną Zanavykų muziejus organizavo teatralizuotą ekskursiją „Nepriklausomybės metų ženklai senuosiuose Šakiuose“. Buvo aplankyti septyni objektai. Ekskursijos dalyviai rinkosi prie Šakių savivaldybės administracijos pastato prie šimtmečiui skirto paminklinio akmens, ant kurio įamžintos trijų iš Šakių krašto kilusių signatarų – vyskupo Justino Staugaičio, Saliamono Banaičio ir Jono Vailokaičio parašų faksimilės. Pasitiko mero pavaduotojas Bernardas Vainius ir mero patarėja Violeta Simonavičienė. Sekantis objektas buvo Šakių ligoninė, vyr. gydytojo pavaduotoja Daina Bagdonienė pristatė ligoninės istoriją, aprodė pastatą iš vidaus. Šakių r. savivaldybės visuomenės sveikatos biure dalyvius pasitiko visuomenės sveikatos biuro direktorius Viktoras Lebežinskas. Sužinojome ne tik pastato istoriją, bet ir visuomenės sveikatos biuro funkcijas. Nepriklausomybės gatvėje prie bronzinės skulptūrinės kompozicijos „Simboliai laike“ Žiburio gimnazijos mokytojos Birutė Bendoraitienė ir Danutė Aniulienė su mokiniais atliko žaismingą gimtosios šnektos pristatymą. Einant į Šakių rajono viešąją biblioteką, iš tolo mojo direktorė Kristina Lebežinskienė, su pačiu Šakių burmistru Juozu Piečiukaičiu ir bibliotekininke panele Zofija. Parapijos referentė Jolita Prasauskaitė pristatė Šakių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią, aprodė religinį muziejų. Paskutinis objektas buvo Šakių miesto skveras, renginio dalyvius pasitiko gidė Rasa Dumskienė, ji išsamiai pristatė miesto istoriją, vėliau sekė Gelgaudiškio dvaro artistų, muzikantų ir meistriški Šakių cirko artistės Erikos Januševičiūtės su šuniukais pasirodymai.   Teatralizuotos ekskursijos metu buvo vykdomas saugaus eismo projektas, išdalintos saugaus eismo priemonės.Po renginio kavinėje „Kiba“ vyko aptarimas, už tradicines vaišes esame dėkingi UAB „Gulbelė“ direktoriui Arūnui Tarnauskui. Tariame ačiū visiems – ir organizavusiems, ir dalyvavusiems. Džiugu, kad renginys sulaukė susidomėjimo, gražių atsiliepimų, tikimės, kad tai taps tradicija. 

Zanavykų muziejus vakar, šiandien ir rytoj

Ketvirtadienio popietę visi skubėjo į Zyplius. Čia vyko Zanavykų muziejaus įkūrimo 90-mečio paminėjimas <.....>. Zanavykų muziejaus kolektyvas ir direktorė R. Vasaitienė jubiliejinio renginio svečius sutiko su Šakių pučiamųjų instrumentų orkestro, vadovaujamo Einaro Martinaičio, nuotaikinga muzika ir nuoširdžiais apsikabinimais. Po Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centro teatro „Žalvarinis“ (vadovė Virginija Samuolienė) ištraukos iš spektaklio apie Kazį Grinių „Nerimstanti širdis“ renginio vedėjas Martinas Eimutis pakvietė šventės dalyvius diskusijai „Muziejus vakar, šiandien ir rytoj“. <.....> Ypatingą nuotaiką šventei suteikė profesionalių muzikantų – kanklininkės Aistės Bružaitės ir birbynininko Egidijaus Ališausko atliekami muzikos kūriniai, sužavėję ir palietę visus iki širdies gelmių. Rajono savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis džiaugėsi, jog viską, ką turi pasaulis, turime ir mes – mūsų birbynės yra atitikmuo toną simfoniniams orkestrams paduodantiems obojams, o kanklių skambesys niekuo nesiskiria nuo arfų.

Jubiliejinio renginio metu Zanavykų muziejaus kolektyvui ir jų direktorei išsakyta daug gražių žodžių, nepagailėta nuoširdžių padėkų. Juos sveikino asociacijos „Savivaldybių muziejų bendrija“ pirmininkė Birutė Vagrienė ir valdybos narys Zigmas Kalesinskas, Druskininkų muziejaus direktorius Gintaras Dumčius, Lietuvos prezidento Kazio Griniaus memorialinio muziejaus direktorė Raimonda Alesienė ir vyr. fondų saugotojas Tomas Kukauskas, Etninės kultūros globos tarybos pirmininkė Dalia Urbonavičienė, tarybos narys Juozas Šorys  ir Kauno tautodailininkų sąjungos Kauno bendrijos pirmininkas Valentinas Jazerskas, Prienų krašto muziejaus direktorė Lolita Batutienė, Kauno zanavykų bendrijos atstovė Rasa Duobaitė-Bumbulienė, vietinių muziejų, įstaigų ir organizacijų vadovai. 
Diskusijos netilo ir prie kavos puodelio, pokalbiai tęsėsi apžiūrint muziejaus ekspozicijas ir parodas. R. Vasaitienė neslėpė, jog šiandienos muziejininkų tikslas – pritraukti į muziejų kuo daugiau jaunų žmonių ir jaunų šeimų, kad muziejuje šurmuliuotų vaikai. To tikrai šventiniame renginyje netrūko, ypač Šakių kultūros centro vaikų dainavimo grupės „Šmiki šmaki“ (vadovai Aušrinė Stankaitienė ir Jevgenijus Rutkauskas) pasirodymo metu. Renginį vainikavo dueto „Baltos varnos“ gyvo garso koncertas.

                                                                               Ištrauka iš Astos Saulės Šulskytės straipsnio                                                                                         "Zanavykų muziejus vakar, šiandien ir rytoj"                                                                                            laikraštyje "Draugas".

                                                                                 visą straipsnį skaitykite čia                                                                            

Gedulo ir Vilties dienos paminėjimas

Minint Gedulo ir Vilties dieną, Zanavykų muziejuje susirinko gausus būrys bendruomenės. Simboliška, kad šį skausmingą istorijos faktą susirinkta paminėti muziejuje, vietoje, kur saugoma ir perduodama praeities istorija ir atmintis.

Popietės metu buvo žiūrimas 2018 m. Agnės Zalanskaitės filmas „Nenugalimas“ apie partizanų vadą Adolfą Ramanauską – Vanagą.

Šiandienos istorijos tyrinėtojai, kalbėdami apie traumines istorijos patirtis, pradeda išskirti „atminties“ ir „poatminties“ konceptus.

Atmintis - tai gyvi anų įvykių liudininkai. „Poatminties“ elementas apimą kartą, kuri jau nepatyrė tų sukrėtimų, tačiau ją perėmė iš liudininkų ir pateikia nauja forma.

Šio filmo režisierę Agnę Zalanskaitę – jau galime priskirti prie jaunosios kartos kūrėjų. Ji aktyvi visuomeninkė, iki tol yra dirbusi su įvairiais kinematografiniais projektais. Šis filmas yra pirmasis jos autorinis darbas: ji scenarijaus autorė ir režisierė.

Po filmo susirinkusiems savo įspūdžiais dalyvaujant filmo kūrimo procese, dalijosi Kauno technologijos universiteto docentas Ramūnas Skvireckas, priklausantis  karo istorijos klubui „Partizanas“ Pagrindinė šio klubo veikla – Lietuvos pokario partizanų gyvenimo, kovų ir buities rekonstrukcija, pristatymas visuomenei, pagalba ir konsultacija atkuriant partizaninio gyvenimo scenas filmuose ir muziejų ekspozicijose.

Renginyje dalyvavo mūsų kraštietė Rasa Duobaitė – Bumbulienė – Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos valdybos pirmininkė, o taip pat – Šakių rajono savivaldybės mero visuomeninė konsultantė, kurios dėka ir buvo galima stebėti šį filmą.

Apie Muziejų naktį Zanavykų muziejuje

Gegužės 18-ąją minima Tarptautinė muziejų diena ir Europos muziejų naktis. Šiemet daugelis Lietuvos muziejų ir galerijų, Muziejų nakties renginius organizavo šeštadienį, gegužės 19 d. Jau šeštus metus iš eilės į šią akciją įsijungia ir Zanavykų muziejus.

Popietę muziejuje pradėjo Šakių „Varpo“ mokyklos mokinių teatrinis muzikinis projektas (vad. V. Meškaitienė, L. Žurauskienė).  Vaikai, gausiai susirinkusiems tėveliams ir draugams, parodė spektaklėlį apie Kukulį ir Burbulį. Jaunimas aktyviai dalyvavo ir kitose šventės veiklose. Šakių rajono moksleivių tarybos nariai organizavo protų mūšį „Ar pažįsti Zanavykų kraštą?“. Vakarui įpusėjus, atidaryta dailininkės Vilijos Čiapaitės tapybos darbų parodos  „Prakalbintoji Akvarelė“. Tapytoja iš Prienų, kurios akvarelės spalvose skleidžiasi kasdienių augalų ir gėlių grožis, nuoširdžiai kalbėjo apie savo kūrybą.

Puikus, pavasariškas oras leido vaikų kūrybos dirbtuvėles iš muziejaus perkelti ant pievos. Ant paruoštų medžio tošių ir akmenėlių galėjo piešti visi norintys. Greta, ant pievos, savo pasirodymą demonstravo Šakių cirko mokyklos vaikai. Vyko žaismingas, choreografinis mergaičių pasirodymas, pasirodė oro akrobatai ir gimnastės.

Renginio metu muziejaus darbuotojai vykdė projekto „Eismo saugumas bendruomenėse“ akciją, buvo dalijama atšvaitai ir informacinė medžiaga.

Temstant prasidėjo naktišokiai su Laura (Laura Saunorienė), ją pakeitė grupė „RepriZa“ (vad. Zigmas Balnius). Visą vakarą ir naktį buvo galimybė nemokamai lankyti muziejų, klausytis gidės pasakojimų. Giedras gegužės dangus, visai sutemus, leido iš arčiau stebėti žvaigždes kartu su Antanu Burkšaičiu ir jo pagalbininkėmis.   

Zanavykų muziejaus kolektyvas dėkoja visiems ir kiekvienam asmeniškai: planavusiems, organizavusiems ir dalyvavusiems Muziejų nakties veiklose. Ačiū restoranui „Kuchmistrai“ ir jo direktorei Ritai Bartkutei-Dėdinienei ir Šakių kultūros centro direktoriui Raimondui Januševičiui.

Ypač dėkojame renginį parėmusiems: Šakių rajono savivaldybei, UAB „Samsonas“, Lukšių pieninei, ūkininkams Ineta Kaunienėi ir Ramūnui Kaunui, Rūtai Bilskienei. Džiugu ir gera turėti  tokius draugus, pagalbininkus ir partnerius.

XV-oji tradicinių amatų diena Zanavykų muziejuje

Gegužės 10 d. Zanavykų muziejuje įvyko jau 15-oji Tradicinių amatų diena. Renginio tikslas – skatinti vaikų ir jaunuolių domėjimąsi tradiciniais amatais, suteikti galimybę susipažinti su tautodailininkais ir amatininkais bei gyvai išbandyti įvarius amatus. 

Tautodailininkai ir amatininkai savo entuziazmo vedini, kasmet vaikams demonstruoja praėjusio amžiaus buities darbus ir amatus. Šiandien niekas namuose pančių nebeveja – muziejaus kieme Regimantas Stanaitis rodė vaikams kaip nusivyti virvę. Audimo staklės ir ratelis dabar močiutės palikimas, ar interjero dekoro dalis. Rūta Bučinskaitė rateliu verpė linus ir norintiems parodė, kaip audžiama staklėmis. Kalvis Valdas Paukštys demonstravo savo amato įpatumus. Tautodailininkas Eirimas Martūnas demonstravo  medžio drožybą, gamino švilpynes, kurias vaikai čia pat ir išbandė. Gintas Čekauskas siūlė pasigaminti skiedrų senovinėmis drožimo staklėmis. Rita Mockeliūnienė demonstravo nėrimo amatą, Irena Sakalaskienė mokė tradicinių rankdarbių paslapčių, Jonas Sakalauskas – juostų audimo amato. Senosiomis žiedimo staklėmis susirinkusius molį žiesti mokė Andrius Janulaitis. Nuo pirmųjų amatų dienų muziejui talkina Onutė Mureikienė, kuri vašeliu neria nagines.

Šiemet Zanavykų muziejus bendradarbiauja su studija „Gijos sodai“ (vadovė Agnietė Janušaitė-Vitkūnienė), kuri organizavo kūrybines dirbtuves  „Lietuva mano veidas“. Šioje edukacijoje labai aktyviai dalyvavo Kukarskės senelių globos namų gyventojai.

Šventės metu meninę programą atliko Šakių rajono meno mokyklos liaudiškų šokių grupė „Šakietukas“ (vadovė Justė Juškytė – Lukauskienė) ir Plokščių mokyklos – daugiafunkcinio centro ansamblio  „Vaiguva“ kolektyvas (vadovė – Asta Grigaitienė).

Tautodailininkus ir amatininkus pasveikino Šakių rajono mero padėjėjas Edvinas Albrektas ir kultūros ir turizmo skyriaus vedėja Augenija Kasparevičienė. Restoranas „Kuchmistrai“ visus, didelius ir mažus, šventės dalyvius vaišino gardžia duoniene.

Renginio metu muziejaus darbuotojai vykdė projekto „Eismo saugumas bendruomenėse“ akciją, buvo dalijama atšvaitai ir informacinė medžiaga.

Amatų dienos metu, Zanavykų muziejaus antrajame aukšte, vienoje iš ekspozicijų, buvo atidaryta tautodailininko, kalvio Ričardo Grekavičiaus personalinė naujausių darbų paroda.  

Etnokultūros projekto „Mūsų lobynai“ Suvalkijos regiono varžytuvės

 Balandžio 24 dieną Zanavykų muziejuje vyko Lietuvos mokinių Neformaliojo švietimo centro organizuojamo etnokultūros projekto „Mūsų lobynai“ Suvalkijos (Sūduvos) regioninis turas. Projektas jungia dvejas varžytuves – „Atverk tautos lobynų gelmes“ ir „Tarmių lobynai“. Projekto tikslas ir uždaviniai – skatinti mokinius puoselėti ir išsaugoti tarmes, pagilinti jau turimas mokinių etninės kultūros žinias, sudaryti sąlygas talentingiems jauniems žmonėms kūrybiškai perteikti savo mintis ir požiūrį į savo tautos ir krašto praeitį. Projekte kviečiami dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų ir neformaliojo švietimo įstaigų mokiniai ir mokytojai.

Varžytuvių vertinimo komisiją sudarė dr. Rasa Paukštytė-Šaknienė (Lietuvos istorijos instituto vyresn. mokslo darbuotoja), dr. Aurelija Gritėnienė (Lietuvos kalbos instituto vyresn. mokslo darbuotoja), Stanislovas Kavaliauskas (Vilniaus etninės kultūros centro direktoriaus pavaduotojas), Nijolė Marcinkevičienė (LLKC Etninės kultūros skyriaus Papročių ir apeigų poskyrio vadovė).

Varžytuvių „Atverk tautos lobynų gelmes“ metu vyko komandų prisistatymas, tautinio kostiumo, tautosakos paveldo (dainos, šokio, žaidimo, ratelio ar kt.) ir kulinarinio paveldo pristatymai. Varžytuvėse „Atverk tautos lobynų gelmes“ dalyvavo trys komandos. III-oji vieta atiteko Prienų r. Skriaužių pagrindinės mokyklos komandai, II-oji – Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“ progimnazijos komandai, I-osios vietos nugalėtojais tapo Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos komanda. 

Varžytuvėse „Tarmių lobynai“ I-IV klasių kategorijoje varžėsi Šakių „Varpo“ mokyklos  moksleiviai: Emilija Bastytė, Simona Kardauskaitė, Miglė Bartkutė, Vaida Valdauskaitė, Emilija Greičiūtė, Gintarė Šitkauskaitė, Žemyna Vasaitytė, Vestina Naujokaitytė, Vėja Naujokaitytė. Taip pat Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“ gimnazijos komanda (Rapolas Kukė, Kastytis Kriščiūnas, Nojus Galianovas), Vilkaviškio R. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos mokinė Rusnė Mauručaitė. Į tolimesnį turą pateko Ž. Vasaitytė ir Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“ gimnazijos komanda.

Nugalėtojams įteikti diplomai ir projekto dovanos. Kitiems dalyviams – pagyrimo raštai ir projekto dovanos. Nugalėtojai dalyvaus Respublikinėse varžybose, kurios vyks Vilniuje šių metų birželio 6 dieną.

„100 gerų darbų Lietuvai“. 2-oji akcija

Zanavykų muziejaus kolektyvas antrą kartą kvietė dovanoti gerus darbus – inicijavo akciją „100 gražiausių margučių“. Prie jos prisijungė restorano „Kuchmistrai“ kolektyvas, numarginęs pusšimtį margučių, ir margučių margintojų šventės dalyviai. Spalvoti, tradiciniais raštais numarginti ir gražiausių linkėjimų kupini margučiai iškeliavo į Šakių ligoninę.

Margučiai, saldžios dovanos, Šakių „Varpo“ mokyklos mokinių sukurtos gėlės ir šventiniai atvirukai iš Zanavykų muziejaus direktorės Rimos Vasaitienės, Šakių rajono mero Edgaro Pilypaičio ir mokinių rankų keliavo į Šakių ligoninės darbuotojų ir ligoninėje gulinčių žmonių rankas. Tokiu būdu pasidalinta nuoširdžiais linkėjimais, šypsena, gera nuotaika ar tiesiog geru žodžiu.

Margučių margintojų šventė

 Kovo 22 dieną Zanavykų muziejuje surengtas edukacinis renginys – Margučių margintojų šventė. Kiekvienas norintis galėjo ne tik apžiūrėti profesionalų margintus kiaušinius, bet ir atsisėsti šalia – pasimokinti patys.

Renginyje dalyvavo gausus būrys margučių margintojų iš Šakių, Panovių, Lekėčių, Griškabūdžio, Slavikų, Jurbarko ir kt. Teresė Stravinskienė, Zita Nikolaitienė mokė margučius skutinėti, Janina Rimkevičiūtė, Rūta Bučinskaitė, Elena Kudirkienė, Aušra Kriauzienė, Renata Baltrušaitienė – marginti vašku, Genutė Bučiūnienė – papuošti margučius karpiniais, Šakių žmonių su negalia sąjungos rankdarbių klubo „Bitutės“ narės, Rimutė Amonienė, Rimutė Grušienė ir Irena Sakalauskienė – įvairių netradicinių kiaušinių puošimo technikų. Birutė Bartkutė mokė pasigaminti velykinę dekoraciją – paukščiuką iš lygintų šiaudų. Rita Mockeliūnienė pristatė nertus margučius, Bronė Ulinskienė – karklo ir šiaudo detalėmis puoštus kiaušinius.

Margučių margintojos kvietė Šakių „Varpo“ mokyklos ir Plokščių mokyklos – daugiafunkcinio centro mokinius bei mokytojas, Kukarskės globos namų gyventojus ir darbuotojus, Šakių viešosios bibliotekos darbuotojus, kitus renginio dalyvius pasimokyti tradicinių ir netradicinių margučių marginimo bei dekoravimo technikų.

Pakilią renginio nuotaiką kūrė Bliuviškių kaimo kapela (vad. Valdas Sinkevičius). Smagų velykinį žaidimą, kiaušiniavimą po Zyplių dvaro teritoriją, mokiniams organizavo restorano „Kuchmistrai“ kolektyvas.

Popietė Kukarskės senelių globos namuose

Kovo 6 dieną Zanavykų muziejaus darbuotojos Kukarskės senelių globos namuose surengė popietę „Angelo sparno palytėti“. Taip muziejaus kolektyvas prisijungė prie projekto „100 gerų darbų Lietuvai“. Partneriais tapo UAB „Gulbelė“.

Anot Zanavykų muziejaus direktorės Rimos Vasaitienės, dauguma žmonių potencialiai gali apsilankyti muziejuje, tapti jo lankytojais, tačiau dauguma globos namuose gyvenančių senelių dėl sveikatos problemų šito padaryti negali. Muziejaus darbuotojos nusprendė pačios aplankyti senelius, praskaidrinti jų kasdienybę. Senoliai buvo pakviesti į edukacinį užsiėmimą, kurio metu dekoravo medinį rankų darbo angeliuką. Į kūrybinę veiklą įsitraukė ne tik globos namų gyventojai, bet ir darbuotojos. Po sėkmingų darbų vyko popietės aptarimas prie arbatos puodelio.

UAB „Gulbelės“ atstovė Lina Tarnauskienė perdavė seneliams ir darbuotojams skanias dovanas. Ji džiaugėsi, jog ne tik turėjo galimybę pasidalinti gerumu, bet ir pati to gerumo pasisėmė. Aptartos bendradarbiavimo ateityje galimybės.

Zanavykų muziejuje atidaryta nauja ekspozicija su interaktyviu žaidimu

 Vasario 9 dieną Zanavykų muziejuje įvyko ekspozicijos ir interaktyvaus žaidimo „Sūduvos krašto signatarų keliais“ pristatymas. Simbolinę ekspozicijos atidarymo juostelę perkirpo Lukšių seniūnas Vidas Cikana, „Žiburio“ gimnazijos direktorė Jūratė Mozūraitienė, UAB „Uriga“ vadovas Viktoras Matusevičius, Zanavykų muziejaus direktorė Rima Vasaitienė, mero pavaduotojas Bernardas Petras Vainius, UAB "Ekspozicijų sistemos" vadovas Vilius Lunevičius.

Zanavykų muziejaus direktorės Rimos Vasaitienės teigimu sūduviai gali pelnytai didžiuotis, kad yra Tautinio atgimimo centras. Šis kraštas Lietuvai užaugino net šešis Valstybės atkūrimo akto signatarus: Praną Dovydaitį, Petrą Klimą, Justiną Staugaitį, Joną Vailokaitį, Saliamoną Banaitį ir Joną Basanavičių. Edukacinio žaidimo „Sūduvos krašto signatarų keliais“ tikslas - supažindinti Zanavykų muziejaus lankytojus su visais šešiais signatarais. Jis susideda iš dviejų dalių. I-oje dalyje - interaktyviame žemėlapyje reikia aplankyti Sūduvos krašto signatarų tėviškes, susodinti visus šešis signatarus į automobilį ir vykti į Vilnių. II-asis žaidimo etapas - „Protmūšis“. Žaidėjams užduodami klausimai apie signatarų gimtinę, vaikystę, įdomiausius gyvenimo faktus, nuopelnus. Pateiktus klausimus reikia susieti su vienu iš signatarų.

