Zanavykų krašto etnokultūros išsaugojimas


Zanavykų krašto etnokultūros išsaugojimas

Jau ketvirti metai Zanavykų muziejus vykdo tęstinį projektą “Zanavykų krašto etnokultūros išsaugojimas”. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos kultūros ministerija. Šiuo laikotarpiu konservuota ir restauruota 14 muziejaus eksponatų, kuriais atnaujintos ir papildytos ekspozicijos.

Projektas tęsiamas ir 2018 metais. Šių metų pavasarį Zanavykų muziejaus vyr. fondų saugotoja Skaistė Višinskaitė – Kumštienė restauracijai atrinko šešiolika XIX a. II p. – XX a. I p. eksponatų.

Keturi kraitiniai baldai – sena, drožinėta, polichromuota indauja su stiklu ir medinis stalas, drožiniais puoštomis kojomis, pagamintas nežinomo meistro iš Sintautų bei dvi XIX a. antros pusės, polichromine tapyba puoštos kraitinės skrynios iš Lukšių – atiduoti restauravimui Alytaus kraštotyros muziejaus specialistui Juozui Šoriui.  Šių kraitinių baldų būklė buvo itin prasta, jų mediena sutrūnijusi ir pažeista kinivarpų, vietomis aplūžusi.

Dėl fotografijų ir atvirukų restauravimo buvo kreiptasi į Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyriaus specialistę Daivą Juškienę. Zanavykų muziejaus vyr. fondų saugotoja Skaistė Višinskaitė – Kumštienė perdavė iš fondų atrinktus tris atvirukus ir devynias fotonuotraukas. Tarpukariu Kriaučiūno knygyne Šakiuose išleisti atvirukai, kuriuose užfiksuoti Šaulių namai, Šakių apskrities ligoninė ir Šakių miesto pradžios mokyklos rūmai, buvo pageltę, dėmėti, sulankstyti. Devynios fotonuotraukos, kuriuose užfiksuoti tarpukario Šakių miesto ir rajono žymesni įvykiai, žmonės, įamžinti pastatai, taip pat buvo prastos būklės. Šių nuotraukų vaizdinė pusė buvo stipriai pažeista, aptrupėjusi, todėl buvo kilusi grėsmė jiems sunykti.

Dalis konservuotų ir restauruotų eksponatų jau sugrįžo į Zanavykų muziejų, šiuo metu laukiama paskutinių restauruotų eksponatų.

Skip to content