Virtualios parodos portale www.limis.lt

Naujausios

Asmenukė. Fotomenininko Alfonso Zoko kūryba

Tautodailininkas ir fotomenininkas Alfonsas Zokas gimė 1929 m. Šakių rajono Slavikų valsčiaus Kriaučėnų kaimo amatininkų šeimoje. Sovietmečiu dirbo tuometinėje milicijoje, neakivaizdžiai studijavo N. Krupskajos vardo liaudies universitete Maskvoje. Laisvalaikiu domėjosi menu, pats tapydavo, piešdavo, droždavo iš medžio ir fotografuodavo. Nuo 1968 m. priklausė Tautodailininkų sąjungai, 1976 m. tapo Lietuvos fotomenininkų sąjungos nariu. Šakių rajone buvo surengtos kelios jo tapybos darbų ir fotografijų parodos.

A. Zokas buvo netipinė asmenybė. Daugelis jį prisimena kaip vienišių ir keistuolį, turėjusį išskirtinę išvaizdą, todėl lengvai atpažįstamą, bet taip niekieno iki galo ir nepažintą. Jis eksperimentuodavo su fotografija, pats gamindavo fotoaparatus, jais ir fotografuodavo.

Daugelyje A. Zoko nuotraukų yra įamžinti gimtojo krašto vaizdai ir kasdienio gyvenimo akimirkos. Kai kuriose jis yra įsiamžinęs prie savo kūrinių, greta paminklų, pastatų, jam svarbių Šakių rajono vietų. Yra nuotraukų, kuriose matome fotografą kartu su jo draugais ir bičiuliais. Daugelis tokių nuotraukų labai primena šiuolaikines asmenukes. A. Zokas fotografijas kruopščiai aprašydavo, lyg būtų kalbėjęs šiuolaikinėmis grotažymėmis. Tuose aprašuose kasdienine leksika trumpai apibūdinama nuotraukose įamžinta vieta, išvardijami užfiksuoti objektai, apibūdinama užfiksuoto vaizdo nuotaika.
A. Zokas mirė 2008 metais.
Šiai virtualiai parodai atrinkta 18 jo fotodarbų ir dviejų jo padarytų fotoaparatų („Svajonė 75“ ir „Akiratis“) skaitmeniniai vaizdai. Parodą galite aplankyti čia.

KRAITINIAI BALDAI

Zanavykų muziejuje saugomi XVIII a. pr.–XX a. pr. valstiečių kraitiniai baldai, atspindintys ne tik materialinę, bet ir dvasinę liaudies kultūrą. Kraitis buvo svarbus ekonominę ir socialinę jaunosios padėtį nusakantis elementas. Jį sudarė jaunosios drabužiai, patalynė, baldai ir kt.

Pats seniausias Zanavykų muziejuje saugomas kraitinis baldas – kraitlovis. Kraitlovis – lovys su antvožu, skirtas kraitiniams audiniams ir drabužiams laikyti. Kraitloviai buvo naudojami iki XIX a. I pusės. Vėliau juos pakeitė naujos formos kraitiniai baldai – skrynios ir kuparai, kuriuose taip pat buvo saugomi audiniai, išeiginiai drabužiai, į ritinius susuktos drobės. Kuparais vadintos skrynios su išgaubtais antvožais (dangčiais). Skrynios antvožas – plokščias. Skrynių bei kuparų viduje būdavo įtaisomas prieskrynis, į kurį dėdavo dokumentus, maldaknyges, papuošalus, žiedus, įvairias mielas smulkmenas. XVIII a. II pusėje kraitiniai baldai buvo dekoruojami polichromine tapyba: augaliniais ir gyvūniniais ornamentais. Nuo XIX a. pabaigos – štampuotine technika: štampais, pagamintais iš ropės, bulvės, buroko ar medžio. Zanavykų skrynių priekinė plokštuma ir antvožas padalinti į du, rečiau – tris, puošybos laukus, tapytus augaliniais ornamentais. Skrynios arba kuparo šonai dekoruoti taškais, brūkšneliais ir eglutėmis. Populiariausios fono spalvos – ruda, mėlyna, žalia.

 Zanavykų kraitinių baldų parodą galite aplankyti čia.

PRIJUOSTĖS

Zanavykų muziejaus darbuotojos parengė ir pristato virtualią parodą „Zanavykų tekstilė. Prijuostės“
Prijuostė – ryškiausia ir savičiausia zanavykų išeiginio moterų kostiumo dalis. Liaudies tradicijoje ji sieta su moters padorumu ir vaisingumo siekiu. Zanavykų muziejuje saugoma šešiolika prijuosčių, kurios atspindi skirtingų laikmečių madą. Virtualioje parodoje pristatomos prijuostės pagamintos XIX a. II p.–XX a. 4–7 dešimtmečiais.

Prijuosčių parodą galite aplankyti čia.

E. RUZGIENĖS PAVEIKSLŲ PARODA

Tautodailininkės E. Ruzgienės virtualią paveikslų parodą galite apžiūrėti  čia.

Ankstesnės

 Mūsų krašto tautodailininko Roko Stepulaičio virtualią parodą galite apžiūrėtčia.

Lygintuvų (prosų) virtualią parodą galite apžiūrėtčia.