Projekto rangovas - UAB „Ekspozicijų sistemos“ (vadovas Vilius Lunevičius), dizainerė - Skirmantė Vaitkevičiūtė, projekto vadovė - Rima Vasaitienė. Projektą iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba, muziejaus rėmėjai: Lukšių, Griškabūdžio, Voniškių žemės ūkio bendrovės, UAB „Uriga“.

Muzikinius kūrinius renginio svečiams dovanojo Šakių rajono meno mokyklos moksleiviai - Luka Bernotaitytė (mokyt. Bronislava Bajoriūnaitė), klarnetu grojo Ugnius Murauskas, akompanavo Giedrė Murauskaitė (mokyt. Einoras Martinaitis). Meninę kompoziciją „Mano žodžiai Lietuvai“ pristatė Šakių „Žiburio“ gimnazijos mokiniai, lankantys „Varpo“ mokyklos dramos studiją (mokyt. Vilija Meškaitienė).

Kūrybinės dirbtuvės su Šakių "Varpo" mokyklos moksleiviais

Šių metų pradžioje Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdyje vienbalsiai priimtas sprendimas – 2018 metus paskelbti Vinco Kudirkos ir „Tautiškos giesmės“ metais. 2018 metais sukanka 160 metų, kai gimė poetas, publicistas, laikraščio „Varpas“ redaktorius Vincas Kudirka, ir 120 metų, kai sukurta jo „Tautiška giesmė“, tapusi Lietuvos himnu.

Vasario 9 dieną Zanavykų muziejuje surengtos kūrybinės dirbtuvės „Te skamba laisvės varpai“, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui, Vinco Kudirkos ir „Tautiškos giesmės“ metams paminėti. Jų metu iš popieriaus karpyti simboliniai geltonos, žalios ir raudonos spalvos varpai. Kūrybinėse dirbtuvėse dalyvavo Šakių „Varpo“ mokyklos 6b klasės mokiniai ir technologijų mokytoja Vilma Frančiakienė, kūrybiniam darbui vadovavo dailės mokytoja Rimutė Amonienė. Šiais karpiniais papuošti Zanavykų muziejaus langai džiugins lankytojų ir praeivių akis 2018 metais. 

Sausio 13-osios paminėjimas Zanavykų muziejuje

Zanavykų muziejaus darbuotojai prisidėjo prie visuotinės pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“. Muziejaus languose degė vienybės ir atminimo žvakutės, kurios priminė 1991 metų sausio mėnesio įvykius. 

Kalėdinė rankų darbų mugė

 Gruodžio 7 ir 8 dienomis Šakiuose (V. Kudirkos g. 64) vyko Zanavykų muziejaus inicijuota „Kalėdinė rankų darbo gaminių mugė“.

Šiais metais mugėje dalyvavo gausus būrys dalyvių ne tik iš Šakių, aplinkinių gyvenviečių, bet ir iš Vilkaviškio, Gelgaudiškio ir Kauno. Prekeiviai lankytojus kvietė pasirūpinti šventinėmis dekoracijomis ir dovanomis. Lankytojai mugėje galėjo įsigyti kalėdinių kepinių, šiltų kojinių ir pirštinių, rankų darbo muiliukų, Advento vainikų ir kitų kalėdinių dekoracijų, papuošalų, medaus ir medumi kvepiančių vaško žvakių, medžio dirbinių.

Zanavykų muziejus dėkoja mugės dalyviams ir lankytojams. Taip pat visiems prisidėjusiems prie mugės organizavimo: Šakių seniūnui D. Jasevičiui ir seniūnijos darbininkams, Šakių „Žiburio“ gimnazijos direktorės pavaduotojai M. Liukaitienei ir pavaduotojui G. Ūsui, Šakių „Varpo“ mokyklos pavaduotojui ūkiui M. Venckūnui, Šakių Atviro jaunimo centro darbuotojai G. Grockytei.

Šakių rajono kultūros darbuotojų susitikimas

Gruodžio 5 d. Zanavykų muziejuje vyko Šakių r. sav. kultūros įstaigų darbuotojų susitikimas. Jo metu susirinkusiuosius sveikino Šakių r. sav. meras Edgaras Pilypaitis, kultūros skyriaus vedėja Augenija Kasparevičienė, muziejaus direktorė Rima Vasaitienė, Šakių kultūros centro direktorius Raimondas Januševičius.

Zanavykų muziejuje vyko edukacinė šventė "Duonos kelias nuo grūdo iki stalo"

 Zanavykų muziejus jau XV-ą kartą organizavo edukacinę šventę „Duonos kelias nuo grūdo iki stalo“. Šiais metais renginys vyko Zyplių dvaro teritorijoje. Jame dalyvo gausus būrys moksleivių iš Šakių, Lukšių, Kriūkų, Kretingos mokyklų. Svečius pasitiko renginio gaspadinė etnologė, tautosakininkė Gražina Kadžytė. Pasipuošusi tautiniu kostiumu, ji priminė, jog šie metai yra skirti šiam puošniam senovės lietuvių rūbui.

Renginį  atidarė Šakių r. meno mokyklos jaunučių liaudiškų šokių grupė „Šakietukas“ (vad. J. Lukauskienė). Sintautų kultūros centro folkloro ansamblis „Santaka“ (vad. J. Navickienė) ir Šakių kultūros centro folklorinis ansamblis „Šakija“ (vad. V. Snudaitienė) pristatė rugiapjūtės programą.

Jaunimas buvo kviečiamas prisiliesti prie istorijos, kartu pabandyti nudirbti tuos darbus, kuriuos mūsų seneliai ir tėvai dirbo savo rankomis: spragilais kulti javus, valyti grūdus – niekoti geldoje ir arpuoti arpa, kulti grūdus rankinėmis girnomis, sijoti miltus rėčiu, grūsti grucę piestoje. Šiais metais moksleiviai turėjo galimybę iš arčiau apžiūrėti ir šiuolaikinę techniką. Jų dėmesį traukė Lukšių žemės ūkio bendrovės kombainas ir traktorius.

Duonos šventė neįsivaizduojama be jos kepėjų. Namine duonele pasivaišinti ir jos įsigyti kvietė UAB „Gulbelės kepyklėlė“ atstovė Vilija Dovydaitienė, taip pat Inesa Bagdonavičienė, Petras Tuma, Daiva Mažeikienė, Audronė Benienė, Danutė Endriukaitienė. Kiekvienos šeimininkės ir kiekvieno kepėjo duona kitokia, nors ir iš to paties raugo kepama. Restoranas „Kuchmistrai“ kvietė į išskirtinę edukacinę programą – „Duonos ragaučius“.

Vakare Girdžių klojimo teatras „Mituvis“ pristatė linksmą komediją „Bobutės susipyko“. 18 val., grojant kapelijai „Mingė“, šventės dalyviai prisijungė prie visuotinės akcijos „Visa Lietuva šoka 2017“. Šokama buvo ilgiau nei dvi valandas!

Muziejaus darbuotojos linkėjo šventės dalyviams būti matomiems kelyje ir saugiai grįžti namo, todėl vykdė projekto „Eismo saugumas bendruomenėse 2017“ akciją moksleiviams ir kitiems renginio dalyviams dalijo šviesą atspindinčias saugaus eismo priemones, informacinę medžiagą.

Zanavykų muziejus kolektyvas dėkoja visiems prisidėjusiems prie šventės organizavimo, viešinimo ir visiems dalyvavusiems duonos pagerbimo šventėje. Projektą iš dalies finansavo Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Lietuvos kultūros taryba.

Zanavykų muziejaus prisistatymas "Sugiharos savaitės" renginyje

 Rugsėjo 7 d. Kaune vyko Menų ir amatų mugė, kurioje prisistatė Japonijos prefektūrų ir savivaldybių atstovai, Lietuvos įmonės eksportuojančios į Japoniją.

Renginyje dalyvavo ir Zanavykų muziejaus darbuotojos, kurios kauniečiams ir miesto svečiams siūlė pažinti nuo Kauno netoli nutolusį zanavykų kraštą. Renginio metu pristatytas zanavykiškas tautinis kostiumas, muziejaus edukacinės programos, siūlyta pasigaminti rankų darbo vaškinę žvakę.

Keletas renginio akimirkų!

"Mototurizmo ralio" dalyviai  Zanavykų muziejuje

 Rugpjūčio 19 d. Lietuvos keliuose girdėjosi motociklų gausmas. Tai Ryterna Modul Mototourism Rally dalyviai, kurie ne tik varžėsi tarpusavyje, stengdamiesi aplankyti kuo daugiau punktų, bet ir siekdami pažinti savo kraštą.

2017-ieji  yra paskelbti tautinio kostiumo metais, todėl Zanavykų muziejus kvietė ralio dalyvius sužinoti kuo skiriasi kapsų ir zanavykų, vedusių ir nevedusių kostiumai. Muziejų aplankė 28 komandos iš įvairių Lietuvos kampelių: Vilniaus, Kauno, Druskininkų, Palangos, Mažeikių, Kretingos... Dėkojame visiems pasirinkusiems 49 punktą ir tikimės, jog dar ne kartą čia sugrįšite!

Atminties valanda Gedulo ir vilties dienai paminėti Zanavykų muziejuje

Susirinkti atminties valandai, Gedulo ir vilties dienai paminėti, birželio 14 dieną pakvietė ir Zanavykų muziejus.

Tylos minute buvo pagerbtos okupacijos aukos. Apie fizinį ir dvasinį lietuvių tautos naikinimą pirmosios sovietų okupacijos metais ir 1941 m. gyvus liudijimus apie tremtį prie Laptevų jūros dalyviai galėjo išgirsti žiūrėdami dokumentinį filmą “Birželio ledas”. Po filmo peržiūros Zanavykų muziejaus direktorė R. Vasaitienė pakvietė susirinkusiuosius pasidalinti savo prisiminimais, pamąstymais apie to meto lemtingus įvykius.

Apie savo šeimos gyvenimą tremtyje ir grįžimą iš jos papasakojo tremtinys Arvydas Pyragas ir gimęs tremtinių šeimoje Vilhelmas Hasse. Savo mamos brolio tremties istoriją paliudijo lukšietė Regina Tamaliūnienė. Savo trumpus pamąstymus apie skaudžius to meto įvykius išsakė ir kiti dalyviai, kurie iš renginio išsikirstė su viltimi, kad skaudi tremties istorija nenukeliaus užmarštin.

Zanavykų muziejaus darbuotojų ekspedicija po Šakių dekanato bažnyčias

Zanavykų muziejus yra vienintelis krašto muziejus Zanavykijoje. Noriu pastebėti, kad pagrindinė muziejaus funkcija yra rinkti, kaupti, saugoti Zanavykų krašto kultūros istoriją atspindinčias muziejines vertybes. Zanavykų muziejaus darbuotojų iniciatyva, birželio mėnesį pradėta organizuoti ekspedicija "Tekstilės lobiai Zanavykų krašto bažnyčiose", kurios metu numatoma aplankyti Šakių dekanato bažnyčias. Užfiksuoti ir nufotografuoti bažnyčios reikmėms naudojamą tekstilę (altorių užtiesimus, procesijų rūbus, austinius rankšluosčius, kilimus, juostas ir kt.). Surinkta informacija bus labai vertinga ne tik Zanavykų kraštui, bet ir tolimesniems mokslininkų tyrinėjimams. Muziejininkams talkina istorikė-etnologė Inga Nėnienė.

Reikia pastebėti, kad 2010 m. išleistoje knygoje "Zanavykų tekstilės tradicijos" Inga Nėnienė šiek tiek apžvelgė Plokščių, Šakių, Griškabūdžio ir Lekėčių bažnyčiose esančią tekstilę, tačiau neišsamiai. Taip pat ši tema minimaliai buvo gvildenama ir knygoje "Lietuvos sakralinė dailė" (2006 m., I tomas). Ankščiau išvardintuose leidiniuose informacija pateikiama tik fragmentiškai, pristatant keletą užfiksuotų vertingų tekstilės audinių. Vientiso katalogo ar leidinio, atspindinčio Zanavykų krašto senosios bažnytinės tekstilės klodus, nėra. Muziejininkų tikslas - aktualizuoti šią kultūros paveldo dalį, aplankant visas Šakių rajono bažnyčias. Ekspedicijos metu surinktos medžiagos leidybai parengtas projektas "Tekstilės lobiai Zanavykų krašto bažnyčiose" susideda iš dviejų etapų: 2017 metais ekspedicijose surinkta medžiaga bus susisteminta ir išskirta į 20 Šakių rajone esančių bažnyčių fotonuotraukų albumą. Antrasis projekto etapas vyks 2018 metais. Antrame etape remiantis surinkta informacija bus parengtas įvadinis straipsnis leidiniui "Tekstilės lobiai Zanavykų krašto bažnyčiose". Bus išleistas fotonuotraukų albumas su unikaliausios ir būdingiausios Zanavykų krašto tekstilės fotonuotraukomis ir jų aprašymais. Leidinys bus suskirstytas pagal rajono bažnyčias. Leidinys bus skirtas muziejininkams, mokytojams, studentams, moksleiviams bei visiems besidomintiems Zanavykų krašto tekstile. Leidinys bus naudingas ir lyginamuosiuose pažintiniuose tyrinėjimuose suvokiant Lietuvos etnografinių regionų bendrumus ir skirtumus, bei išryškins audimo tradicijų raišką sakralinėje aplinkoje.

Dėkojame dek. kan. Donatui Jasulaičiui už pritarimą ekspedicijai ir sudarytas sąlygas apsilankyti Šakių dekanato bažnyčiose.

Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

"Muziejų naktis" Zanavykų muziejuje

 Gegužės 20 d. daugumos Europos muziejų durys vakare ir naktį buvo atviros lankytojams.  Zanavykų muziejus penktą kartą prisijungė prie šios akcijos. Muziejus ne tik kvietė nemokamai aplankyti ekspozicijas, bet ir pakvietė į muzikos ir šokių kupiną programą Šakių centre ir pačiame muziejuje.

Šiltą pavasario vakarą Šakių miesto gyventojų ir svečių dėmesį patraukė muzika ir šokiai. Miesto skvere, prie fontano-karilijono, koncertavo Šakių kultūros centro vaikų dainavimo grupė „Šmiki šmaki“ (vad. A. Stankaitienė, A. Rutkauskas, A. Bukauskaitė – Sederevičienė) ir grupės „Alina +“ vokalistės, kraštietė Alina Latvėnienė su dukrelėmis Greta, Adriana ir Saulina. Šakių rajono meno mokyklos Šokio skyriaus moksleiviai (vad. J. Lukauskienė, A. Bukauskaitė – Sederevičienė) pristatė baleto, kelis liaudiškus ir šiuolaikinius šokius. Po nuotaikingos programos visi žūrovai buvo pakviesti nemokamai aplankyti Zanavykų muziejaus ekspozicijas ir sudalyvauti įvairiose veiklose, pasiklausyti koncerto.

Vakare, nuo 18 val. iki vidurnakčio, gausiai lankytos muziejaus ekspozicijos. Lankytojus pasitiko kiek pakitusi etnografijos erdvė – ekponatai buvo apšviesti žibalinių lempa šviesa, kuri sukūrė paslaptingą atmosferą. Prie muziejaus buvo įsikūrusios „Mena meną“ kūrybinės dirbtuvės. Justė Želionienė visus norinčius mokė pasigaminti papuošalus iš polimerinio molio ir dekoruoti juos augalais.

Tarptautinės muziejų dienos, kuri minima gegužės 18 d., proga buvo pasveikinti Zanavykų krašto muziejininkai. Vėliau vyko Šakių rajono meno mokyklos dailės skyriaus baigiamųjų klasių, XXI-osios laidos moksleivių baigiamųjų darbų parodos „Nakties magija“ pristatymas. Renginyje dalyvavo moksleiviai, jų mokytojai, artimieji ir draugai. Apie 9 val. vakaro šiuolaikinio šokio kolektyvas „Viva“ muziejaus lankytojams pristatė šokio spektaklį „Mano AŠ“ (vad. Laura Saunorienė). Vėliau skambėjo „Mamų ir dukrų kvarteto“ koncertas.

Jaunimo atstovai Tautvydas Šukys ir Gintarė Grockytė kartu su jaunimu organizavo ir kvietė muziejaus lankytojus savo gudrumą išbandyti orientacinėse varžybose. Jose dalyvavo keturios komandos. Dalyviai turėjo atsakyti į įvairius klausimus, iššifruoti jiems paruoštas užuominas. Pralaimėtojų šiose varžybose nebuvo, visoms komandoms įteikti dalyvavimą patvirtinantys pažymėjimai ir dovanos.

Muziejų naktį buvo atviros ne tik Zanavykų muziejaus, bet ir restorano „Kuchmistrai“  durys. Visi buvo kviečiami pasivaišinti „duonzupe“ ir pažiūrėti filmus apie A. Smetoną ir J. Vailokaitį. Sutemus Antanas Burkšaitis kvietė stebėti danguje suspindusias žvaigždes.

XIV-oji Tradicinių amatų diena

Gegužės 11 d. Zanavykų muziejuje vyko XIV-oji Tradicinių amatų diena. Renginio tikslas – skatinti vaikų ir jaunuolių domėjimąsi tradiciniais amatais, suteikti galimybę susipažinti su tautodailininkais ir amatininkais bei gyvai išbandyti įvarius amatus. 

Renginyje dalyvavo gausus būrys moksleivių iš Lukšių Vinco Grybo gimnazijos ir Vilkaviškio „Ažuolo“ progimnazijos. Tradicinių amatų atidarymo dalyviai išvydo Plokščių mokyklos – daugiafunkcinio centro mokinių meninę programą (vad. Asta Grigaitienė ir Violeta Mikelaitytė). Liaudies šokių grupė pristatė kelis nuotaikingus šokius, folklorinis ansamblis sudainavo kelias liaudiškas dainas, o tada visi renginio dalyviai, dideli ir maži, buvo pakviesti pasimokti kelių nesudėtingų, tačiau smagių šokių. Šoko visa salė!

Šios šventės nebūtų be amatininkų, tautodailininkų ir auksarankių, kurie ne tik atsiliepia į kvietimą dalyvauti, bet darbuojasi be jokio atlygio. Lauke kalvystės paslapčių mokė kalviai Andrius Stankevičius, Valdas Paukštys ir Edvardas Mačaitis. Gintas Čekauskas siūlė prisiliesti prie malksnų-skiedrų drožimo senovinėmis staklėmis amato, o Šakių „Varpo“ mokyklos moksleiviai (mok. Sigitas Mockus) demostravo medžio drožybos amatą. Pirmajame Zanavykų muziejaus aukšte pasigaminti šiaudinį sodo elementą, vadinamąjį „reketuką“, siūlė Zanavykų muziejaus edukatorė, Jonas ir Irena Sakalauskai demonstravo ir mokė juostų audimo amato. Istorijos salėje Šakių žmonių su negalia sąjungos rankdarbių klubo „Bitutės“ (vad. Teresė Virokaitienė) narės pristatė rankų darbo atvirutes ir papuošalus, demonstravo siuvinėjimo kryželiu techniką. Antrajame muziejaus aukšte Onutė Mureikienė mokė pasigaminti nagines, Rita Mockeliūnienė demonstravo nėrimo amatą, Rūta Bučinskaitė mokė austi Zanavykų muziejaus ekspozicijoje esančiomis audimo staklėmis, Roma Urbonavičienė pristatė riešines.

Prie XIV-osios amatų dienos prisijungė restoranas „Kuchmistrai“. Restorano darbuotojos išvirė didelį puodą gardžios dvariškos sriubos ir kvietė visus šventės dalyvius ja pasivaišinti. Puodas ištuštėjo akimirksniu.

Renginio metu muziejaus darbuotojos vykdė projekto „Eismo saugumas bendruomenėse“ akciją, kurios metu mokiniams buvo dalijami atšvaitai, informacinė medžiaga.

Etnokultūros projekto „Mūsų lobynai“ Suvalkijos regiono varžytuvės „Atverk tautos lobynų gelmes“ ir „Tarmių lobynai“

 2017 m. balandžio 28 d. Zanavykų muziejuje vyko Lietuvos mokinių Neformaliojo švietimo centro organizuojamo entokultūros projekto „Mūsų lobynai“ Suvalkijos (Sūduvos) regioninis turas. Projektas jungia dvejas varžytuves – „Atverk tautos lobynų gelmes“ ir „Tarmių lobynai“. Projekto tikslas ir uždaviniai – skatinti mokinius puoselėti ir išsaugoti tarmes, pagilinti jau turimas mokinių etninės kultūros žinias, sudaryti sąlygas talentingiems jauniems žmonėms kūrybiškai perteikti savo mintis ir požiūrį į savo tautos ir krašto praeitį. Projekte kviečiami dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų ir neformaliojo švietimo įstaigų mokiniai ir mokytojai.

Varžytuvių vertinimo komisiją sudarė: Aurelija Augūnienė (Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Turizmo ir etnokultūrinio ugdymo skyriaus vedėja), Arvydas Ščiukaitis (Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Turizmo ir etnokultūrinio ugdymo skyriaus metodininkas), Darius Mockevičius (Vilniaus Židinio suaugusiųjų gimnazijos Neformaliojo, papildomo ir meninio ugdymo skyriaus vedėjas), Nijolė Marcinkevičienė (LLKC Etninės kultūros skyriaus Papročių ir apeigų poskyrio vadovė) Komisijos pirmininkė ir renginio vedėja – Gražina Kadžytė (Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto etnologė).

Varžytuvių „Atverk tautos lobynų gelmes“ metu vyko komandų prisistatymas, tautinio kostiumo, tautosakos paveldo (dainos, šokio, žaidimo, ratelio ar kt.) ir kulinarinio paveldo pristatymai. Kol komisija susumavo rezultatus, muziejaus atstovė supažindino konkurso dalyvius su saugaus eismo problemomis ir linkėjo visiems saugiai grįžti namo.

Varžytuvėse „Atverk tautos lobynų gelmes“ dalyvavo dvi komandos. II-oji vieta atiteko Marijampolės savivaldybės Sasnavos pagrindinės mokyklos komandai, o I-osios vietos nugalėtojais tapo Šakių rajono Plokščių mokyklos – daugiafunkcinio centro komanda. 

Varžytuvėse „Tarmių lobynai“ I-IV klasių kategorijoje varžėsi Šakių „Varpo“ mokyklos  moksleiviai: Austėja Undraitytė, Dijana Dailydaitė, Vainoras Mažeika, Žemyna Vasaitytė, Beatričė Mažeikaitė. Pirmąją vietą užėmė Žemyna Vasaitytė (mok. Rima Vasaitienė). V-VIII kasių kategorijoje varžėsi Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos mokinė Justė Valatkaitė ir Šakių „Varpo“ mokyklos mokiniai Gabija Verpečinskaitė, Liutauras Mureika (mok. Rima Vasaitienė). Pastarasis ir tapo I-osios vietos nugalėtoju.

Nugalėtojams įteikti diplomai ir projekto dovanos. Kitiems dalyviams – pagyrimo raštai ir projekto dovanos. Nugalėtojai dalyvaus Respublikinėse varžybose, kurios vyks Vilniuje šių metų gegužės 31 dieną.

Šeštoji Margučių margintojų šventė Zanavykų muziejuje

 Zanavykų muziejuje vyko šeštoji Margučių margintojų šventė. Šiais metais prie renginio rengimo prisijungė restoranas „Kuchmistrai“: šventės dalyviams paruošė visą pintinę natūraliomis priemonėmis margintų kiaušinių bei surengė smagų žaidimą – kiaušiniavimą. Pakilią šventės nuotaiką kūrė Zigmo Balniaus ir jo draugų atliekama muzika.

Gausus būrys moksleivių iš Šakių ir Lukšių mokyklų nekantravo kada galės ne tik pažiūrėti, bet ir patys pabandyti nusimarginti margutį. Jaunimą įvairių kiaušinių marginimo ir puošimo technikų mokė margučių margintojos iš Šakių, Lukšių, Sudargo ir kitų aplinkinių gyvenviečių. Jūratė Šnipienė mokino graviruoti tuščiavidurius kiaušinius, Irena Sakalauskienė – dekoruoti juostelėmis, Zita Nikolaitienė ir Anelė Vaitkevičienė – skutinėti, Janina Rimkevičiūtė, Juana Zokienė, Rima Aleknavičienė, Rūta Bučinskaitė, Elena Kudirkienė, Elena Antanavičienė – marginti vašku, Šakių žmonių su negalia sąjungos rankdarbių klubo „Bitutės“ darbštuolės – įvairių netradicinių kiaušinių puošimo technikų. Nertais margučiais susirinkusiuosius stebino Rita Mockeliūnienė, dekoratyviais velykiniais kiaušiniais – Irena Drazdauskienė. Šventės tikslas įvykdytas su kaupu – jaunoji karta pasisėmė kiaušinių marginimo paslapčių iš šio meno profesionalių.

Nusimarginę margučius moksleiviai buvo pakviesti į lauką, kur jų laukė ir pagalbos prašė Velykų bobutė. Pabirusius jos margučius, kurie slėpėsi žolėse, po likusiais rudeniniais lapais,  vaikai rado greitai. Už pagalbą Velykų bobutė visiems atsidėkojo saldžiomis dovanėlėmis. Vėliau moksleiviai žaidė tradicinius liaudies žaidimus: vaikščiojo kojūkais, naščiais nešė kibirus, rungėsi komandinėse rungtyse.

Renginio metu įvyko tapytojo Valentino Grigo parodos „Apie mišką“ pristatymas. V. Grigas visą gyvenimą dirbo dailininku apipavidalintoju, yra pripažintas vienu ryškiausių Kazlų Rūdos krašto kūrėjų. Parodoje pristatomi realistine maniera tapyti paveikslai, kelios abstrakcijos. Zanavykų muziejuje paroda eksponuojama iki balandžio 28 d. Maloniai kviečiame apsilankyti!

Velykinė rankų darbo gaminių mugė 2017

 Kovo 30 d. nuo 9 val. ryto iki 17 val. vakaro Šakiuose (senajame gimnazijos pastate) vyko Velykinė rankų darbo gaminių mugė, kurią inicijavo Zanavykų muziejus.

Mugėje šiemet dalyvavo gausus būrys dalyvių ne tik iš Šakių, bet ir aplinkinių gyvenviečių, Jurbarko. Jie siūlė pasiruošti artėjančioms Velykoms ir patiems pasipuošti. Lankytojai turėjo galimybę įsigyti įvairiomis technikomis dekoruotų velykinių margučių, rankų darbo muiliukų, papuošalų, medumi kvepiančių vaško žvakių, velykinių kepinių, mezginių ir kt.

Zanavykų muziejus dėkoja mugės dalyviams ir lankytojams. Taip pat visiems, kurie prisidėjo prie mugės organizavimo: Šakių „Žiburio“ gimnazijos direktorės pavaduotojai M. Liukaitienei ir pavaduotojui G. Ūsui, Šakių „Varpo“ mokyklos pavaduotojui ūkiui M. Venckūnui, Šakių seniūnui D. Jasevičiui ir seniūnijos darbininkams, Šakių Atviro jaunimo centro darbuotojai G. Grockytei.

Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkursas
“Tramtatulis 2017” Šakių rajono turas

 Kovo 7 d. Zanavykų muziejuje vyko Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso „Tramtatulis 2017“ Šakių rajonis turas. Konkurso tikslas – skatinti jaunąją kartą domėtis savo krašto tradicine kultūra, skleisti liaudies kūrybą, ugdyti jaunuosius folkloro atlikėjus (dainininkus, muzikantus, pasakotojus).

Šiais metais nudžiugino dalyvių gausa: dvidešimt penki lietuvių liaudies kūrybos atlikėjai iš Šakių rajono dainavo lietuvių liaudies dainas, muzikavo, sekė pasakas ir padavimus. Dalyviai buvo suskirstyti į keturias amžiaus grupes. Labiausai jaudinosi 3-6 metų grupės dalyviai, juos pasirodymo metu ypatingai palaikė jų vadovės. Savo šypsenomis ir žodžiais visus konkurso dalyvius drąsino komisijos pirmininkė, Kauno tautinės kultūros centro ansamblio „Ratilėlis“ vadovė, mokytoja ekspertė Alvyda Česienė, vertinimo komisijos nariai: vicemeras Edgaras Pilypaitis, Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė Aurelija Papėvienė, Šakių kultūros centro folklorinio ansamblio „Šakija“ vadovė Virginija Snudaitienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Elvydas Pauliukėnas.

Komisija, įdėmiai išklausiusi visus dalyvius, turėjo priimti nelengvą sprendimą – atrinkti dalyvius, kurie atstovaus Šakių rajoną Suvalkijos regiono ture. Kadangi šiais metais konkursas buvo skirtas Tautinio kostiumo metams paminėti, vertinimo komisija ypatingai kreipė dėmesį į dalyvių aprangą, tautinio kostiumo tvarkingumą.

Visiems dalyviams buvo įteiktos konkurso rėmėjo UAB „Uriga“ saldžios dovanos – varškės sūreliai. Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas E. Pauliukėnas įteikė padėkas. Vertinimo komisija delegavo dešimt atlikėjų, kurie kovo 31 dieną Prienuose vyksiančiame regioniniame ture atstovaus Šakių rajonui. Patekusiems į antrąjį regiono turą įteikti tai liudijantys raštai, jų vadovėms A. Papėvienė įteikė knygą „Esam zanavykai“.

Konkurso vertinimo komisijos sprendimu regioniniame ture dalyvaus:

  1. Einius Tarvydas, Šakių rajono vaikų lopšelis–darželis „Klevelis“ auklėtinis (vad. Nida Šimanauskienė)
  2. Mėta Kazarjan, Plokščių mokyklos–daugiafunkcinio centro auklėtinė (vad. Asta Grigaitienė)
  3. Gustė Tamašauskaitė, Šakių raj. meno mokyklos moksleivė (vad. Audronė Adomaitienė)
  4. Žemyna Vasaitytė, Šakių „Varpo“ mokyklos moksleivė (vad. Rima Vasaitienė)
  5. Austėja Undraitytė, Šakių „Varpo“ mokyklos moksleivė (vad. Rima Vasaitienė)
  6. Liutauras Mureika, Šakių „Varpo“ mokyklos moksleivis (vad. Rima Vasaitienė)
  7. Ugnė Naujokaitytė, Patašinės folkloro ansamblio „Užnovietis“ narė (vad. Nijolė Černevičienė)
  8. Paulius Kardauskas, Kudirkos Naumiesčio kultūros centro auklėtinis (vad. Laima Kajokaitė-Balčiūnienė)
  9. Agnė Simanavičiūtė, Griškabūdžio gimnazijos moksleivė (vad. Jolanta Laurinaitienė)
  10. Simona Sprainaitytė, Patašinės folkloro ansamblio „Užnovietis“ narė (vad. Nijolė Černevičienė)

Nacionalinis turas vyks š. m. balandžio 29-30 d. Kaune.

Konferencija tautinio kostiumo metams paminėti

 Vasario 23 d. vyko Etninės kultūros globos tarybos, Suvalkijos (Sūduvos) regioninės etninės kultūros globos tarybos ir Zanavykų muziejaus organizuota konferencija „Tautinis drabužis – palikimas ir ateitis“, skirta tautinio kostiumo metams paminėti.

Etninės kultūros globos tarybos pirmininkas Virginijus Jocys džiaugėsi, jog 2017 metai yra paskelbti Tautinio kostiumo metais ir pažymėjo, jog šiais metais pradėti darbai turėtų būti tęsiami ir ateityje, nes tik tikslingas ir nuoseklus darbas gali duoti vaisių.

Konferencijos metu tautinio kostiumo ekspertė, tautodailininkė Asta Vandytė analizavo  tradicinius Sūduvos krašto drabužius: aptarė moterų galvos apdangalus ir papuošimus, prijuosčių ir sijonų raštus, audimo būdus, juostų rišimosi ypatybes. Ji atkreipė dėmesį, jos zanavykes ir kapses galima atskirti pagal liemenės ilgį: pirmųjų liemenės trumpos, o tuo tarpu antrųjų ilgos. Liemenės buvo siuvamos ne tik iš austinio, bet ir iš pirktinio, pablizginto audinio. Vėliau A. Vandytė pristatė Marijampolės kraštotyros muziejaus leidinius, skirtus Suvalkijos tautiniams drabužiams: „Suvalkiečių prijuostės“, „Suvalkiečių marškiniai“, Suvalkiečių galvos ir pečių apdangalai“. Tautinio kostiumo ekspertas Zigmas Kalesinskas kalbėjo apie tautinio kostiumo vaidmenį ir svarbą XXI amžiuje. Jis pabrėžė, jog tautinis drabužis – tai išeiginis drabužis, todėl turėtų būti vilkimas tik ypatingomis progomis. Z. Kalesinkas pastebėjo, jog tokiu rūbu pasipuošusios moterys neabejotinai sulaukia gausybės dėmesio.

Skambant kanklių muzikai, kurią dovanojo kanklininkės Nijolė Černevičienė ir Ugnė Naujokaitytė, įvyko tekstilės darbų parodos „Tautinis drabužis – lietuvių gyvybės medis“ atidarymas. Parodoje pristatomi Konstancijos Bočienės austi ir Konstancijos Bilbokienės susiūti drabužiai, austinius audinius ir rankšluoščius paskolino kolektyvo „Čeraunykių aptieka“ narės iš Tarpučių kaimo, Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centras pristatė tautodailininkės Gražinos Kalvaitienės riešines ir rankšluoščius, paroda papildyta tekstilės darbais iš Zanavykų muziejaus fondų. Parodos pavadinimas pasirinktas ne atsitiktinai. Medis kaip augalas yra paplitęs visame pasaulyje, todėl daugelis tautų naudojo Gyvybės medžio simbolį. Lietuvoje šiuo simboliu buvo puošiamos langinės, kraičio skrynios, prieverpstės o gyvybės medį simbolizuojančiais ornamentais lietuvės puošė prijuostes, skareles.

Zanavykų muziejaus 30-ies metų atkūrimo jubiliejinis minėjimas

 Zanavykų muziejus – vienintelis muziejus, kuris taip plačiai atspindi Zanavykijos istoriją. Muziejus buvo įkurtas 1928 m. birželio 21 d. tuometinėje Šakių „Žiburio“ gimnazijoje, minint jos įkūrimo dešimtmetį. Deja, Antrojo pasaulinio karo metais, 1944-ųjų rugsėjį, gimnazijos pastatas ir jame įsikūręs muziejus sudegė. 1986 m., surinkus daug vertingų etnografinių daiktų, vietos kraštotyrininkų iniciatyva, muziejus atkurtas Girėnuose. 2014 m. balandžio 5 d. ekspozicija pristatyta naujose muziejaus patalpose Zyplių dvaro vežiminės pastate. 2016 m. Zanavykų muziejui buvo ypatingi, muziejus minėjo 30-ties metų atkūrimo jubiliejų. Š. m. vasario 10 d. muziejuje vyko jubiliejinis minėjimas.

Renginio svečiams mintimis nusikelti kelis dešimtmečius atgal padėjo pirmasis Šakių valdytojas, Lietuvos Respublikos teismo ekspertas Juozas Urbonas. Pranešime “Zanavykų muziejaus istorija, atkūrimas ir raida“ pateikė autentišką ir unikalią vaizdinę medžiagą,  pasidalijo prisiminimais ir įžvalgomis. Jis perdavė muziejui saugoti kelis vertingus eksponatus: 1994 m. prezidento Algirdo Mykolo Brazausko originalų sveikinimą Vasario 16-osios proga, skirtą pirmajam rajono valdytojui Juozui Urbonui; plakatą pavadinimu „Proga lietuviško vakaro“, kuris prieš šimtą metų buvo rašytas Lukšiuose; unikalų 1920 m. laišką seminarijos profesoriui, siųstą per Šakius ir Lukšius į Zyplių kunigų seminariją.

Šventinę konferenciją tęsė Zanavykų muziejaus direktorė Rima Vasaitienė, kuri muziejininkystės srityje dirba 23 metus. Ji džiaugėsi, jog prieš 30 metų atsirado entuziastų, kurie suprato, jog Zanavykų krašte reikia atkurti muziejų. R. Vasaitienė priminė paskutinius nuveiktus darbus: atnaujinta religinė ekpozicija, skirta J. Preikšo 90-ties metų jubiliejui; tekstilės ekspozicija papildyta keturiais naujais zanavykiškais kostiumais.

Zanavykų muziejus yra daugiafunkcinė įstaiga, todėl veikla jame organizuojama keliomis kryptimis: etnografinės medžiagos kaupimas, parodų ir edukacinių veiklų rengimas, muziejaus rinkinių klasifikacija, ekspedicijos ir kita veikla. “Mūsų tikslas – kad muziejus taptų traukos centru ir turistams, ir vietos gyventojams, ir jaunimui”, - teigė R. Vasaitienė. Ji dėkojo tiems, kurie koja kojon žengia su muziejumi, nes tik bendromis pastangomis muziejus tampa gyvu, patraukliu ir švietėjišku.

Zanavykų muziejaus 30-ties metų atkūrimo proga muziejaus kolektyvą sveikino rėmėjai, muziejininkai, tautodailinikai, kultūros atstovai ir muziejaus bičiuliai. Garbės viešnia, Kultūros departamento direktorė Diana Varnaitė renginio metu pranešė džiugią žinią – ji atsivežė įsipareigojimus pratęsti restauravimo darbus Amatininkų name Zyplių dvare.

Renginio metu pristatytas dviejų metų darbas – mokslinė monografija “Zanavykų krašto metaliniai kryžiai”. 2014-2015 m. vasarą muziejininkai organizavo dvi ekspedicijas, kurių metu aplankytos 14 seniūnijų 32 kapinės. Visa ši medžiaga buvo susisteminta ir 2016 m. pabaigoje pasirodė knygos formate. Leidinyje aptariami Šakių rajono seniūnijų kapinių įvairių tipų ir laikotarpių metaliniai paminklai. Menotyros mokslų daktarė, knygos sudarytoja ir teksto autorė Jolanta Zabulytė pristatė knygos koncepciją: “Kryžiai buvo suskirstyti į lietus, kaltinius, vamzdinius, antkapines granito stelas papildančius kryžius – “saulutes”. Leidinį finansavo Lietuvos kultūros taryba, Šakių rajono savivaldybė, N. ir V. Bitinai, R. ir D. Bilskiai, R. ir R. Masevičiai, S. Stanaitis, A. ir V. Kubiliai, R. ir B. Mockeliūnai, E. ir T. Starinskai, R. Bastytė, UAB “Graphic Node”, UAB “Uriga”, UAB “Airbag”, Griškabūdžio, Lukšių, Voniškių žemės ūkio bendrovės.

Renginio svečiai buvo pakviesti pasiklausyti solistų Vismantės Vasaitytės ir Iljos Aksionovo, koncertmeisterės Gražinos Zalatorienės koncerto.

Krepšinio komandos apsilankymas Zanavykų muziejuje

Vasario 9 d. Zanavykų muziejuje lankėsi Šakių "Vytis" krepšinio komanda. Krepšininkai ir kiti komandos nariai ne tik apžiūrėjo muziejų, tačiau turėjo įveikti įvairias muziejines užduotis: sumušti sviestą, sverti bezmėnu, kilnoti prosus... O po visų darbų pasistiprino muziejaus darbuotojų paruoštomis vaišėmis ir savo pačių susimuštu sviestu.

Padėkos vakaras "Ačiū, kad šalia esi"

 Gruodžio 15 d. Zanavykų muziejuje vyko tradicinis padėkos vakaras „Ačiū, kad šalia esi“. Vakaro metu džiaugtasi, jog muziejus turi gausų būrį rėmėjų, draugų ir bičiulių, kurie nelieka abejingi ir visada prisideda prie muziejaus vykdomų veiklų, švenčių bei kitų darbų. Jų pagalba ir parama padeda muziejui tampti patraukliu, matomu ir lankomu.

Muziejaus padėkos ir simbolinės angelo skulptūrėlės už prasmingą bendradarbiavimą ir finansinę paramą atnaujinant religinę ekspoziciją, skirtą vyskupo J. Preikšo 90-ies metų jubiliejui paminėti, buvo įteiktos UAB „URIGA“, UAB „GRAPHIC NODE“, Lukšių žemės ūkio bendrovės direktoriui Jonui Pranaičiui. Voniškių žemės ūkio bendrovės vadovui Henrikui Braškiui padėka įteikta už prasmingą bendradarbiavimą ir finansinę paramą, leidžiant knygą „Zanavykų krašto metaliniai kryžiai“. Rūtai ir Dariui Bilskiams, Vilmai ir Arvydui Kubiliams, Romai ir Raimundui Masevičiams dėkota už prasmingą ilgametį bendradarbiavimą ir paramą edukacinei, etnokultūrinei, muziejinei veiklai. Padėkos už finansinę paramą atnaujinant religinę ekspoziciją, skirtą vyskupo J. Preikšo 90-ies metų jubiliejui paminėti, ir leidžiant knygą „Zanavykų krašto metaliniai kryžiai“ buvo įteiktos Griškabūdžio žemės ūkio bendrovės vadovui Petrui Puskunigiui, Nijolei ir Vytautui Bitinams. Už prasmingą ir ilgametį bendradarbiavimą, už kūrybingą darbą bei svarų indėlį kartu stiprinant ir puoselėjant Zanavykų krašto savastį dėkota Kultūros ir turizmo skyriaus specialistei Aurelijai Papievienei.

Padėkos vakaro „Ačiū, kad šalia esi“ metu už nuolatinę paramą ir pagalbą dėkota Arūnui Tarnauskui, Kultūros skyriaus vedėjai Augenijai Kasparevičienei, Janinai Dėdinienei, Rūtai Bučinskaitei, Vicemerui Edgarui Pilypaičiui, Švietimo ir sporto komiteto pirmininkei Rimai Rauktienei. Už Zanavykų muziejaus eglutę papuošusias snaiges – Elenai Kudirkienei.

Renginio svečiams dėkota ne tik žodžiais, bet ir muzikos kalba. Muzikinę programą „Kalėdinis retro desertas“ renginio svečiams dovanojo asociacijos „Muzikos galia“ solistai: Diana Tiškovaitė (sopranas), Fausta Savickaitė (mecosopranas), Gražina Zalatorienė (fortepijonas), Povilas Grigas (smuikas). Jie dovanojo nuotaikingą muzikinę kelionę nuo kalėdinių giesmių iki Antano Šabaniausko, Franco Sinatros, Consuela Velasquez ir kt. atlikėjų dainų.

Kalėdinė rankų darbo gaminių mugė'16

 Gruodžio 8 ir 9 dienomis Šakiuose (senajame gimnazijos pastate) vyko Kalėdinė rankų darbo gaminių mugė, kurią inicijavo Zanavykų muziejus, o prie jos organizavimo prisidėjo visas būrys partnerių.

Šakiuose vykusioje kalėdinėje rankų darbo gaminių mugėje šiemet dalyvavo gausus būrys auksarankių ne tik iš Šakių, aplinkinių gyvenviečių, bet ir iš Jurbarko, Marijampolės ir Kauno miestų. Prekeiviai lankytojus kvietė pasirūpinti šventinėmis dekoracijomis ir dovanomis. Mugėje būta išties įvairių ir išskirtinių gaminių: kalėdinių kepinių, gardaus riešutų sviesto, šiltų kojinių ir pirštinių, rankų darbo muiliukų, adventinių vainikų ir kitų kalėdinių dekoracijų, keramikos dirbinių, papuošalų, medaus ir medumi kvepiančių vaško žvakių, meduolinių eglučių ir kt. Mugės prekeiviai buvo nusiteikę pakiliai, noriai pasakojo apie savo dirbinius, jų kūrimo ar gaminimo ypatybes ir subtilybes. Visus stebino V. Virokaitienės kurti tortai. Moteris pasakojo, jog 3D efektui išgauti naudojo specialią techniką, o spalvoms išgauti – natūralias vaisių ir daržovių sultis.

Zanavykų muziejus dėkoja mugės dalyviams ir lankytojams. Taip pat visiems, kurie prisidėjo prie mugės organizavimo: Šakių „Varpo“ mokyklos pavaduotojui ūkiui M. Venckūnui ir kitiems darbuotojams, Šakių seniūnui D. Jasevičiui ir seniūnijos darbininkams, Šakių „Žiburio“ gimnazijos direktorės pavaduotojai M. Liukaitienei ir pavaduotojui G. Ūsui, Šakių Atviro jaunimo centro darbuotojai G. Grockytei.

 

Atnaujintos religinės ekspozicijos atidarymas

 2016 m. Zanavykų muziejus švenčia savo 30-ies metų atkūrimo jubiliejų, o vyskupas Juozas Preikšas savo asmeninį 90-ies metų sukakties jubiliejų. Šia proga spalio 22 dieną vyko šventos mišios Griškabūdžio Kristaus Atsimainymo bažnyčioje, kurias laikė Griškabūdžio parapijos klebonas Vytautas Mazirskas. Pamokslą sakė ir palaiminimą visiems suteikė vyskupas emeritas J. Preikšas.

Vėliau Zanavykų muziejuje įvyko atnaujintos religinės ekspozicijos, skirtos vysk. J. Preikšo 90-ies metų jubiliejui, pristatymas. Ekspozicija buvo papildyta vyskupo J. Preikšo liturginiais drabužiais, asmeniniais daiktais, knygomis, o artimiausiu metu numatomas  papildymas rankraščiais ir dokumentais. Zanavykų muziejaus direktorė Rima Vasaitienė džiaugėsi, jog atnaujinta ekspozicija tapo dovana ne tik pačiam muziejui, tačiau ir vyskupui J. Preikšui bei visiems muziejaus lankytojams. Simbolinę ekspozijos atidarymo juostelę perkirpo muziejaus direktorė ir jubiliejų kitą mėnesį švęsiantis vyskupas.

Zanavykų kraštas rašytiniuose šaltiniuose yra vadinamas kunigų aruodu, tačiau ir ne vienas vyskupas yra kilęs iš šio krašto. Apžvalginį pranešimą „Zanavykų krašto vyskupai – jubiliatai“ skaitė Šakių dekanas – kanauninkas Donatas Jasulaitis.  

90-ojo jubiliejaus proga vyskupą emeritą J. Preikšą sveikino Šakių meras Juozas Bertašius, seimo narys Arvydas Vidžiūnas, muziejaus direktorė R. Vasaitienė, šeimos nariai ir giminės.Visi sveikintojai vyskupui emeritui J. Preikšui linkėjo ilgų gyvenimo metų ir sveikatos.

Jubiliatą savo dainomis sveikino ir visus svečius žavėjo Kauno valstybinio muzikinio teatro solistė Rita Preikšaitė ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentė, solistė Vismantė Vasaitytė. Joms akomponavo Julius Šidlauskas.

Sukurtas ir patvirtintas Sūduvos (Suvalkijos) etnografinio regiono herbas

 Lietuvos heraldikos komisija prie Lietuvos Respublikos Prezidentūros 2015 m. balandžio 2 d. suderino ir patvirtino Sūduvos (Suvalkijos) etnografinio regiono heraldinius simbolius (Komisijos posėdžio protokolas Nr. 6K–1 (485)). Juos sukūrė dailininkas Rolandas Rimkūnas.

Herbo skydo sidabriniame lauke vaizduojamas raudonas tauras (akys ir dantys – sidabriniai). Skydą iš abiejų pusių puošia sidabrinės ąžuolo šakelės su gilėmis, apačioje juosiamos sidabriniu kaspinu, kuriame raudonomis raidėmis įrašytas devizas: VIENYBĖ TEŽYDI. Sūduvos etnografinio regiono herbe naudojamos dvi spalvos: raudona ir sidabras, kurios laikomos svarbiausiomis ir garbingiausiomis senosios Lietuvos heraldikos spalvomis. Raudona spalva reiškia meilę, narsą, pralietą kraują už Tėvynę, o sidabras – dorumą, nekaltumą ir sąžiningumą. Iš esmės šios spalvos dominuoja Lietuvos etnografinių regionų heraldikos kontekste.

Tiek Suvalkijos (Sūduvos) regioninė etninės kultūros globos taryba (toliau – Suvalkijos (Sūduvos) EKGT), tiek Lietuvos heraldikos komisija pasisakė už vieningą Lietuvos etnografinių regionų heraldikos stilistiką.

Suvalkijos (Sūduvos) EKGT, Lietuvos heraldikos komisijai teikdama pasiūlymus dėl Sūduvos herbo simbolikos, pasisakė už animalistinės simbolikos vaizdavimą šio etnografinio regiono heraldikoje ir pateikė tris variantus: elnią arba briedį, šunį ir taurą. Diskusijų su Lietuvos heraldikos komisija metu vieningai nutarta herbe vaizduoti taurą – energingumo, didžiadvasiškumo ir taurumo simbolį. Be to, tauras – Sūduvos regione kadaise buvo plačiausiai paplitęs gyvūnas. Taurai Lietuvos giriose buvo medžiojami jau nuo Neolito laikų.

Stengiantis išlaikyti tradiciją, Sūduvos herbe, kaip ir kitų etnografinių regionų heraldikoje, vaizduojamas devizas. Vis dėlto, skirtingai nuo Žemaitijos, Dzūkijos ir Aukštaitijos herbų, kurių devizai yra lotyniški, atitinkamai: PATRIA UNA (Tėvynė viena), EX GENTE BELLICOSISSIMA POPULUS LABORIOSUS (Iš karingiausios genties darbštūs žmonės) ir PATRIAM TUAM MUNDUM EXISTIMA (Savo Tėvynę laikyk visų pasauliu), Sūduvos herbo devizui parinkti žodžiai lietuvių kalba, t. y. Lietuvos himno paskutinioji eilutė – VIENYBĖ TEŽYDI. Taip nuspręsta dėl to, jog šios Tautiškos giesmės autorius Vincas Kudirka, kilęs iš Sūduvos. Naujovė Lietuvos etnografinių regionų heraldikoje – skydininkų atsisakymas Sūduvos herbe. Vietoje jų – herbą iš abiejų pusių puošia dvi sidabrinės ąžuolo šakelės su gilėmis, kurias juosia jau minėtasis devizas.

Duonos šventė

Zanavykų muziejus jau 14-ą kartą organizavo edukacinę kultūrinę šventę „Duonos kelias nuo grūdo iki stalo“. Rugsėjo 16 d. šventė vyko Rigimanto ir Rasos Stanaičių sodyboje (Adomiškių k., Lukšių sen.). Šis tradicinis renginys yra laukiamas zanavykų, ir ne tik, krašto žmonių: gausus būrys moksleivių ir jų mokytojų sugužėjo iš Zapyškio, Jurbarko, Šakių, Kidulių, Plokščių, Slavikų, Kriūkų, Likšių ir kitų miestų mokyklų.

Sintautų kultūros centro folkloro ansamblis „Santaka“ (vad. Jūratė Navickienė) ir Šakių kultūros centro folklorinis ansamblis „Šakija“ (vad. Virginija Snudaitienė) pristatė rugiapjūtės programą, organizavo smagius tradicinius žaidimus ir šokius. Šventės metu visi turėjo galimybę ne tik išvysti, bet ir išbandyti įvairius darbus: grūdų kūlimą spragilais ir kuliamąja (skrynute), arkliui sukant rusvelkį; grūdų valymą – niekojimą geldoje, arpavimą arpa; malimą rankinėmis girnomis; miltų sijojimą rėčiu; grucės grūdimą piestoje; duonos minkymą ir kepimą. Visų šių darbų pristatymas leido renginio dalyviams įsitikinti, koks ilgas duonelės kelias būdavo senovėje, kiek daug sunkaus darbo reikėdavo įdėti, jog ant stalo atsirastų duonos. 

Duonos šventė nebūtų įmanoma be duonos kepėjų. Savo kepta namine duonele vaišino Girėnų bendruomenės atstovai, Elvyra Mačiulienė, Rasa Stanaitienė ir Aldona Stanaitienė, Daiva Mažeikienė, Petras Tuma bei Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus muziejininkai. Šventės svečius gardžia sriuba vaišino Liepalotų bendruomenės centras „Tėviškė“.

Šventės metu muziejaus darbuotojos vykdė projekto "Eismo saugumas bendruomenėse" akciją, kurios metu mokiniams buvo dalijami atšvaitai.

Zanavykų muziejus dėkoja visiems, kurie prisidėjo prie šventės organizavimo, ir visiems, kurie dalyvavo šioje šventėje. Dėkojame renginio rėmėjams: „Gulbelei“ už gardžias duoneles ir Lukšių pieninei už skanius sūrius. Renginį iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba.

Iniciatyva "Atverk duris vasarai"

Vasaros pradžioje Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras ir Lietuvos vaikų ir jaunimo centras inicijavo projektą „Atverk duris vasarai“. 162 šalies švietimo ir kultūros įstaigos prisidėjo prie šios iniciatyvos. Dalyviai siekė suteikti vaikams galimybę leisti vasaros atostogas prasmingai, padėti vaikams ugdytis gabumus, socialinius įgūdžius ir nukreipti jų dėmesį nuo netinkamų užsiėmimų.

Šakių rajono savivaldybėje prie iniciatyvos „Atverk duris vasarai“ prisijungė 4 įstaigos: Šakių kultūros centras, Plokščių mokykla–daugiafunkcis centras, Paluobių mokykla–daugiafunkcis centras ir Zanavykų muziejus.

Visą vasarą Zanavykų muziejus aktyviai vykdė nemokamas veiklas. Jose aktyviausiai dalyvavo Lukšių dienos centro vaikai. Kūrybinių dirbtuvių metu jie tradiciniais simboliais dekoravo savo pasigamintus vėjo malūnėlius, tulpės ir paukščio formos trafaretus. Muziejuje vaikai ruošėsi įvairioms kalendorinėms ir valstybinėms šventėms. Artėjant Joninėms, jie buvo supažindinti su šios šventės tradicijomis, žiūrėjo pažintinius filmukus, piešė paslaptingąjį paparčio žiedą, kūrė gėlių ir medžių lapų vainikus. Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną vaikai muziejuje šventė patriotiškai ir žaismingai: piešė pilis, gaminosi Lietuvos vėliavėles ir karūnas, vaidino karalius bei karalienes. Projekto metu Lukšių dienos centro vaikai turėjo įsimintiną susitikimą – palydėjo piligrimus, keliaujančius iš Klaipėdos į Krokuvą, kur vyko Pasaulio jaunimo dienos. Zanavykų muziejaus užsiėmimuose lankėsi ir svečiai iš užsienio. Ukrainos moksleiviai dalyvavo polimerinio molio dirbtuvėse – kūrė tulpės, paukštelio ir kitokių formų seges bei amuletus.

Projekto „Atverk duris vasarai“ veiklos vykdytos ir už muziejaus erdvių. Panemunės vasaros šventėje (Plokščiuose) surengtos kūrybinės dirbtuvės: vaikai mokėti rišti šiaudinių sodų elementus – “reketukus“, kūrė ir dekoravo tradiciniais simboliais vėjo malūnėlius. Rugpjūčio mėnesį surengtas edukacinis-pažintinis dviračių žygis „Prano Vaičaičio tėviškės takais“, kuriame aktyviai dalyvavo Sintautų dienos centro vaikai ir darbuotojos.

Rugpjūčio 19 d. vyko renginys „Vasarą palydi zanavykai“, kuriuo ir buvo baigtas projekto „Atverk duris vasarai“ užsiėmimų ciklas. Popietė buvo kupina įvairiapusiškos veiklos: vaikai stebėjo nuotaikingą ir pamokantį spektakliuką „Skruzdėlytė Atsiskyrėlė”, kurį jiems dovanojo Liudvinavo laisvalaikio salės vaikų teatro studija “Gaja” (vad. Vita Gvazdaitienė). Vėliau tradiciniais simboliais dekoravo savo pačių pasigamintus vėjo malūnėlius. Artėjant mokslo metams, buvo pakalbėta apie saugų elgesį kelyje, vaikams išdalintos saugaus eismo priemonės - atšvaitai, šviesą atspindinčios liemenės, skirtukai.

Zanavykų muziejus dėkoja visiems mažiesiems lankytojams už prasmingai ir įdomiai kartu praleistą vasaros laiką, o Lukšių vaikų dienos centro, Sintautų vaikų dienos centro bei Šakių vaikų globos namų darbuotojams už bendradarbiavimą. Muziejaus durys ir toliau išlieka atvertos visiems žingeidiems lankytojams.

Plačiau apie projektą „Atverk duris vasarai“  ir Zanavykų muziejaus vykdytas vasaros veiklas galima rasti internetiniame puslapyje: http://www.lmnsc.lt/atviros_edukacines_erdves/?m=1

Justino Staugaičio 150-ųjų gimimo metinių minėjimas

 Rugsėjo 3 d. Šakių rajone vyko Lietuvos Tarybos nario, Nepriklausomybės Akto signataro, Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko, vyskupo Justino Staugaičio 150-ųjų gimimo metinių minėjimo renginiai. Minėjimo dalyviai Lekėčiuose aplankė senąją kleboniją, Žvirgždaičių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje dalyvavo Šv. Mišiose, Signataro tėviškėje Tupikų k. atidengė atminimo akmenį ir dalyvavo konferencijoje, kuri vyko Zanavykų muziejuje.

Konferenciją pradėjo meno mokyklos mokytoja Sonata Povilaitienė, kuri fortepijonu atliko mėgstamiausią vysk. Justino Staugaičio kūrinį „Kur bakūžė samanota“. Konferencijoje dalyvavo Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas Raimondas Paliukas, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos švietimo, mokslo ir kultūros komiteto biuro vedėjas Kęstutis Kaminskas, Šakių rajono meras Juozas Bertašius, Telšių vyskupo atstovas, Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos prefektas ir dėstytojas, kanauninkas Andriejus Sabaliauskas, Šakių parapijos klebonas Antanas Matusevičius, Seimo narė Dalia Teišerskytė, gausus būrys vyskupo Justino Staugaičio giminaičių, Kauno, Vilniaus ir Panevežio bendrijų nariai.

Pranešimą „Justinas Staugaitis – dvasininkas ir švietėjas“ skaitė profesorius Stasys Vaitekūnas, Humanitarinių mokslų daktaras, jaunesnysis mokslo darbuotojas Artūras Svarauskas konferencijos dalyviams pristatė pranešimą „Justinas Staugaitis – politikas“. Pranešimą, tema „Tarnavęs dviem vėliavoms – Dievo ir Lietuvos“, skaitė humanitarinių mokslų daktaras, Seimo narys Arvydas Vidžiūnas. Konferencija baigta muzikiniu kūriniu, kurį renginio svečiams dovanojo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentė Vismantė Vasaitytė.

Renginio metu Zanavykų muziejuje atidaryta Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos parengta paroda „Lietuvos Nepriklausomybė – nuolatinis budėjimas: 1918 m. vasario 16 dienos Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarui, Seimo Pirmininkui, vysk. Justinui Staugaičiui – 150“. Rugsėjo mėnesį parodą dar galima aplankyti. Maloniai kviečiame!

M.K. Oginskio parodos atidarymas

Lietuvos muziejų asociacija penktą kartą organizuoja nacionalinį edukacinį projektą „Lietuvos muziejų kelias“. Šiemet plėtojama tema „Dvarų kultūros atspindžiai“. Šis projektas keliauja per penkis Lietuvos etnografinius regionus. Prasidėjo Žemaitijoje, vėliau vingiavo per Aukštaitiją ir Dzūkiją, o dabar persikėlė į Suvalkiją (Sūduvą). Čia renginių ciklą pradėjo Zanavykų muziejus – rugpjūčio 26 dieną pristatyta paroda „Mykolas Kleopas Oginskis. Sugrįžimas (1765-1833)“. 

Renginį muzikiniu kūriniu pradėjo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentė Vismantė Vasaitytė. Sveikinimo žodį parodos atidarymo proga tarė vicemeras Edgaras Pilypaitis, Šakių rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė Rima Rauktienė. Projektą „Lietuvos muziejų kelias“ pristatė programos koordinatorius Suvalkijoje – Lietuvos prezidento Kazio Griniaus memorialinio muziejaus vyr. fondų saugotojas Tomas Kukauskas.

Stendinėje parodoje išsamiai pasakojama apie M. K. Oginskio asmenybę, jo šeimą, giminę, diplomato ir valstybės veikėjo kelią, rašytinį ir muzikinį palikimą, ryšius su Vilniumi ir Rietavu bei atminimo įamžinimą Lietuvoje, Baltarusijoje, Lenkijoje ir Italijoje. Parodą parengė Lietuvos dailės muziejus ir VO „Regionų kultūrinių iniciatyvų centras“. Parodos autorė ir kuratorė – Danutė Mukienė, dailininkė – Loreta Uzdraitė. Renginio metu pranešimą apie M. K. Oginskį skaitė svečias iš Žemaitijos – Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus direktorius Vytas Rutkauskas. Jis linkėjo renginio svečiams, ypatingai jaunimui, išvykti į užsienį ir pasisemti žinių geriausiuose mokymo įstaigose, pamatyti pasaulį, o tada grįžti į savo tėvynę – Lietuvą.

Renginyje džiaugtasi, jog Šakių rajone atgimė ir kultūros židinius kursto Kidulių, Gelgaudiškio ir Zyplių dvarai. Kidulių dvaro šokių kolektyvas (vad.  Irma Svetlauskienė) leido pasigrožėti dvariškais XIX a. pradžios šokiais, o vėliau pakvietė jų pasimokyti renginio svečius. Kelionę laiku pratęsė ir į XIX a. pabaigą – XX a. pradžią nukėlė Gelgaudiškio dvaro šokių kolektyvas „Liocukas“ (vad. Edita Balčiūnienė). Jie pristatė šokius „Polonezas“ ir „Bohemijos polka“, o vėliau kvietė renginio svečius pasimokyti šokio „Anos polka“ žingsnelių.

Vasarą palydi zanavykai

 Rugpjūčio 19 dieną Zanavykų muziejuje renginio „Vasarą palydi zanavykai“ metu su vasara atsisveikino tiek maži, tiek dideli. Renginio programa buvo kupina įvairiapusiškos veiklos, todėl įdomiai ir turiningai laiką praleido visų amžiaus grupių atstovai: mažieji muziejaus lankytojai, jų tėveliai ir seneliai, Šakių rajono jaunimas.

Renginys „Vasarą palydi zanavykai“ prasidėjo Šakių rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų muge, kurią organizavo Šakių jaunimo sąjungos „Apskritasis stalas“ pirmininkas Tautvydas Šukys. Naujomis idėjomis ir jų įgyvendinimu dalijosi Šakių rajono moksleivių tarybos, Kidulių bendruomenės centro, judėjimo „Jaunųjų policijos rėmėjai“, Jurbarko kūrybinių dirbtuvėlių, Šakių atviro jaunimo centro, Šakių jaunimo sąjungos „Apskritasis stalas“, Voniškių kaimo bendruomenės centro, Šakių rajono meno mokyklos ir Šakių rajono vaikų namų atstovai.

Vėliau nuotaikingą ir pamokantį spektakliuką „Skruzdėlytė Atsiskyrėlė” vaikams ir suaugusiems dovanojo Liudvinavo laisvalaikio salės vaikų teatro studija “Gaja” ir vadovė Vita Gvazdaitienė. Po pasirodymo Zanavykų muziejaus direktorė Rima Vasaitienė pasidžiaugė, jog teatro kalba renginio dalyviams buvo perduotos pamokančios pamokos. Jauniesiems aktoriams ir jų vadovei buvo įteiktos projekto “Saugus eismas bendruomenėse” dovanėlės – šviesą atspindinčios priemonės.

Pasikrovę gera nuotaika vaikai ir suaugusieji dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse, kurių metu gamino vėjo malūnėlius ir dekoravo juos įvairiais tradiciniais ženklais. Spalvingais darbeliais džiaugėsi ne tik patys jų kūrėjai, bet jais sužavėtas liko ir vėjas. Vakare Šakių atviro jaunimo centro jaunimo darbuotoja Gintarė Grockytė visus norinčius mokė žaisti skandinavišką žaidimą „KUBB“, kurį vikingai žaidė prieš šimtmečius.

Prano Vaičaičio tėviškės takais

 Zanavykų muziejus rugpjūčio 12 dieną  sukvietė būrį entuziastų į edukacinį-pažintinį dviračių žygį “Prano Vaičaičio tėviškės takais”, skirtą poeto 140-osioms gimimo metinėms paminėti.

Giedrą ir saulėtą penktadienio rytą susirinkusius žygeivius Šakių miesto skvere pasveikino Zanavykų muziejaus direktorė Rima Vasaitienė, rajono savivaldybės mero pavaduotojas Edgaras Pilypaitis, savivaldybės Regioninės plėtros skyriaus vedėjas Vitas Girdauskas bei sporto ir laisvalaikio klubo „Vėjas“ prezidentas Mindaugas Balčiūnas. Skambant kariliono varpų muzikai, dviratininkai pajudėjo Sintautų link. Sintautuose prie žygeivių prisijungė miestelio vaikų dienos centro vaikai su vadove Ingrida Jakaitiene.

Prano Vaičaičio tėviškėje dalyvius pasitiko poeto brolio Jono Vaičaičio anūkė Rūta Vaičaitytė, kuri papasakojo svarbiausius poeto gyvenimo tėviškėje momentus, parodė išlikusį autentišką šalia poeto gimtosios sodybos stovėjusį šulinį bei poeto pasodintą ąžuolą, paskaitė jo kūrybos eilėraščių. Prano Vaičaičio muziejuje mokytoja Regina Bakienė išsamiai pristatė poeto gyvenimo vingius. Dalyviai turėjo galimybę iš arčiau pažvelgti į eilėraščio “Tėviškė” išlikusią faksimilę, į užsienyje išleistą pirmąją eilėraščių rinktinę.

Ką apie poetą išgirdo bei sužinojo, dalyviai pasitikrino atsakydami į viktorinos klausimus. Sumaniausieji apdovanoti projekto “Saugus eismas bendruomenėse” atminimo dovanėlėmis-šviesą atspindinčiomis priemonėmis.

Toliau keliaujant poeto atminimo taku, aplankytas Prano Vaičaičio kapas, paminklas, Sintautų pagrindinės mokyklos literatūrinis muziejus. Aplankyti ir kitų garbių žmonių - Marijos Puodžiukaitienės bei Juozo Pikčilingio - kapai.

Patiems aktyviausiems žygio dalyviams rajono savivaldybės Regioninės plėtros skyriaus vedėjas Vitas Girdauskas padovanojo  poezijos almanachą “Sintautų vyturiai 2016”.

Dėkojame visiems dalyvavusiems bei prisidėjusiems prie šio žygio žmonėms, taip pat mokytojai Renatai Duobienei už skanų kugelį ir kitas vaišes. 

Panemunės vasaros šventė

 Šių metų liepos 9 d. Zanavykų muziejaus darbuotojos dalyvavo Plokščiuose vykusioje Panemunės vasaros šventėje. Šventės dalyviams buvo pasiūlytos dvi edukacinės programos: "reketukų" rišimas ir vėjo malūnėlių kūrimas, dekoruojant juos tradiciniais ornamentais.

Šventės metu muziejaus darbuotojos vykdė projekto "Eismo saugumas bendruomenėse" akciją, kurios metu dalino atšvaitus. Priemones parūpino eismo saugumo specialistas Egidijus Lovkis.

Šešupės malūnai

 Zanavykų muziejaus kolektyvas džiaugiasi, jog liepos 1-2 d.d. galėjo prisidėti prie VI-ojo Tarptautinio folkloro festivalio "Šešupės malūnai 2016" ir gražios Šakių miesto šventės. Dalinamės keliomis užfiksuotomis akimirkomis iš pasiruošimo darbų ir pačių renginių.

Iniciatyva "Atverk duris vasarai"

Zanavykų muziejus prisijungė prie Švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyvos "Atverk duris vasarai". Jos tikslas – suteikti vaikams galimybę prasmingai leisti atostogas.

Šioje akcijoje dalyvauja NVŠ ir Lukšių dienos centro vaikai. Muziejus  kartą per savaitę vaikus kviečia į kūrybines dirbtuves, kuriose dalyviai jau gamino vėjo malūnėlius, susipažino su Joninių šventės, dar vadinamos Rasomis ir Kupolinėmis, tradicijomis, piešė paparčio žiedą, mandalas, kūrė gėlių ir medžių lapų vainikus, žiūrėjo pažintinius filmukus, ruošėsi Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienai – "statė" pilis, gaminosi Lietuvos vėliavėles ir vaidino karalius bei karalienes.

Pietų Lietuvos muziejininkų sąskrydis

Šių metų gegužės 23 d. Zanavykų muziejaus kolektyvas dalyvavo Pietų Lietuvos muziejininkų sąskrydyje, kuris vyko Jono Basanavičiaus gimtinėje.

Pradžioje vaikai pristatė pasirodymą apie šyvio šokdinimą. Po to muziejininkai pasidalino naujienomis ir pasikeitė simbolinėmis dovanomis.

Sąskrydžio dalyviai buvo pakviesti į tris skirtingas edukacines pamokas. „Vargo mokykloje“ pavėlavę „mokiniai“ buvo nubausti – kampe turėjo klūpėti ant žirnių. Pamokoje buvo mokoma slebezavoti, t. y. skaityti paraidžiui. Kitų edukacijų metu buvo pristatytas kulinarinis paveldas – vaišintasi dviejų rūšių gilių kava ir razavais (rupių miltų) blynais.

Sąskrydžio metu vyko naujų muziejininkų krikštas. Jie su savo krikštatėviais atbulomis žengė per slenkstį ir buvo pašventinti vandeniu. Muziejų direktoriai irgi gavo užduotį – surišti ant virvutės mazgus. Pagal jų skaičių buvo spėjama kiek naujų darbuotojų jie priims kitais metais.

Vėliau muziejininkai svečiavosi Vištyčio regioninio parko direkcijoje ir keliavo pažintiniu taku.

Muziejų naktis - "Rožės pražydėjimas nakty"

2016 m. gegužės 21-ąją muziejai vykdė tarptautinę akciją „Europos muziejų naktis“, kurioje jau 5-ąjį kartą dalyvavo ir Zanavykų muziejus. Šiemet muziejų lydėjo simboliškas pavadinimas – „Rožės pražydėjimas nakty”. Paprastai rožės nežydi tamsoje, kaip ir muziejai nedirba naktį, tačiau ši akcija suteikia unikalią galimybę apsilankyti muziejuose ne tik nemokamai, bet ir kiek neįprastu laiku. „Muziejų nakties“ renginiai Zanavykų muziejuje prasidėjo dar šviesoje.

14 val. vyko Zanavykų krašto muziejininkų pasveikinimas Tarptautinės muziejų dienos proga. Visų pirma juos sveikino Zanavykų muziejaus direktorė Rima Vasaitienė – visų muziejininkų rankose sužydo rožės. Sveikinimo žodį tarė Šakių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja Augenija Kasparevičienė. Rajono savivaldybės meras Juozas Bertašius džiaugėsi, jog muziejininkai yra aktyvūs ir linkėjo lankytojų gausos bei supratingumo. Prie sveikinimų prisidėjo Seimo narys Mindaugas Bastys, įteikęs Zanavykų muziejaus kolektyvui padėkos raštą už etninės kultūros šaknų stiprinimą bei Zanavykijos vardo garsinimą. Muziejininkams dvaro šokius ir V.Šekspyro eiles dovanojo Kidulių dvaro senovinių šokių studijos šokėjos.

Zanavykų muziejaus darbuotojos kartu su Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnais vykdė „Saugaus eismo“ projektą, kuriam priemones parūpino eismo saugumo specialistas Egidijus Lovkis.

18 val. Šakių rajono meno mokyklos Dailės skyriaus 20-osios laidos mokytojų Mindaugo Pauliuko, Kęstučio Dovydaičio bei Lolitos Rūgytės moksleiviai pristatė savo baigiamuosius darbus. Moksleivių – Monikos Povilaitytės (tapybinė kompozicija „Pasakos ir jų siužetai“), Guodos Vilčinskaitės (tapybinė kompozicija „Vakaras didmiestyje“), Simonos Čereškevičiūtės (skulptūra „Mąstytojas“), Lauryno Vilčinsko (lino raižinys „Autoportretas“), Ramintos Majauskaitės (skulptūra „Trys embrionai“) ir Mykolo Adomaičio (skulptūra „Bulius“), Vaigos Grabauskaitės (tapybinė kompozicija „Trys pojūčiai“) ir Austėjos Levišauskaitės  (tapybinė kompozicija „Mano gyvenimo medis“) –  darbų paroda apima skirtingas meninės išraiškos technikas bei stilius.

Parodą atidariusi ir savo mokinius sveikinusi Dailės skyriaus vadovė ir moksleivių mokytoja Lolita Rūgytė visiems įteikė nuotraukas, kuriose užfiksuotos akimirkos iš baigiamųjų darbų gynimo. Moksleivius sveikino rajono Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė Aurelija Papievienė, Zanavykų muziejaus direktorė Rima Vasaitienė, mokinių tėvai, šeimos nariai bei draugai.

Kam meno pasaulis dar mažai pažįstamas, tie buvo kviečiami prisijungti prie edukacinės pamokos „Dalinuosi tuo, ko išmokau ir ką patyriau“. Dailės skyriaus 20-osios laidos moksleiviai  savo darbais bandė perteikti  šiųmetę „Muziejaus nakties“ temą – „Rožės pražydėjimas nakty“. Darbai tapo dovana muziejui. Tuo pat metu antrajame aukšte vyko Zanavykų muziejaus kūrybinės dirbtuvės, kur buvo mokomasi pasigaminti šiaudinį sodą arba jo elementą – reketuką.

Renginius vainikavo Seimo nario Arvydo Vidžiūno dovanotas koncertas. Jauni vaikinai Jokūbas ir Mykolas gyvai atliko savo kūrybos bei kitų grupių kūrinius, taip prasmingai užpildydami laiką iki filmų peržiūros. Vėlų vakarą susirinkusiesiems buvo pristatyti Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Vaizdo režisūros studento Dariaus Šilėno 2015 m. diplominis darbas “Trumpos istorijos apie teatrą“ bei studentės Linos Pranaitytės 2015 m. diplominis darbas “Punktum”.

Suvalkijos regiono varžytuvės „Atverk tautos lobynų gelmes“ ir „Tarmių lobynai“.

 2016 m. balandžio 28 d. Zanavykų muziejuje vyko entokultūros projekto „Mūsų lobynai“ Suvalkijos regiono varžytuvės „Atverk tautos lobynų gelmes“ ir „Tarmių lobynai“.

Komisijos pirmininkė ir renginio vedėja – Gražina Kadžytė (Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto etnologė). Varžytuvių vertinimo komisiją sudarė: Stanislovas Kavaliauskas (Vilniaus etninės kultūros centro direktoriaus pavaduotojas), dr. Violeta Meiliūnaitė (Lietuvių kalbos instituto direktoriaus pavaduotoja mokslo reikalams), Darius Mockevičius (Vilniaus Židinio suaugusiųjų gimnazijos Neformaliojo, papildomo ir meninio ugdymo skyriaus vedėjas), Nijolė Marcinkevičienė (LLKC Etninės kultūros skyriaus Papročių ir apeigų poskyrio vadovė) ir kiti garbūs svečiai.

Varžytuvių „Atverk tautos lobynų gelmes“ metu vyko komandų prisistatymas, tautinio kostiumo, tautosakos paveldo (dainos, šokio, žaidimo, ratelio ar kt.), kulinarinio paveldo pristatymai. Varžytuvių dalyviai: Kauno Rokų gimnazija (pasidalino 2-ąją vietą), Kazlų Rūdos sav. Antanavo pagrindinė mokykla (pasidalino 2-ąją vietą), Šakių r. Griškabūdžio gimnazija (užėmė 1-ają vietą). Nugalėtojams įteikti diplomai ir projekto dovanos.

Varžytuvėse „Tarmių lobynai“ dalyvavo Šakių „Varpo“ mokyklos moksleiviai. I-IV klasių kategorijoje varžėsi Marija Gečaitė, Austėja Litvinaitė, Austėja Undraitytė, Amanda Endriukaitytė, Kristupas Pečkys, Ugnė Duobaitė, Žemyna Vasaitytė. Pirmąją vietą savo amžiaus kategorijoje užėmė Žemyna Vasaitytė (vadovė Rima Vasaitienė).

V-VIII kasių kategorijoje varžėsi Ieva Šileikaitė ir Justė Jakaitytė. 1-ają vietą iškovojo Justė Jakaitytė  (vadovė Rima Vasaitienė).

Nugalėtojams įteikti diplomai ir projekto dovanos. Kitiems dalyviams – pagyrimo raštai ir projekto dovanos. Nugalėtojai dalyvaus Respublikinėse varžybose, kurios vyks Vilniuje šių metų gegužės 25 dieną.

XII-oji tradicinių amatų diena Zanavykų muziejuje

Balandžio 21 dieną Zanavykų muziejus tartum atgijo. Čia vyko XII-oji tradicinių amatų diena. Renginio tikslas – skatinti vaikų ir jaunuolių domėjimąsi tradiciniais amatais, suteikti galimybę susipažinti su tautodailininkais ir amatininkais bei gyvai išbandyti įvarius amatus. Į renginį susirinko gausus būrys moksleivių ir mokytojų iš Šakių „Varpo“ mokyklos, Lukšių Vinco Grybo gimnazijos ir Šakių r. Kriūkų mokyklos. Šventės dalyviams šokių programą dovanojo Šakių rajono meno mokyklos choreografijos skyriaus jaunučių liaudiškų šokių kolektyvas (vadovė Justė Lukauskienė). Netrukus moksleivių klegesys užpildė visas muziejaus erdves, kur jų jau laukė tautodailininkai ir amatininkai.

Lauke kalvystės paslapčių mokė kalviai Andrius Stankevičius ir Valdas Paukštys. Rigimantas Stanaitis demonstravo virvių vijimo amatą, o Gintas Čekauskas siūlė prisiliesti prie skiedrų drožimo senovinėmis staklėmis amato. Pirmajame Zanavykų muziejaus aukšte Vilija Ratautienė pasakojo apie juostų audimą ir mokė nusivyti juosteles-apyrankes. Jai talkino Danguolė Kazlauskienė. Pasigaminti šiaudinių sodų elementą, vadinamąjį reketuką, siūlė Zanavykų muziejaus darbuotoja. Antrajame muziejaus aukšte Onutė Mureikienė mokė pasigaminti nagines, Aldona Stanaitienė ir Rita Mockeliūnienė demonstravo nėrimo, Andrius Bieliukas – medžio drožybos, o Irena ir Jonas Sakalauskai – juostų audimo amatus. Danutė Kazlauskienė mielai dalijosi mezgimo paslaptimis, o Rūta Bučinskaitė mokė austi Zanavykų muziejaus ekspozicijoje esančiomis audimo staklėmis.

Vaikai, jaunuoliai ir jų mokytojai stebėjo amatininkų ir tautodailininkų rankų miklius judesius mezgant, neriant, audžiant ir drožiant įvairius dirbinius. Vaikai išbandė įvairius žaidimus – vaikščiojimą kojokais ir trivietėmis slidėmis. Dauguma renginio dalyvių pasinaudojo galimybe patiems išbandyti tradicinius amatus, tad išėjo nešini savo pasigamintais darbeliais: šiaudiniu reketuku, nusivyta apyranke, medinėmis skiedromis.

Renginio metu Zanavykų muziejaus darbuotojos rūpinosi dalyvių saugumu kelyje ir vykdė „Saugaus eismo“ projektą – dalijo atšvaitus. Priemones parūpino eismo saugumo specialistas Egidijus Lovkis.

Po renginio  įteiktos padėkos visiems amatininkams ir tautodailininkams. Pasidžiaugta, jog jie palaiko tradicinių amatų dienos idėją ir savo dalyvavimu prisideda prie jos įgyvendinimo.

Neformalus vaikų švietimas "Tradicijų ir papročių skrynią pravėrus" tęsiasi

 Zanavykų muziejus tęsia 2015 metais vykdytą neformalaus vaikų švietimo programą „Tradicijų ir papročių skrynią pravėrus“  Šakių „Varpo“ mokyklos ir Lukšių „Vinco Grybo“ gimnazijos pradinių klasių moksleiviams. Programa siekiama per pažintinę ugdomąją ir praktinę veiklą skiepyti pagarbą iš kartos į kartą perduodamoms tradicijoms, papročiams ir vertybėms, ugdyti vaikų iniciatyvas, saviraišką, kūrybiškumą, estetinį jautrumą ir pasitikėjimą savimi.

Vieno iš „Tradicijų ir papročių skrynią pravėrus“ užsiėmimų metu programos dalyviai sužinojo apie Verbų sekmadienio, Didžiosios savaitės, Velykų ir Atvelykio tradicijas bei papročius. Vaikai buvo supažindinti su tradiciniais margučių raštais: paukščio pėdute, gyvybės medžiu, saulute, žalčiuku bei kt. Informacija buvo įtvirtina atliekant praktines užduotis: ant didesnio nei stručio kiaušinis vaikai piešė tradicinius margučių raštus. Rezultatai buvo puikūs – margučiai buvo papuošti tradicinėmis spalvomis ir raštais.

Elenos Ruzgienės ir Stasės Karčiauskienės tapybos darbų paroda – edukacinė prisiminimų popietė „Senieji Šakiai“

 Balandžio 14 dieną Zanavykų muziejuje vyko Elenos Ruzgienės ir Stasės Karčiauskienės tapybos darbų paroda – edukacinė prisiminimų popietė „Senieji Šakiai“.

Elena Ruzgienė – tautodailininkė, gimė 1921 m,. Šakių apsk., Griškabūdžio valsčiuje. Ji yra viena iš tų žmonių, kurie įrodo, jog kiekvienas gyvenimo etapas gali būti kažko pradžia ir niekada nėra vėlu pradėti kūrybinį kelią. Elenutė (taip meiliai ją vadiname Šakiuose) paveikslus pradėjo tapyti sulaukusi pensinio amžiaus, tačiau jų yra sukūrusi per 1000. Be to, nuo 1988 metų E. Ruzgienė dalyvauja rajone ir respublikoje rengiamose tautodailės darbų parodose, yra įvertinta daugybe apdovanojimų. 1998 ir 2002 m. gavo „Aitvarų“ nominacijas, kurios skiriamos labiausiai pasižymėjusiems Šakių krašto žmonėms. 2008 m. Jurbarke ji tapo Mažosios Lietuvos menininkės Lidijos Meškaitytės konkurso laureate, 2009 m.  Marijampolėje vykusios „Aukso vainiko“ nominacijos atrankiniame ture E.Ruzgienė buvo pripažinta geriausia metų liaudies meistre apskrityje. 2010 m. sulaukė ypač garbingo apdovanojimo. Tapytoja buvo karūnuota „Aukso vainiku“ už tapybos darbus. 2011 m. už tautodailės tradicijų puoselėjimą, Šakių vardo garsinimą ne tik rajone, bet ir toli už jo ribų, E.Ruzgienei suteiktas Šakių garbės pilietės vardas.

Tautodailininkė Stasė Karčiauskienė gimė 1930 m. gegužės 6 d. Šakių mieste darbininkų šeimoje. Iki karo Šakiuose užbaigė pradinę mokyklą ir 3 gimnazijos klases. 1944 m. per evakuaciją atsidūrė Žemaičių Naumiestyje. Ten baigė progimnaziją, 3 metus mokėsi Šilutės gimnazijoje, o brandos atestatą gavo 1949 m. Šakiuose. 1953 m. baigusi Lietuvos valstybinį kūno kultūros institutą, pagal paskyrimą iki 1976 m. dirbo Akmenės vidurinėje mokykloje. Atsikėlusi į Rumšiškes dar ištisą dešimtmetį dirbo mokykloje. Išėjusi į pensiją visiškai atsidavė kūrybai – tapo paveikslus, retkarčiais mėgsta palipdyti iš molio, rašo eilėraščius, prisiminimus. 2003 m. išleido knygą „Šiupinys“. Yra Lietuvos tautodailininkų sąjungos narė.

Žvelgiant į tautodailininkių paveikslus, atrodo tarsi būtumei atsidūręs pas mylimą močiutę kaime – jos troboje, už jos stalo, prisilietęs prie jos darbų. Elenutės paveiksluose atsispindi jos vaikystės prisiminimai, senojo kaimo buitis, aplinka. Per jos dirbtuvėlės langą lyg veidrodyje matyti miesto vaizdas, tad gamta, metų laikai, jų spalvos pirmiausia ir atsikartoja tapytojos kūryboje. Paveiksluose viskas sava, atpažįstama, šilta. Tokiems pakiliems jausmams nuteikė ir jauki Zanavykų muziejaus erdvė.

Abi autorės Zanavykų muziejuje vykusios prisiminimų popietės metu tryško puikia nuotaika, dalijosi savo prisiminimais. Visus stebino Stasės Karčiauskienės šviesi atmintis, pasakojimų apie Šakius detalumas. Garbaus amžiaus moteris renginio dalyvių ne kartą buvo pavadinta vaikščiojančia enciklopedija, aukso grynuoliu. Prisiminimų popietės metu renginio svečiams norėjosi pasinaudoti unikalia galimybe, todėl klausimai apie Šakius, čia gyvenusius žydus, liejosi iš mokytojų, Šakių „Žiburio“ gimnazijos moksleivių ir kitų renginio dalyvių lūpų.

E.Ruzgienė suintrigavo visus užsiminusi, kad savo 95-ojo jubiliejaus progai jau dabar intensyviai ruošia naują tapybos darbų parodą. zanavykų muziejaus direktorė Rima Vasaitienė taip pat praskleidė paslapties šydą. Ji teigė, jog naujosios parodos paveikslai skiriasi nuo šioje parodoje eksponuojamų savo tamsiomis spalvomis.

Po oficialaus renginio su S.Karčiauskiene norėjo pasikalbėti dar ne vienas renginio dalyvis: pasiteirauti apie Šakių istoriją, paklausti apie atsineštas nuotraukas ir pasidalinti savo įspūdžiais. Po renginio kelios Zanavykų muziejaus darbuotojos ir S.Karčiauskienė susiruošė į sponanišką kelionę po Šakių miestą. Per kelias valandas buvo papasakota daug vertingos informacijos.

Maloniai kviečiame apsilankyti E.Ruzgienės ir S.Karčiauskienės tapybos darbų parodoje „Senieji Šakiai“. 

Zanavykų muziejaus 30-mečio atkūrimo proga padovanota 30 inkilų paukščiams

 Kovo mėnesį Zanavykų muziejus pradėjo renginių ciklą skirtą atkūrimo 30-mečiui paminėti. Kovo 23 dienos ryte įvyko vienas iš šiai progai skirtų renginių – akcija „Padovanokime paukščiams namus“. Akcijos data buvo pasirinkta neatsitiktinai. Šią dieną 85-ąjį jubiliejų būtų minėjusi atkurtojo muziejaus pirmoji direktorė – B.Sakalauskienė. Susirinkusieji tylos minute pagerbė jos atminimą.

Sveikinimo žodį muziejaus 30-mečio atkūrimo ir pavasariškos akcijos proga tarė Šakių meras J. Bertašius. Jis džiaugėsi, kad muziejus gyvuoja ir klesti, bei pasidžiaugė puikia iniciatyva – padovanoti paukščiams namus. Prisiminimais apie muziejaus atkūrimą pasidalijo Vytautas Kaunas. Jis teigė ir dabar namuose saugantis albumą, kuriame užfiksuotos Zanavykų muziejaus atkūrimo akimirkos.

Sutkų girinkijos girininkas Antanas Ižganaitis taip pat pasveikino Zanavykų muziejų 30-ojo jubiliejaus proga. Jis susirinkusiesiems dovanojo trumpą paskaitą apie paukščius ir jiems skirtus namus – inkilus. A.Ižganaitis teigė neabejojantis, jog dauguma inkilų palaipsniui bus apgyvendinti, nes juk šiuo metu Lietuvoje suskaičiuojamos net 388 paukščių rūšys.

Po sveikinimo kalbų ir trumpos paskaitos direktorė Rima Vasaitienė padėkojo prisidėjusiems prie Zanavykų muziejaus atkūrimo ir paramos: Bronės Sakalauskienės sūnui – J.Sakalauskui, marčiai – I.Sakalauskienei, Šakių merui J.Bertašiui, UAB „Gulbelės“ direktoriui A.Tarnauskui, Šakių „Varpo“ mokyklos direktoriui V.Daniliauskui, V. Kaunui, pastarojo sūnui R.Kaunui, J. Daineliui, LR Seimo nariui A.Vidžiūnui. Į jų rankas perduoti dekoruoti inkilai ir patikėta atsakinga užduotis – juos iškelti. Kadangi A.Vidžiūnas negalėjo dalyvauti, inkilas patikėtas jo sekretorei-padėjėjai V.Simonavičienei.

Nors akcijos vykdymo metu šiuo metu moksleiviams buvo pavasario atostogos, tačiau prie akcijos „Padovanokime paukščiams namus“ noriai prisijungė Šakių „Varpo“ mokyklos 7 d ir 8 a klasių mokinių grupė, vadovaujama mokytojos Almutės Ščajevienės. Jie prisidėjo prie baigiamųjų inkilų gaminimo darbų ir inkilų kabinimo proceso. Prie akcijos prisijungė LR Seimo nario M.Basčio padėjėja K.Geršvaltaitienė.

Pirmasis įkeltas Šakių mero J.Bertašiaus inkilas, dekoruotas trijų zanavykiškų tulpių motyvu. Atsakingai patikėtą užduotį atliko ir kiti Zanavykų muziejaus atkūrėjai, rėmėjai bei garbūs svečiai. Gamtai artimomis spalvomis nudažyti ir dekoruoti inkilai puikiai įsikomponavo į gamtos ir muziejaus aplinką. Vėliau vienas po kito į medžius, lyg tie paukščiai, kilo ir likusieji inkilai. Pavasarinės akcijos metu Zyplių dvaro parko teritorijoje viso pakabinta 30 inkilų. Zanavykų muziejaus darbuotojai tikisi, jog nameliuose jau netrukus apsigyvens pirmieji gyventojai.

Po akcijos Zanavykų muziejaus darbuotojai nuvyko į kapines ir pagerbė B. Sakalauskienės atminimą – ant jos kapo padėjo gėlių puokštę ir uždegė žvakelę.

Margučių margintojų šventė

 Kovo 17 d. Zanavykų muziejuje vyko tradicinė margučių margintojų šventė. Šiais metais margučių marginimo subtilybėmis dalinosi 24 moterys. Pirmą kartą jų gretas papildė ir vienas vyras – lukšietis Egidijus Pavalkis. Jis demonstravo ir mokė visus norinčius kaip marginti kiaušinius spalvotu vašku, pasigamintu iš kreidelių. Tokiu būdu numarginti kiaušiniai net nenudažyti dažais atrodė spalvingi ir margi.

Margučiai buvo marginami įvairiomis technikomis. Dauguma margintojų mokė tradicinių marginimo būdų: marginimo vašku ir skutinėjimo. Netrūko ir netradicinių marginimo būdų demonstruojančių dalyvių: kiaušiniai buvo aplipdomi spalvotais popierėliais, juostomis arba siūlais, dekoruojami smulkiomis medžio šakelių detalėmis.

Dalis margučių margintojų yra garbaus amžiaus, todėl buvo pasidžiaugta, jog šis Zanavykų muziejaus renginys prisideda prie margučių marginimo paslapčių perdavimo jaunajai kartai. Jaunimas atrodė entuziastingai nusiteikęs – bandė įsisavinti ir praktiškai pritaikyti margintojų perduodamas žinias. Daugumai sekėsi puikiai, todėl išsinešė net po kelis savo pačių numargintus margučius.

Šventės metu pakilią nuotaiką kūrė Bliuviškių kaimo muzikantai, vadovaujami Valdo Sinkevičiaus. Zanavykų muziejaus darbuotojos vykdė „Saugaus eismo“ projektą – dalijo atšvaitus. 
Priemones parūpino eismo saugumo specialistas Egidijus Lovkis.

Šakių Rajono Bendruomenių Centrų Asociacijos pirmininkė Grinutė Šnirpūnienė jubiliejiniu asociacijos medaliu apdovanojo E. Pavalkį, G. Bučiūnienę ir Eleną Rimkevičiūtę, kuri jau margina margučius 80 metų. Visiems margučių marginimo subtilybes demonstravusiems dalyviams įteiktos Zanavykų muziejaus padėkos, „Gulbelės“ kepyklėlės kepiniai ir „Saugaus eismo“ projekto atšvaitai.

Velykinė rankų darbo gaminių mugė

 Kovo 10 dieną nuo 10 val. senojo „Žiburio“ gimnazijos pastato antrajame aukšte šurmuliavo Zanavykų muziejaus darbuotojų organizuota Velykinė rankų darbo gaminių mugė.

Šių metų mugė pritraukė ne tik nuolatinius dalyvius, tačiau ir naujus. Visi jie stebino savo kruopštumu ir išmone, o jų darbai – spalvingumu bei originalumu. Mugės metu dalyviai dalinosi pavasariška nuotaika ir siūlė pasiruošti artėjančioms Velykoms. Lankytojai turėjo galimybę įsigyti rankų darbo muilo, papuošalų, įvairiomis technikomis dekoruotų velykinių margučių, iš džiovintų augalų pagamintų verbų, pintinių, bičių vaško žvakių, mezginių, bei įvairiausių velykinio stalo atributų. Visi skanumynų mėgėjai galėjo įsigyti meduolinių grybukų, medumi aplieto skruzdėlyno ir sveikatai naudingo natūralaus bičių medaus. Mugės dalyviai buvo atsakingai pasiruošę: ne tik prigamino gausybę dirbinių ir prikepė kepinių, tačiau nepamiršo ir pavasarinių akcentų – žaliuojančių beržo ir geltonai žydinčių forzitijų šakelių.

Velykinė rankų darbo gaminių mugė tapo puikia proga pabūti kartu tėvams su vaikais, seneliams su anūkais, o pavieniams lankytojams sudalyvauti šurmulyje.

Dauguma dalyvių džiaugėsi, jog mugės lankytojai ne tik pasigrožėjo bei pasidžiaugė jų rankdarbiais, tačiau noriai juos įsigijo: išėjo nešini gaminiais ir namie gamintais skanumynais, ar medumi.

Kultūrinis pažintinis renginys Muziejus jaunimui - "Žinių kelias"

           2016 metai ypatingi Zanavykų muziejui. Šiemet švęsime muziejaus 30 metų atkūrimo jubiliejų. Norime priminti keletą svarbių faktų. Zanavykų muziejus buvo atidarytas 1928 m. birželio 21 d. Šakių „Žiburio“ gimnazijoje. Vėliau, po gaisro, vietos kraštotyrininkų iniciatyva 1986 m. Girėnuose įkurtas kraštotyros muziejus. 1992 m. spalio 30 d. kraštotyros muziejui buvo suteiktas savivaldybės įstaigos statusas ir jis pavadintas Zanavykų krašto muziejumi. 2014 m. muziejus perkeltas į naujai suremontuotas  Zyplių dvaro vežiminės patalpas,  balandžio 5 d. jis oficialiai atvėrė duris lankytojams. Buvo patvirtinti jo nuostatai, oficialus pavadinimas Zanavykų muziejus, sutrumpintas pavadinimas - ZM.

          Minėdamas  30 metų atkūrimo jubiliejų, Zanavykų muziejus pradeda renginių ciklą. Kovo 9 d. muziejus kvietė lankytojus į kultūrinį pažintinį renginį Muziejus jaunimui – „Žinių kelias“. Šiuo renginiu buvo paminėta ir Kovo 11-oji, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena.

          Trijų dalių vakaro renginys apėmė skirtingas į jaunimą orientuotas veiklas: intelektualų komandinį žaidimą, aiškinimų apie žvaigždynų atsiradimą klausymąsi ir roko grupės pasirodymą. Prie protmūšio organizavimo prisidėjo ir Šakių atviro jaunimo centro vadovė Judita Beržvinskaitė. Protmūšio vedėjas, jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinatorius Martinas Eimutis, klausimus dalyviams parengė pagal Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vykdytą projektą “Saugok sveikatą, kol jaunas”. Dalyvavusios 8 komandos turėjo pamąstyti ir atsakyti su sportu, mityba, sveika gyvensena susijusius klausimus. Susumavus rezultatus paskelbti nugalėtojai. Pirmąją vietą iškovojo komanda “Fotogeniški”. Antroji vieta atiteko komandai “Sveiki ir laimingi”, o trečioji – komandai “Aštru”. Laimėjusios komandos apdovanotos projekto atminimo dovanėlėmis, o kiti  dalyviai –  atšvaitais.

           Antroje vakaro dalyje Lukšių Vinco Grybo gimnazijos mokytojai Staselė ir Antanas  Burkšaičiai kartu su savo mokyklos mokiniais visus pakvietė pasiklausyti graikų mitų aiškinimų apie žvaigždynų atsiradimą.

           Vakarą vainikavo roko grupės "Arbata" vokalisto ir dainų autoriaus Andriaus Zalieskos - Zala ir jo draugų – fleitos virtuozės Vaidos Skardžiuvienės ir  bosisto Juliaus Bakanausko- atliekama programa “Meilės partizanai”.

 
 

Pilietiškumo pamoka – paroda „Jei žmogus ginkluotas meile, jis niekada nepralaimi“, apie kun. Juozą Zdebskį

 Vasario 11 d. Zanavykų muziejuje vyko Lietuvos valstybės atkūrimo dienai skirtas renginys – pilietiškumo pamoka. Jos metu pristatyta antrus metus po Lietuvą keliaujanti Prienų muziejaus kilnojamoji paroda „Jei žmogus ginkluotas meile, jis niekada nepralaimi“ skirta šviesaus atminimo kunigui Juozui Zdebskiui. Parodos atidarymas Zanavykų muziejuje beveik sutapo su kita svarbia data: 2016 m. vasario 5 d. sukako 30 metų kaip kun. J. Zdebskis žuvo autoavarijoje.

Kun. J. Zdebskis yra vienas žymiausių XX a. pokario disidentų ir kovotojų už tikinčiųjų teises. Pagrindinis jo ginklas buvo meilė. Pažinti kun. J. Zdebskį kadaise turėjo ir Šakių krašto žmonės, nes nuo 1959 m. balandžio mėn. iki 1961 m. spalio mėn. jis buvo Šakių bažnyčios vikaras.

Netradicinėje pilietiškumo pamokoje dalyvavo Šakių „Varpo“ mokyklos ir Lukšių Vinco Grybo gimnazijos mokytojai ir moksleiviai. Prisiminimais apie kun. Juozą Zdebskį dalijosi jį pažinojęs Ilguvos ir Paežerėlių klebonas kun. Vytautas Sakavičius. Parodą, kurią sudaro asmeniniai kunigo daiktai ir 10 pastatomų stendų, pristatė Prienų krašto muziejaus vyr. fondų saugotoja Ernesta Juodsnukytė. Apie kun. J. Zdebskio asmenybę ir jo gyvenimą visiems susirinkusiesiems papasakojo Alksnėnų parapijos klebonas ir Marijampolės Marijonų gimnazijos kapelionas kunigas Mindaugas Martinaitis.

Zanavykų muziejus maloniai kviečia visus apsilankyti kun. J. Zdebskio atminimui skirtoje parodoje „Jei žmogus ginkluotas meile, jis niekada nepralaimi“. Paroda laikinųjų parodų salėje veiks iki kovo 1 d. 

Baigiamasis "Eismo saugumas bendruomenėse" renginys

2016 m. vasario 10 d. Skėmiuose, Radviliškio r., įvyko baigiamasis projekto - konkurso "Eismo saugumas bendruomenėse 2015" renginys, kurio metu vertingais prizais buvo apdovanotos konkurse aktyviai dalyvavusios bendruomenės. Kadangi projektas jau sėkmingai vyksta šeštus metus ir jo rezultatai akivaizdūs: sumažėjo žuvusiųjų keliuose skaičius, kaimo gyventojai tamsoje tapo matomi, ugdomas pilietiškai atsakingas jaunimas.

Pirmoje susivienijimų grupėje trečią vietą laimėjo Šakių rajono Zanavykų muziejus (Rima Vasaitienė), suvienijęs penkias organizacijas : Slavikų seniūnijos bendruomenės centrą (Renata Baltrušaitienė) , Šakių „Varpo“ mokyklą (Vitas Daniliauskas), Sporto ir laisvalaikio klubą „Vėjas“ (Mindaugas Balčiūnas), Kriūkų bendruomenės centrą (Lilija Liutvinienė), Sintautų, Lukšių bendruomenės centrus ir vieną neformalią jaunųjų policijos rėmėjų grupę.

Šiame konkurse dalyvavo ir antroje susivienijimų grupėje trečiąją vietą laimėjo Gelgaudiškio bendruomenės centras „Atgaiva“, taip pat suvienijęs penkias organizacijas: Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centrą (Birutė Navikienė), Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Gelgaudiškio padalinį (Regina Ūsienė, Lina Uždravienė), Šakių rajono neįgaliųjų draugiją (Saulius Rakauskas), Skirsnemunės bendruomenės centrą (Edita Lendraitienė), Smalininkų bendruomenės centrą (Vanda Stonienė).

 Pasak konkurso organizatorių, šiais metais vėl bus skelbiamas konkursas, tačiau šiemet nebus bendruomenių susivienijimų, galės dalyvauti pavienės bendruomenių ir NVO organizacijos, mokyklos, vaikų darželiai.

Zanavykų muziejus džiaugiasi šiuo projektu, jame įgijo unikalios patirties, jame dalyvavo labai daug rajono dalyvių, muziejaus įvairių renginių lankytojų jiems buvo išdalinti atšvaitai, kalendoriukai, žaisliukai ir kiti prizai. Užsimezgė draugiški ryšiai ne tik su bendruomenės pareigūnais, bet ir Kelių policijos atstovais, kitomis organizacijomis.

„Užgavėnių tradicijos ir kaukės“. Aleksandro Ostrovskio kaukės

Vasario 3 dieną Zanavykų muziejaus laikinųjų parodų salėje kartu su Lukšių Vinco Grybo gimnazijos 3 klasės moksleiviais atidaryta Aleksandro Ostrovskio dekoratyvinių medinių kaukių paroda ir pristatyta edukacinė programa „Užgavėnių tradicijos ir kaukės“.

A. Ostrovskis gimė 1935 m. spalio 24 d. rusės ir ukrainiečio šeimoje Agryzo miestelyje (tuo metu autonominė Totorijos respublika). Genama karo visa šeima apsigyveno Kaune. A. Ostrovskis studijavo Dailės institute keramikos specialybę. Apie 1960 m. persikėlė į Kapsuką (dabar Marijampolė). Čia dirbo dailininku apipavidalintoju, aktyviai dalyvavo miesto menininkų veikloje, parodose ir pleneruose. Buvo įvaldęs keramiką, tapybą, medžio darbus ir kaligrafiją. 1967 m. organizuotoje sąjunginėje parodoje A. Ostrovskis laimėjo dvi prizines vietas: skulptūros ir plakato kategorijose. 1981 m. surengė personalinę medžio kaukių parodą miesto kraštotyros muziejuje. Mirė staigia mirtimi 2002 m. rugsėjo 8 d., palaidotas Marijampolėje. 2015 m spalio 24 d. A. Ostrovskis būtų šventęs 80-ies metų jubiliejų.

Šiuo metu Zanavykų muziejuje veikiančioje parodoje eksponuojamos A. Ostrovskio medinės kaukės iš Marijampolės kraštotyros muziejaus dailės rinkinio. Kaukės stebina kūrybine išmone ir panaudotų medžiagų įvairove: naudotas medžio grybas, pakulos, skarda ir kt.

Edukacijos metu 3 klasės moksleiviai žiūrėjo filmukus apie Užgavėnių kaukes ir tradicijas.  Tokiu būdu jiems priminta, jog vasario 9 dieną vyks viena savičiausių ir žaismingiausių tradicinių švenčių Lietuvoje – Užgavėnės.

Daug pamatę ir sužinoję moksleiviai buvo pakviesti nupiešti Užgavėnių kaukes. Siekdami juos paskatinti įdėti kuo daugiau pastangų, muziejaus darbuotojai nusprendė surengti improvizacinę parodą ir išrinkti gražiausią piešinį. Komisijos nariais tapo muziejaus darbuotojai ir patys vaikai. Nugalėtojui įteiktas Zanavykų muziejaus puodelis, o kitiems įteikti muziejaus skirtukai.

Zanavykų muziejus maloniai kviečia visus apsilankyti. A. Ostrovskio kaukių parodoje ir sudalyvauti Užgavėnių laikotarpiui skirtoje edukacijoje.  

Sveikatos apsaugos ministrės Rimantės Šalaševičiūtės vizitas

 Sausio 29 dieną Šakių rajone lankėsi Sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė, Ūkio ministras Evaldas Gustas, Kultūros viceministrė Patricija Poderytė, Švietimo ir mokslo viceministras Rolandas Zuoza. Šakių savivaldybės posėdžių salėje vyko susitikimas su vietos valdžia, kultūros, švietimo, sveikatos įstaigų vadovais. 

Kultūros viceministrė P. Poderytė apsilankė Zanavykų muziejuje ir susitiko su muziejaus kolektyvu. Viceministrė pasidžiaugė įdomiai, patraukliai ir šiuolaikiškai pristatoma ekspozicija, sudalyvavo edukacinėje programoje. „Jūsų muziejus labai gražus, patrauklios, šiuolaikiškai ir originaliai pateiktos ekspozicijos, būtinai čia dar sugrįšiu“, – atviravo viceministrė.

Turizmo ir aktyvaus laisvalaikio paroda „Adventur“

 Sausio 22 dieną „Litexpo“ parodų ir kongresų centre vyko ketvirtoji tarptautinė turizmo ir aktyvaus laisvalaikio paroda „Adventur“. Šiais metais parodoje daug dėmesio buvo skiriama miestų turizmo temai. Kiekvienas miestas yra išskirtinis, turintis savo istoriją, tradicijas ir lankomus objektus. Parodoje su grupele šakiečių dalyvavo Zanavykų muziejaus direktorė Rima Vasaitienė ir fondų saugotoja Skaistė Višinskaitė–Kumštienė. Prie Zanavykų krašto stendo stabtelėjusiems lankytojams muziejininkės akcentavo muziejaus naujoves, kvietė atvykti į muziejuje vykdomas edukacines programas, renginius, įvairias ekskursijas.

Neformalus vaikų švietimas "Tradicijų ir papročių skrynią pravėrus"

 Zanavykų muziejaus kolektyvas vykdė Neformaliojo vaikų švietimo programą "Tradicijų ir papročių skrynią pravėrus", Šakių „Varpo“ mokyklos ir Lukšių "V. Grybo" gimnazijos pradinių klasių moksleiviams.

Vaikai šios programos metu susipažino su Zanavykų muziejumi, jo veikla. Sužinojo, į kokius etnografinius regionus suskirstyta visa Lietuva ir kokiam regionui priklauso mūsų gyvenama teritorija. Taip pat susipažino su zanavykų buitimi ir seniau naudotais prietaisais bei įrankiais, kurių šiais laikais jau niekas nenaudoja. Kai kuriuos jų išbandė praktiškai. Artėjant vėlinėms vaikai pasigamino rankų darbo žvakelę iš vaškuolės, ją parsinešė namo.

Neformliojo vaikų švietimo programos metu vyko daug edukacinių veiklų moksleiviams, kurių metu jie susipažino su zanavykų tautiniu kostiumu, tarme, iš polimerinio molio gamino paukštelio formos seges. Artėjant gražiausioms metų šventėms – šv. Kalėdoms ir Naujiesiems Metams vaikai aptarė šių švenčių svarbą, papročius, dekoravo svajonių angelo figūrėles.

Dėkojame mokyklų direktoriams ir mokytojams už gražų darbą ir bendrystę.

Etninės kultūros globos tarybos penkiolikos metų minėjimo ir Etnografinių regionų metų užbaigimo renginys

 2015 – iesiems metams einant į pabaigą Vilniaus širdis – Rotušė – sukvietė penkių Lietuvos etnografinių regionų atstovus ir svečius. Didinguose mūruose gruodžio 8 – ąją įvyko etnografinių regionų metų baigiamasis renginys, kurį visus metus globojo LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Lietuvos Etninės kultūros globos tarybos organizuota  šventė sukvietė garbingų svečių: kultūros viceministrę Patriciją Poderytę, žemės ūkio ministro patarėją Artūrą Milašauską, švietimo ir mokslo vyresniąją specialistę Emiliją Bugailiškienę, etninės kultūros globos tarybos pirmininką Virginijų Jocį, švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininką Raimundą Pauliuką, LR Seimo Pirmininkės Loretos Graužinienės patarėją Beną Cechanavičių ir Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos sekretoriato specialistęVitaliją Vasiliauskaitę. Žinoma būtina pabrėžti, kad renginys nebūtų įvykęs be penkių Lietuvos etnografinių regionų puošmenų: Aukštaitijos, Žemaitijos, Mažosios Lietuvos, Suvalkijos ir Dzūkijos. Gražioje šventėje dalyvavo ir šakiečiai – vicemeras Edgaras Pilypaitis, kultūros ir turizmo skyriaus vedėja A. Kasparevičienė, kultūros ir turizmo  skyriaus vyriausioji specialistė Aurelija Papievienė, Zanavykų muziejaus direktorė Rima Vasaitienė. Renginio metu UAB „Gulbelė“ pristatė sertifikuotus Zanavykų krašto tautinio paveldo gaminius. Švietimo ir mokslo vyresnioji specialistė Emilija Bugailiškienė, už ilgametį kūrybingą darbą, etninės kultūros puoselėjimą ir sklaidą įteikė padėkos raštą,  pasirašytą švietimo ir mokslo ministrės Audronės Pitrėnienės Zanavykų muziejaus direktorei Rimai Vasaitienei. Sveikiname.

"Ačiū, kad šalia esi"

 Kiekvienais metais ateina laikas, kai širdyse meilę, šilumą ir dėkingumo jausmą uždega baltieji angelai, taip ir šiais metais atėjo laikas - Advento laikas... Laikas nusišypsoti nepažįstamam, padovanoti skambų juoką nuliūdusiam, laikas geriems darbams ir žodžiams, užuojautai ir supratimui, nuoširdžiam pašnekesiui ir padėkai... Gruodžio 16 d. Zanavykų muziejaus kolektyvas į padėkos muziejaus draugams vakarą „Ačiū, kad šalia esi“ sukvietė visą būrį bičiulių, partnerių ir rėmėjų. Šiame vakare dalyvavo visi, kurie neliko abejingi ir prisidėjo prie Zanavykų muziejaus vykdytų veiklų 2015 metais, prie švenčių organizavimo, finansavimo, bei kitų darbų stengiantis, kad muziejus būtų patrauklus, matomas ir lankomas. Vienetinės rankų darbo angelo formos statulėlės ir padėkos buvo įteiktos:1. Lukšių Žemės ūkio bendrovei ir jos direktoriui Jonui Pranaičiui už prasmingą bendradarbiavimą, paramą ir indėlį Zanavykų muziejaus fondų išsaugojimui. 2. Griškabūdžio žemės ūkio bendrovei ir jos vadovui Petrui Puskunigiui už prasmingą bendradarbiavimą, už paramą edukacinei, etnokultūrinei ir muziejinei veiklai.3. Audronei ir Artūrui Varankevičiams už bendrystę, už paramą edukacinei, etnokultūrinei muziejinei veiklai. 4. Julijai ir Juozui Daineliams už paramą muziejaus edukacinei vaiklai, už bendradarbiavimą ir supratingumą. 5. UAB „Gulbelė“ direktoriui Arūnui Tarnauskui už prasmingą ir ilgametį bendradarbiavimą, už paramą edukacinei, etnokultūrinei muziejinei veiklai. Taip pat už tai, kad visada pritaria muziejaus kolektyvo idėjoms ir padeda jas įgyvendinti.6. Lekėčių seniūnui Ričardui Krištolaičiui už prasmingą bendradarbiavimą, nuoširdų darbą ir atsidavimą atstatant kryžių su koplytėle, esantį Kretkampio kapinėse. 7. Šakių „Varpo“ mokyklos direktoriui Vitui Daniliauskui už prasmingą bendradarbiavimą, nuoširdų darbą ir atsidavimą, telkiant mokyklos ir muziejaus bendruomenes, bendram prasmingam darbui ir veiklai.  Padėkos vakaro metu pasveikintas buvo gruodžio - sausio mėnesiais muziejaus sienas puošiančios parodos autorius - Mindaugas Pauliukas. Atsiminimo dovanėlės buvo įteiktos visiems Draugų vakaro “Ačiū, kad šalia esi” dalyviams. Jas įteikiant talikono ir renginio pradžioje šokį dovanojo Šakių meno mokyklos choreografijos skyriaus moksleivės. (Mergaičių mokytoja Aušra Butkauskaitė – Sederevičienė).Renginio muzikinį foną užpildė operos solistas Kasparas Damulis. Akompaniatorė Audronė Juozauskaitė.

Atstatyto kryžiaus šventinimo ceremonija

 Pernai vasarą Zanavykų muziejaus darbuotojų iniciatyva buvo organizuota ekspedicija „Zanavykų krašto senieji kryžiai“, kurios metu buvo aplankytos Sutkų, Ilguvos, Kriūkų, Paežerėlių, Žemosios Panemunės, Kašelių, Kretkampio, Lekėčių ir Lukšių kapinės. Šįmet vyko antras ekspedicijos etapas, buvo atrasta dar daugiau vertingų, etnografinį mūsų krašto savitumą liudijančių dalykų. Praėjusių metų ekspedicijos metu užfiksuoti ir nufotografuoti minėtose kapinėse esantys įvairūs metaliniai kryžiai, metalinės tvorelės, kai kurie anksčiau nefiksuoti mediniai kryžiai, koplytėlės, koplytstulpiai, stogastulpiai. Taip pat aplankyti vienkiemiai ir rinkta informacinė medžiaga apie kapinėse dirbusius meistrus. Muziejaus fondai pasipildė kapinėse užfiksuotų įvairių kryžių fotonuotraukomis. Muziejininkams talkino menotyrininkė dr. Jolanta Zabulytė. Kadangi surinkta medžiaga pasirodė esanti labai vertinga, o muziejus neturėjo lėšų ekspedicijai tęsti ir surinktai medžiagai publikuoti, buvo nuspręsta rašyti projektą, kad būtų tęsiami pradėti darbai. Kultūros taryba pritarė muziejininkų idėjai ir skyrė finansavimą.

Per abi ekspedicijas (pernai metų ir šiųmetinę) grupė muziejininkų, kultūros darbuotojų, konsultuojančių tyrėjų aplankė daugelį iš Šakių rajono seniūnijose esančių kapinių ir nufotografavo senuosius akmeninius, metalinius ir kai kuriuos medinius kryžius. Užfiksuoti XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios kitose Lietuvos vietovėse kol kas neaptikti lieti ir kaltiniai kryžiai, XX a. antrosios pusės vamzdiniai kryžiai, nuo XIX a. pabaigos statyti akmeniniai kryžiai, visi mediniai antkapiniai paminklai mėgėjų dailės objektai. Pro ekspedicijų dalyvių akis nepraslydo ir kitos meninės detalės: metalinės kaltos saulutės, originalios kapų tvorelės, pakeliui pastebėti kaimų kryžiai. Beveik tūkstantis senųjų sakralinės dailės paminklų buvo surasta, apžiūrėta ir nufotografuota muziejaus vaizdo archyvui. Įdomiausių radinių nuotraukos, lydimos kryždirbystės specialistės dr. J. Zabulytės komentarų, kitais metais bus sudėtos į albumą, kuris skatins jaunąją kartą domėtis gimtojo krašto kultūros vertybėmis, mokys jas atpažinti. Pernai metais ekspedicijos metu šiose Kretkampio kapinėse aptiktas sunykęs 1933 m. statytas medinis dekoruotas kryžius su koplytėle. Jis labai įdomus, kitoks nei įprasti kryžiai, originalus savo ornamentų motyvais, bet labai prastos būklės. Projekto lėšomis buvo sukurta kryžiaus kopiją. Šį darbą atliko tautodailininkas Andrius Bieliukas, vietoj senojo pagamino naują kryžių, dirbo  atsakingai, kruopščiai  ir su didele meile bei atsidavimu naujam gyvenimui prikėlė  kryžių. Likusios senojo kryžiaus detalės  saugomos muziejuje.

Dėkojame prisidėjusiems prie kryžiaus atstatymo darbų - Lekėčių seniūnijos sekretorei Gražinai Patašinei už nuoširdų bendradarbiavimą, už kryžiaus nukėlimo darbų organizavimą ir visų kitų iškilusių problemų išsprendimą, seniūnui Ričardui Krištolaičiui, kuris itin rūpinosi kryžiaus pastatymo darbais, Kriūkų seniūnei Onutei Rakauskienei už bendradarbiavimą, muziejininkui, aktyviam kraštotyrininkui Gintui Čekauskui už pagalbą renkant informaciją apie kryžių, Birutei Jančiuvienei už senų fotonuotraukų išsaugojimą ir pateikimą muziejaus darbuotojams, Birutei Žutautienei už šiltą priėmimą savo namuose, už išsamų šio krašto istorijos kelio nušvietimą, už išsaugotus ir padovanotus muziejuj eksponatus, taop pat dėkojame Kunigui Antanui Kurapkai už šv. Mišias už gražią jų intenciją.

,,Apie tai, ką turime saugoti ir perduoti"

 Lapkričio 7 d. Zanavykų muziejuje įvyko baigiamasis etnografinių regionų metų renginys. Vyko konkursas, kuriame dalyvavo Šakių rajono seniūnijos, buvo sudarytos 7 komandos po 5 žmones. Pirmoji užduotis buvo sugalvoti komandos pavadinimą ir prisistatyti. Sudargo ir Kidulių seniūnijos pasivadino "Liociai +", Šakių komanda pavadinimu "Ša", Sintautai ir Žvirgždaičiai - "Žila senovė", Gelgaudiškio ir Plokščių seniūnijos - "Unoravi", Barzdų, Lukšių ir Griškabūdžio komandos pavadinimas buvo "LGB", Slavikai ir Kudirkos Naumiestis - "Ant rubežiaus", Lekėčių ir Kriūkų seniūnijos- "Žiegždris". Komisijoje buvo Arvydas Vidžiūnas, Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja Augenija Kasparevičienė, Lietuvos tautodailininkų sąjunga, Kauno bendrija vadovas Valentinas Jazerskas, Lietuvių kalbos instituto Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus darbuotoja Rima Bakšienė, Šakių rajono tarybos kultūros ir švietimo komiteto pirmininkė Rima Rauktienė, Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė Aurelija Papievienė.  Konkursą sudarė penki etapai: nematerialaus paveldo bylų peržiūra ir vertinimas, komandų prisistatymas, nematerialaus paveldo pristatymas, klausimai ir užduotys pagal temas (protmūšis), kulinarinio paveldo pristatymas. Varžytuvės vyko intensyviai, po kiekvienos temos į priekį išsiverždavo vis kita komanda, Galiausiai komisija susumavo visus balus ir paskelbė konkurso nugalėtojus, tai Šakių seniūnijos atstovai, komanda "Ša", antrą vietą užėmė Barzdų, Lukšių ir Griškabūdžio komanda "LGB", trečia vieta dalinosi Gelgaudiškio ir Plokščių seniūnijos komanda - "Unoravi". Atskirai apdovanoti buvo už nematerialaus paveldo bylas ir kulinarinį paveldą. Komisijos narė Rima Rauktienė įsteigė savo prizą ir apdovanojo "Žiegždris" komandos lyderę ir "Liociai +" vyndarį.  Konkursui pasibaigus visi svečiai, komisijos nariai ir sirgaliai turėjo galimybę paskanauti kulinarinio paveldo. 

Zanavykų krašto senieji kryžiai

Zanavykų muziejus jau daugiau nei 10 metų organizuoja kryžių atstatymo darbus ir rengia projektus. 2014 m. vasarą muziejininkų iniciatyva organizuota ekspedicija "Zanavykų krašto senieji kryžiai". 2015 m. liepos mėnesį ekspedicija pratęsta, kurios metu aplankytos 28 kapinės, esančios 6 seniūnijose. Taip pat surengtas seminaras, kuriame apie metalinius kryžius, jų fiksavimo svarbą, reikšmę, metodiką pasakojo dr. Jolanta Zabulytė. Spalio mėnesį vyko medinio kryžiaus kopijos darbai ir pastatymas Kretkampio kapinėse. Projektas yra tęstinis, tikimasi kitais metais pratęsti darbus ir išleisti leidinį apie Zanavykų krašto kryžius.

Saugus eismas "Varpo" mokykloje

 "Varpo" mokykla dalyvauja projekte ,,Eismo saugumas bendruomenėse“, kurį vykdo Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Visą savaitę mokiniai dalyvavo ne tik įvairiose kūrybinėse dirbtuvėse, bet kartu su mokytojais, būrelių vadovais, bendruomenių atstovais kalbėjosi apie saugią ir gražią aplinką, prisiminė kelių eismo taisykles, mokėsi drausmingai pereiti gatvę ir būti atsakingiems už kitus. Visiems projekto dalyviams išdalintos saugaus eismo priemonės. 

Šakių "Varpo" mokyklos meno diena 2015 m.

Spalio 9 d. į Šakių "Varpo" mokyklą atvyko būrys menininkų ir dirbo kartu su mokyklos vaikais. Zanavykų muziejus vedė polimerinio molio edukaciją "Zanavykiška tulpė". Daug tulpių sužydėjo rudeniui įpusėjus.

"Aukcionas 33"

 Spalio 3 d. Zanavykų muziejus tapo aukciono erdve. Čia susirinkę žmonės galėjo įsigyti žinomų menininkų kūrinius bei plenero "33" darbus. Dėkojame menininkams padovanojusiems savo kūrinius, Živilei Unguvaitytei ir Dovilei Stasiulytei, kurios organizavo aukcioną. Visos surinktos lėšos skiriamos Kukarskės globos namas. Smagu, kad galime pasirūpinti kitais ir ištiesti pagalbos ranką.
"Aukcionas 33" paroda veiks iki spalio 9 d. Maloniai kviečiame užsukti ir aplankyti parodą.

Derliaus šventė

 Paskutinį rugsėjo šeštadienį į Šakių J. Lingio parką susirinko daug derliaus šventės svečių. Zanavykų muziejus kvietė vaikus ir suaugusius dalyvauti rungtyse. Vaikai mokėsi vaikščioti kojokais, rinko bulves, nešė vandenį, šokinėjo bulvių maišais, patys bandė ir žaidė komandinius žaidimus. Taip pat Zanavykų muziejus dalyvauja projekte "Eismo saugumas bendruomenėse 2015", šventės metu buvo kalbama ir apie saugų eismą, dalinamos šviesą atspindinčios priemonės.

"Duonos kelias nuo grūdo iki stalo"

 Tradiciškai užklupus rudeniui, pasibaigus lauko darbams ir nurinkus vasaros derlių Zanavykų muziejus organizavo duonos šventę. Rugsėjo 18 d. dalyviai susirinko Rigimanto ir Rasos Stanaičių sodyboje, kur yra puoselėjamos duonos kepimo tradicijos. Kviestiniai svečiai iš Dovilų etninės kultūros centro pristatė folkloro programą " Sudagojom Dievo dovanas". Šventės dalyviai turėjo puikią progą ne tik pamatyti senuosius darbo įrankius, bet galėjo ir patys išbandyti savo jėgas su jais. Ne vienas stebėjosi, koks ilgas duonelės kelias, kiek daug reikia įdėti darbo jai suruošti ir iškepti, bet kokia skani šilta, ką tik ištraukta iš pečiaus.
Dėkojame svečiams, šventės dalyviams, visiems neabejingiems kultūros puoselėjimui. 

"Vasarą palydi zanavykai"

 Rugpjūčio 21 d. Zanavykų muziejuje vyko renginys, skirtas atsisveikinti su nepastebimai greitai bėgančia vasara – „Vasarą palydi zanavykai“. Renginio pradžioje vyko edukacinė programa, skirta tiek mažiems, tiek dideliems muziejaus lankytojams. Jos metu buvo gaminami pelėdžiukai. 
Kiek vėliau prasidėjo užsiėmimas „Aktorinės technikos užuomazgos“, kurį vedė Gabrielė Nazaraitė. Jo metu buvo rodomi 2 trumpametražiai filmai: „Amžinai žaliuojantis“ ir „Antras kvėpavimas“.
Po filmų peržiūros, visi norintys buvo kviečiami pasitikrinti žinias apie zanavykų kraštą. Protmūšyje „Zanavykas žino“ dalyvavo net 4 komandos: Etapas, Fuksai, Daininykai ir Šakiečiai. Protmūšio organizatorės ir vedėjos: mokyt. Danutė Aniulienė ir Vasarė Aniulytė. 
Draugiškai parungtyniavę ir pasitikrinę žinias, renginio dalyviai buvo kviečiami atsipalaiduoti besiklausant koncerto, kurį dovanojo: Vismantė Vasaitytė, Milda Antanaitytė, Paulina Mockaitytė, Andrius Sabataitis ir Paulius Striūpaitis.
Po draugų koncerto, jau patekėjus mėnuliui, A. Burkšaitis visus supažindino su dangaus šviesulais, buvo stebimas naktinis vasaros dangus. Renginys baigėsi tik po žvaigždžių stebėjimo. Rūpinantis tuo, kad visi renginio dalyviai saugiai grįštų namo, Zanavykų muziejaus darbuotojos dalino šviesą atspindinčias priemones ir priminė saugiai elgtis kelyje. 
Zanavykų muziejus dalyvauja Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos organizuojamame projekte „Eismo saugumas bendruomenėse 2015“. Visas reikalingas saugaus eismo priemones muziejui suteikia VĮ „Marijampolės regiono keliai“ eismo saugumo specialistas Egidijus Lovkis.

Ištvermės maratonas - Plentas 24

 Šių metų liepos 6-7 dienomis Lukšių miestelyje vyko nevaržybinis ištvermės maratonas Plentas 24. Šio renginio tikslas populiarinti dviračių sportą ir reguliarų važinėjimą dviračiu, propaguoti sveiką gyvenimo būdą ir ekologišką transportą. Į renginį, kuris vyksta visą parą susirinko 67 dalyviai.  Prieš renginį dalyviams buvo išdalintos dovanos: šviesą atspindinčios liemenės, atšvaitai, kalendoriukai, kurias gavo iš Valstybinės automobilių kelių direkcijos.

Starto ir finišo vieta buvo Zyplių dvaras. Pagrindinė maratono trasa: Lukšiai - Kriūkai, Lekėčiai – Lukšiai. Rato ilgis 62,5 km. Trumpoji 5 km trasa driekėsi pačiame Lukšių miestelyje. Trasos nebuvo ženklintos. Visi dalyviai važiavo laikydamiesi kelių eismo taisyklių.

 Maratono dalyviai: moterys – nuvažiavusios 120 km (2 pagrindinės trasos ratai) ir daugiau, bei vyrai – nuvažiavę 180 km (3 pagrindinės trasos ratai) ir daugiau buvo apdovanoti atminimo medaliais.

Iš moterų 400 km distanciją įveikė viena dalyvė. Vyrų kategorijoj keturi dalyviai įveikė 500 km atstumą. Jie buvo apdovanoti taurėmis. 

Daugiau nei 300 km atstumą įveikė dar trys moterys, o vyrų grupėje 400 km ir daugiau nuvažiavo dar šeši dalyviai. Vyriausias dalyvis, kuriam 63 metai, nuvažiavo 250 km atstumą.

Į įsteigtą Garbės klubą 555 pateko trys maratono dalyviai, kurie įveikė 555 km ir daugiau atstumą. Būtina sąlyga buvo nuvažiuoti devynis pagrindinės trasos ratus. Garbės klubo nariai buvo apdovanoti specialiomis taurėmis. Ilgiausią atstumą šio renginio metu įveikė Marius Pavalkis. Jo pasiektas rezultatas - 581 km. 562,5 km atstumą įveikė Linas Ščiukas ir Mantas Bandzevičius. Per šį maratoną visų dalyvių įveiktas bendras atstumas - 16 343,4 km.

Zanavykų liaudies meno grožis

 Tarptautinę muziejų dieną – gegužės 18-ąją – per Lietuvą nusidriekė jau ketvirtus metus skaičiuojantis Lietuvos muziejų asociacijos organizuojamas nacionalinis kultūros paveldo aktualinimo, kultūrinio turizmo plėtros ir modernių muziejinių iniciatyvų edukacinis projektas – „Lietuvos muziejų kelias“.

Prasidėjęs Dzūkijoje „Muziejų kelias“ vingiuoja per Suvalkiją (Sūduvą), Žemaitiją, Mažąją Lietuvą ir baigsis Aukštaitijoje Lietuvos liaudies buities muziejuje rugsėjo 27-ąją – pasaulinę turizmo dieną. 
Šiemet, atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos Seimo sprendimą 2015-uosius paskelbti Etnografinių regionų metais, „Lietuvos muziejų kelio“ organizatoriai plėtoja temą „Liaudies meno grožis“, kurios renginiai yra įtraukti į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Etnografinių regionų metų minėjimo veiksmų planą.

Kaip ir kiekvienais metais, Zanavykų muziejaus kolektyvas, organizuodamas Lietuvos muziejų keliui skirtus renginius, taip ir šiais – stengiasi atspindėti projekto tematiką.
Birželio 19 d. Zanavykų muziejuje vyko Muziejų keliui skirtas renginys – „Zanavykų liaudies meno grožis“. Renginio metu buvo atidaryta Zanavykijos grožį ir išskirtinumą atspindinti kraitinių skrynių ir tekstilės gaminių paroda. Taip pat buvo rodomas Lietuvos liaudies kultūros centro išleistas filmas – Lietuvių tautinis kostiumas. Po parodos atidarymo ir filmo peržiūros vyko edukacinė kraitinių skrynių programa, kurios metu jaunimas zanavykiškais ornamentais dekoravo stilizuotas medines konstrukcijas - skrynias. O vyresnieji – dekoravo molines puodynes.
„Zanavykų liaudies meno grožis“ parodoje demonstruojami Zanavykų muziejaus fonduose buvę ir iš Lietuvos liaudies buities muziejaus pasiskolinti eksponatai.
Pasidžiaugti Muziejų keliui skirtu renginiu buvo atvykęs Muziejų kelio Sūduvos regione koordinatorius Tomas Kukauskas.
Renginio metu pranešimą apie kraitinius baldus ir Zanavykijai būdingiausius dekoro elementus bei simbolius skaitė Lietuvos liaudies buities muziejaus vyresnysis muziejininkas Vingaudas Baltrušaitis. Sisirinkusius sveikino Šakių rajono vicemeras Edgaras Pilypaitis ir vyriausioji specialistė Aurelija Papievienė. Rengnio metu zanavykiškas dainas mūsiška tarme, tradiciškais tautiniais kostiumais pasipuošę, atliko Šakių kultūros centro folkloro ansamblio „Šakija“ dalyviai. Vadovė – Virginija Snudaitienė.

Muziejaus lankytojai „Zanavykų liaudies meno grožis“ paroda grožėtis galės iki metų pabaigos. 

Kultūros popietė Zanavykų muziejuje

 Birželio 5 d. Zanavykų muziejuje vyko renginys - “Kultūros popietė”. Pirmoje renginio dalyje buvo pristatomi Jono Daniliausko tapybos darbai ir pats parodos autorius. Susirinkusieji dalinosi prisiminimais, sveikino dailininką artėjančio jubiliejaus ir parodos atidarymo proga. Antroje „Kultūros popietė“ renginio dalyje skambėjo Šakių rajono Meno mokyklos akordeonistų kvinteto atliekami kūriniai. Koncerto metu grojo mokytoja Birutė Duobienė ir jos mokiniai Gustė, Ieva, Šarūnas ir Matas.
Dailininkas Jonas Daniliauskas jubiliejinėje parodoje „Plenerai“ Zanavykų muziejuje eksponuoja 19 tapybos darbų. Parodą aplankyti galima iki rugpjūčio mėn. 20 d.
Zanavykų muziejaus kolektyvas dėkoja visiems susirinkusiems už dalyvavimą renginyje šiltą pasibuvimą kartu.

"Muziejų naktis"

 Kaip ir kasmet, taip ir šiais metais Lietuvos muziejų asociacija kvietė visus muziejus Tarptautinės muziejų dienos proga, parengti specialias programas, organizuoti įvairius renginius ir juos pristatyti visuomenei. Zanavykų muziejus gegužės 15 d. parengė itin patrauklią programą renginio „Muziejų naktis“ metu tiek mažiems, tiek dideliems lankytojams. Tądien muziejaus lankymas ir visos vykdytos veiklos buvo nemokamos. Zanavykų muziejus gegužės 15 – 16 d. lankytojams atviras buvo iki 02 val.

„Muziejų naktis“ renginio programa prasidėjo Tarptautinės muziejų dienos minėjimu ir Šakių rajono muziejininkų pasveikinimu.

Nepamiršdamas to, kad 2015-ieji paskelbti etnografinių regionų metais, Zanavykų muziejaus kolektyvas stengiasi prikviesti kuo daugiau žmonių iš atskirų  Lietuvos regionų. Taigi, ta proga “Muziejų naktis” renginio metu, antrąjame muziejaus aukšte, buvo atidaryta Jurbarkiečio  tautodailininko Juozo Videikos drožybos darbų paroda. Parodos atidarymo metu grojo Šakių meno mokyklos akordeonistų kvintetas, vadovaujamas Birutės Duobienės. Parodą aplankyti galima iki birželio mėn. 17 d. Parodos lankymas nemokamas.

Tarptautinės muziejų dienos proga organizuoto renginio metu lankytojams buvo pasiūlyta daug ir įvairių veiklų: "Mano skveras" su Dovile Stasiulyte, vedė kūrybines dirbtuves pavadinimu "Vilnos šokis". Susirinkusieji turėjo progą išbandyti vilnos pašymo, jos karšimo ir galiausiai šlapios vilnos vėlimo techniką.

Zanavykų muziejaus darbuotoja Indrė Siaurusevičiūtė vedė edukacinį užsiėmimą "Ypatinga šeima". Susirinkusieji, kurių sugužėjo neplanuotai daug ir maloniai nustebino, turėjo progą patys pasigaminti savo šeimos figūrėles.

Šakių atviras jaunimo centras kartu su Šakių moksleivių taryba surengė orientacines varžybas, kurios vyko visoje Zyplių dvaro ansambliui priklausančioje teritorijoje. Oras buvo pašėlęs: ir lietus lijo, ir saulė švietė, bet dalyviai nieko nepabūgo. Varžybose dalyvavo didelis būrys – apie 50 Šakių rajono moksleivių iš Šakių „Žiburio“ gimnazijos, Lukšių „Vinco Grybo“ gimnazijos, Plokščių mokyklos – daugiafunkcinio centro ir Kudirkos Naumiesčio „Vinco Kudirkos“ gimnazijos. Zanavykų muziejus dėkingas Juditai Beržvinskaitei ir Nagliui Gudiškiui bei visai komandai už orientacinių varžybų organizavimą.

„Muziejų naktis“ renginio metu vyko ne vien tik pramoginę reikšmę turėję edukaciniai užsiėmimai. Kriūkų bendruomenės centro atstovė Raminta Bastytė ir jos komanda surengė „Protmūšio“ varžybas, kurių metu gausus būrys zanavykų ir ne tik, turėjo galimybę pasitikrinti žinias apie Lietuvos etnografinius regionus, jų išskirtinumus ir mūsų krašto savitumą. „Protmūšyje“ dalyvavo 10 komandų po 5 žmones.

Vakarinė renginio „Muziejų naktis“ programa prasidėjo grupės „J.I.“ pasirodymu. Susirinkusieji turėjo galimybę pasiklausyti dainuojamosios poezijos kūrinių. Buvo šilta, jautru, netgi kartais šmaikštu ir linksma. Koncertui įpusėjus, Jokūbas ir Ignas sceną užleido grupei „Baltasis kiras“.

„Muziejų naktis“ renginio pabaigoje ištvermingiausiems lankytojams buvo rodomi filmai. Gabrielė Nazaraitė atrinko ir į Zanavykų muziejų atvežė net 6 režisūros studentų baigiamuosius darbus.

Renginio „Muziejų naktis“ metu vyko ir saugaus eismo akcija. Tai tik vienas iš daugelio Zanavykų muziejaus koordonuojamų renginių, skirtų saugaus eismo bendruomenėse projektui. Jo metu susirinkusiems buvo dovanojami šviesą atspindintys atributai ir linkima saugiai grįžti namo.

Tradicinių amatų diena

 Balandžio 24 d. Zanavykų muziejuje vyko Tradicinė amatų diena. Tai tęstinis, net dešimt metų iš eilės vykęs renginys. Tačiau dėl Zanavykų muziejaus kraustymosi į naujas, renovuotas patalpas, Tradicinė amatų diena nebuvo organizuota porą metų. Šiais metais, atsižvelgdami į tai, kad šiuolaikinė visuomenė vis labiau tolsta nuo papročių, tradicijų ir etninės kultūros, muziejaus darbuotojai vėl nusprendė priminti jaunimui etnografinio paveldo svarbą. Tradicinių amatų dienos metu dalyviai turėjo galimybę susipažinti su tradiciniais amatais, galėjo juos išbandyti arba tiesiog stebėjo ir grožėjosi vienu ar kitu amatu, čia vietoje gaminamu kūriniu, tautodailininkų rankų miklumu ir kruopštumu. 

Šventės metu savo amatus demonstravo gausus būrys tautodailininkų ir amatininkų:

1. Gintas Čekauskas
2. Rigimantas Stanaitis
3. Irena Sakalauskienė
4. Edvardas Mačaitis
5. Gediminas Jėčys
6. Juozas Rakickas su mokiniais
7. Daiva Jėčienė
8. Šakių raj. žmonių su negalia sąjungos rankdarbių klubas "Bitutės".
9. Aldona Stanaitienė
10. Valdas Paukštys
11. Sigitas Mockus su mokiniais
12. Jūratė Šnipienė su mokiniais
13. Saulena Valatkaitienė su mokiniais
14. Vilija Ratautienė
15. Mindaugas Pauliukas
16. Onutė Mureikienė
17. Irena Balčienė
18. Mindaugas Lažauninkas
19. Linas Jasulevičius
20. Irutė Kriauzienė 
21. Eirimas Martūnas
22. Rita Mockeliūnienė
23. Andrius Stankevičius
24. Rūta Bučinskaitė 

Tradicinės amatų dienos metu buvo demonstruojami ne vien tik amatai, bet ir vienas didžiausių Zanavykų krašto išskirtinimų - tarmė. Ją demonstravo Šakių "Varpo mokyklos etnokultūros pasakoriai: Erikas Tarutis, Sandra Tarutytė, Justė Jakaitytė, Marija Gečaitė, Augustė Išganaitytė ir Kernius Martinaitis. Vaikų mokytoja - Rimutė Vasaitienė. Taip pat folkloro ansamblio "Šakija" pasakorės: Zita Jokūbynienė, Zita Endriukaitienė ir Regina Kamaitienė. Vadovė - Virginija Snudaitienė.

Šventėje taip pat pasirodė tautinių šokių kolektyvas "Pynė". Vadovė - Vitalija Venienė. Tradicinių amatų dienos metu vyko seminaras, skirtas rajono mokytojams "Tautodailė ir tradiciniai amatai moksleivių ugdyme". Lektorius - Kauno tautodailininkų sąjungos pirmininkas - Valentimas Jazerskas.

Margučių margintojų šventė

 Kovo 26 d. tradiciškai Zanavykų muziejus organizavo margučių marginimo šventę. Tik šiais metais, kadangi yra paskelbti Etnografinių regionų metai, susirinko ne tik vietiniai margintojai, bet ir daug kviestinių svečių iš įvairių Lietuvos regionų, muziejų, kultūros centrų. Marijampolės kraštotyros muziejus pristatė edukacinę programą „Velykinis sviestinis avinukas“, J. Basanavičiaus gimtinė – „Tas velykaičio gražumėlis“, Prienų krašto muziejus – „Margučių raštų paslaptys“, Lazdijų krašto muziejus – „Velykų rytą lelija pražydo“, Jurbarko kultūros centras – „Saulės varteliai“, Dovilų etninės kultūros centras – „Ei tu kiški pamariški“, Kauno tautodailininkų sąjunga – „Margučių marginimas vašku“, Zanavykų muziejus – „Margas zuikutis kaip velykinis margutis“. Kiekvienas muziejus, kultūros centras ne tik pristatė savo Velykines edukacines programas, bet ir atsivežė margučių margintojas. Vienos skutinėjo, kitos vašku margino, trečios žolynais margino.  Mažąją Lietuvą atstovavo Rima Ilginytė, Prienų kraštą - Marytė Bandaravičienė, Lazdijų kraštą – Lina Žaliauskienė, Lina Valutkevičienė, Jurbarko kraštą atstovavo moksleivė folkloro grupės „Imsriukai“ dalyvė Paulina Patašiūtė, jinai ne margino, bet labai gražiai dainavo susirinkusiems svečiams, Kauno kraštą atstovavo Dalia Bazarienė, Zanavykų kraštą – Irena Drazdauskienė, Rimutė Grušienė, Teresė Stravinskienė, Juana Zokienė, Janina Rimkevičiūtė. Darbo įkarštyje gražių muzikinių skambesių įnešė Bliuviškių kaimo kapela, stalai buvo papuošti UAB „Šakių gėlė“ kompozicijomis.

Projekto "Eismo saugumas bendruomenėse" baigiamasis renginys

 Tradiciniu tapusio konkurso „Eismo saugumas bendruomenėse“ 2014 – ųjų metų baigiamasis renginys ir apdovanojimai vyko sausio 29 d. Zanavykų muziejuje. Šį konkursą organizuoja Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos ir Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga. Penktus metus iš eilės vykstančio konkurso pagrindinis tikslas – šviesti bendruomenių narius saugaus eismo klausimais siekiant mažinti nukentėjusiųjų keliuose skaičių. Taip pat siekiama skatinti bendruomeniečius saugiai elgtis kelyje, viešinti informaciją apie bendruomenėse vykdomą saugaus eismo veiklą.
Renginio metu Zanavykų muziejuje buvo apžvelgti 2014 metai vykdant šį konkursą, bendruomenių aktyvumas atskiruose Lietuvos regionuose, renginių, paskaitų, seminarų gausa ir įvairovė. Taip pat buvo apdovanotos geriausius saugaus eismo projektus parengusios bendruomenės. Zanavykų muziejus nebe pirmi metai akyviai dalyvauja „Eismo saugumas bendruomenėse“ konkurse. 2014 m. bendruomenių susivienijimų pirmoje grupėje Zanavykų muziejaus, Slavikų seniūnijos, Šakių „Varpo mokyklos ir Lukšių bendruomenių projektas, kurį administravo R. Vasaitienė, užėmė trečiąją vietą.

Etnografinių regionų metų sutiktuvės

2015-ieji paskelbti Lietuvos etnografinių regionų metai. Sausio 19 d. Zanavykų muziejuje įvyko Sūduvos etnografinio regiono metų sutiktuvės, ta proga buvo pristatyta paroda „Zanavykų ir Kapsų tautinis kostiumas“ ir  Marijampolės kraštotyros muziejaus leidiniai. Pasveikinimo žodį tarė Etninės kultūros globos tarybos pirmininkas Virginijus Jocys, Valentinas Jazerskas, meras Juozas Bertašius, Augenija Kasparevičienė, Prienų krašto muziejaus direktorė Lolita Batutienė. Renginio metu susirinkusiuosius džiugino Patašinės vaikų folkloro ansamblis „Užnovietis“, kurių repertuarą sudaro išsaugotos mūsų krašto dainos, vaikai buvo pasipuošę tradiciniais zanavykų krašto rūbais, grojo kanklėmis, smuikavo. Šakių „Varpo“ mokyklos etnokultūros būrelio jaunieji pasakoriai papasakojo linkmų ir šmaikščių istorijų, nutikimų autentiška mūsų krašto šnekta. Antanas Pileckas pristatė Marijampolės kraštotyros muziejaus leidinius,  „Suvalkiečių prijuostės“, „Suvalkiečių galvos ir pečių apdangalai“. Tradicinių amatų puoselėtoja, tautodailininkė Asta Vandytė supažindino su Suvalkiečių tautiniais kostiumais ir papasakojo, kuo skiriasi Kapsų ir Zanavykų rūbas, bei netekėjusios ir ištekėjusios moters atributai.  Tai gyvai pademonstravo Vilkaviškio kultūros centro „Mažosios audimo artelės“ moterys, kurios buvo pasipuošusios tradiciškais pačių gamintais rūbais. Renginio pabaigoje suskambo folkloro ansamblis „Marijampolės kanklinykai“. Liaudiškos dainos sutelkė dalyvius ramiam pasibuvimui.

Draugų vakaras "Ačiū, kad esi"

 Zanavykų muziejus – tai erdvė, kurioje vyksta mokslinė, edukacinė, kūrybinė ir kultūrinė veikla. Tai glaudų ryšį su visuomene turinti institucija, atvira žmonėms. Tačiau, bet kokia muziejinė veikla neapsieina be rėmėjų, draugų, bičiulių, savanorių, bendruomenės narių.  2014 gruodžio 19 ramią advento popietę Zanavykų muziejuje vyko draugų vakaras “Ačiū, kad esi”.  Renginio metu buvo sukviesti  muziejaus draugai, rėmėjai ir partneriai. Visi, kurie neliko abejingi ir prisidėjo prie vykdytų veiklų, švenčių organizavimo, finansavimo, bei kitų darbų stengiantis, kad muziejus būtų patrauklus, matomas ir lankomas. Buvo įteiktos padėkos, bei atsiminimo dovanėlės. Draugų vakaro “Ačiū, kad esi” muzikinį foną užpildė: Natalija Krauter (sopranas), Lina Burbaitė (fortepijonas) ir Rima Švėgždaitė (smuikas).

Advento laikas pasikeitimų atneša ne tik į gamtą, bet ir į siela.  Ačiū už Jūsų gerumą.

Popietė „Baltijos kelią prisiminus“

Rugpjūčio 22 d. 15 val. Zanavykų muziejuje vyko prisiminimų popietė-išlydėtuvės "BALTIJOS KELIĄ PRISIMINUS".

Pokalbių metu prisiminėme, dalinomės archyvine medžiaga iš Baltijos kelio įvykusio prieš 25 metus. 

Renginio metu vyko kūrybinės dirbtuvės „Trys nytys“ su VŠĮ Mano skveras kūrybine komanda.

Kartu kurtas atminties ženklas - vientisas audinys, skirtas „Baltijos kelio“ įvykiams atminti. Šis audinys sudarytas iš atskirų segmentų. Kiekvienas iš jų austas drobinio pynimo būdu, ant porėmio naudojant, natūralius pluoštus ir gamtoje randamus augalus. Atskirų segmentų sujungimu, kūrinio koloritu ir jame naudojamomis medžiagomis siekta atskleisti tam metui būdingą trijų Baltijos tautų vieningumo dvasią.

Muziejų naktis 2014

Neseniai naujose patalpose, Zyplių dvaro vežiminėje, įsikūręs Zanavykų muziejus pakvietė lankytojus į jau trečius metus muziejaus organizuojamą visoje respublikoje vykstančių „Muziejų nakties" renginių sūkurį. Vakarop prasidėję užsiėmimai muziejaus patalpose ir kieme pritraukė pirmuosius lankytojus. Pirmoji muziejaus edukacinė programa buvo skirta supažindinti renginio dalyvius su kraičio skrynios istorija, reikšme ir paskirtimi. Lankytojai turėjo galimybę palyginti įvairias muziejaus ekspozicijoje esančias skrynias, sužinoti, kuo jos skiriasi, išsiaiškinti jų simboliką, spalvų gamą, skirtumus ir panašumus. Tradicinius amatus keitė šiuolaikiniai amatai. Polimerinio molio papuošalų kūrėja Justė Želionienė dalinosi savo žiniomis ir visiems susirinkusiems padėjo pajusti kūrybinį džiaugsmą, kuriant ekstravagantiškus žiedelius. Muziejaus kieme lietuviškų mandalų (apskritimo arba kvadrato formos geometrinė kompozicija) piešti kvietė dailininkė Indrė Siaurusevičiūtė. Daug dėmesio sulaukė atlikėjų Ievos Narkutės ir Domanto Razausko koncertas. Muziejaus darbuotojas Darius Mendelsonas pristatė savo kurtas vizualizacijas. „Muziejaus nakties" renginyje startavo ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos konkursas "Eismo saugumas bendruomenėse 2014", kuriame Zanavykų muziejus kartu su asociacija „Lukšių bendruomenės centras", Šakių „Varpo" mokykla ir Slavikų seniūnijos bendruomenės centru numatė keletą informacinių šviečiamųjų renginių. Ši šventė buvo tarsi gražus startas į didelius ir gražius renginius ateityje. Šventėje dalyvavo visų bendruomenių vadovai, kurių iniciatyva renginio metu buvo organizuota akcija apie saugų eismą. Renginio metu dalyviams kartu su linkėjimais saugiai parvykti į namus buvo dalinami šviesą atspindintys atšvaitai, liemenės ir aiškinami naudojimosi jais privalumai. 

Muziejaus atidarymo renginys

Balandžio 5 dieną Lukšių seniūnijos Zyplių dvaro teritorijoje duris oficialiai atvėrė atsinaujinęs Zanavykų muziejus. Į naujai renovuotas buvusios dvaro vežiminės patalpas iki tol Zanavykų krašto muziejumi vadintas muziejus sunkiai atpažįstamas – naujos patalpos erdvios, jų daug, ekspozicijoms pritaikytos didelio pastato patalpos per abu aukštus. Tądien vyko iškilmingas atsinaujinusio muziejaus atidarymas.

 Dar pernai buvo pradėta rengtis didžiajam tuometinio Zanavykų krašto muziejaus pertvarkymui iš Šakių seniūnijos Girėnų kaimo į naujai renovuotas buvusios Zyplių dvaro (Lukšių seniūnija) vežiminės patalpas. Gavus lėšų iš Europos Sąjungos fondų bei prisidėjus Šakių rajono savivaldybei bei valstybei, šis sovietmečiu kaip sandėlys tarnavęs pastatas buvo atnaujintas iš esmės: perdengtas stogas, restauruoti pamatai ir sienos, pakeista elektros instaliacija, išvedžiota kanalizacija, įrengta šildymo sistema. Darbai kainavo apie 2,3 mln. litų.

Tai leido tuometiniam Zanavykų krašto muziejui iš kiek daugiau nei 300 kv. m ploto pastato Girėnuose persikraustyti į maždaug 1200 kv. m erdves, kuri vien ekspozicijoms galima skirti per 800 kv. m. visi šie pranašumai balandžio 5 dieną ir buvo atskleisti gausiai į muziejaus (rajono tarybos sprendimu nuo šiol vadinamam tiesiog Zanavykų muziejumi) atidarymo iškilmes susirinkusiems svečiams.

Atidarymui į pagalbą muziejaus kolektyvas, daugiau nei pusmetį vadovaujamas naujosios direktorės Rimos Vasaitienės, muziejaus dvasios atskleidimui per įdomų pristatymą pasitelkė Vilijos Meškaitienės vadovaujamos dramos studijos jaunimą, vis labiau profesionalėjančią vokalistę Vismantę Vasaitytę. Jų dėka įvairiapusiškai buvo atskleista visa naujojo muziejaus galia – jo ekspozicinių erdvių platybė, surinkta ir jautriai sudėliota zanavykijos krašto istorija.

Muziejaus atidarymo iškilmėse dalyavo ne tik garbūs valdžios ar politikos atstovai, bet ir tie, kurie stovėjo prie šio muziejaus puoselėjimo, ka dir kur jis kada glaudėsi. Buvo nemažai girėniškių, kurių bendruomenė ne vienerius metus glaudžiai sugyveno su jų kaime “gyvenusiu” Zanavykų krašto muziejumi. Dalies jų surinkti, išsaugoti eksponatai garbingą vietą rado ir naujajame Zanavykų muziejaus pastate.

Zanavykų muziejus (taip vadintas tada) buvo atidarytas dar 1928 metų birželio 21 dieną Šakių „Žiburio“ gimnazijoje, minint jos įkūrimo 10-metį. Dviejuose kambariuose buvo eksponuojami dailės kūriniai, numizmatikos rinkiniai, etnografiniai daiktai, rankdarbiai. Pirmasis direktorius buvo studentas medikas Antanas Pavalkis. Vėlesniais metais muziejumi rūpinosi gimnazijos mokytojas Vincas Liulevičius ir jo vadovaujamas istorikų būrelis.

Tačiau II Pasaulinio karo metu gimnazijos pastatas ir muziejus sudegė. Atgijo tik 1986 metais Girėnuose, vietos kraštotyrininkų iniciatyva surinkus daug vertingų etnografinių daiktų. Atkurtam muziejui vadovavo Bronė Sakalauskienė. Nuo 1992 metų spalio 30 dienos kraštotyros muziejui buvo suteiktas savivaldybės įstaigos statusas, jis buvo pavadintas Zanavykų krašto muziejumi, o nuo 2005 metų tai - rajono savivaldybės biudžetine įstaiga.

Muziejuje per daugybę metų ne tik sukaupta keletas tūkstančių eksponatų: čia vyksta mokslinė rinkinių apskaita, organizuojamos parodos, seminarai, edukacinė veikla, kalendorinių ir tradicinių švenčių renginiai, įvairūs projektai.         

“manorajonas.lt” inf.
Nuoroda į šaltinį - http://www.manorajonas.lt/aktualijos/5121-zanavyk-muziejus-oficialiai-atsvente-ikurtuves