XX a. 6-7 deš. pagamintų degtukų dėžučių paroda

Share this post


XX a. 6-7 deš. pagamintų degtukų dėžučių paroda

Degtukai XIX a. antroje pusėje buvo vadinami „sierčikais‘ arba „zapalkais“, kol Jonas Jablonskis įvedė terminą – degtukai.
Degtukų gamybos pradžia Lietuvoje – XIX a. vidurys. Vieni iš seniausių minimų šaltiniuose fabrikų – nuo 1874 m. Klaipėdoje veikęs degtukų fabrikas “Balkan” ir 1876 m. pradėjęs veikti degtukų fabrikas Ukmergėje. 1884 m. Lietuvoje veikė penki degtukų fabrikai – vienas Vilniaus gubernijoje ir keturi Kauno gubernijoje.
Degtukų fabriko statyba tarpukario Lietuvoje, Kauno priemiestyje, Mikalinavos kaime, užbaigta 1926 m. pabaigoje, bendrovė pradėjo savo veiklą 1927 m. pradžioje. Pirmaisiais metais pagamino jau 9 mln. dėžučių degtukų. Lietuviški degtukai kainavo ganėtinai brangiai (10 centų už dėžutę – 50 vienetų). Uždraudus naudoti žiebtuvėlius, o žiebtuvėlių akmenukams nustačius ypač didelius muitus, degtukai tapo populiaria kontrabandine preke, nelegaliai vežama iš kitų šalių. Kai tuo tarpu sovietmečiu, degtukų dėžutė kainavo vieną kapeiką, neretai jomis parduotuvėje būdavo atiduodama smulki grąža.
Vėlesniu laikotarpiu Lietuvoje degtukus gamino tik „Liepsnos“ fabrikas Kaune. Sovietmečiu akcinės bendrovės “Liepsna” pavadinimas keitėsi kelis kartus ir priklausė įvairioms žinyboms. 1958 m. fabrikas įtrauktas į medžio apdirbimo kombinato „Startas“ sudėtį ir nuo 1959 iki 1975 m. degtukus gamino šiuo pavadinimu. Nuo 1975 m. fabrikas tapo „Kauno baldų“ įmone ir atgavo savo senąjį pavadinimą. Nepriklausomoje Lietuvoje „Liepsnos“ fabriką 2006 metais įsigijo „VP Market“, o 2007 metais degtukų gamyba perkelta į Baltarusiją.
Degtukų dėžučių etiketės yra vienos smulkiausių grafinio dizaino pavyzdžių, tačiau dėl šimtatūkstantinių tiražų dažnai vadinamos įtakingiausiomis ir plačiausiai žinomomis. Sovietinėje sistemoje ant degtukų dėžučių esančių iliustracijų buvo skleidžiama daug propagandinių idėjų ir programų. Etiketėse, be informacijos apie gamintoją, spausdinti įspėjimai, patarimai, saugaus elgesio instrukcijos. Informacija skleidžiama spalvotose etiketėse, pateikiant pagirtinus ar peiktinus pavyzdžius bei naudojant sutartinius ženklus, trumpas frazes. Siūlome ir Jums susipažinti su keletu XX a. 6-7 deš. pagamintų degtukų dėžučių, kurios saugomos Zanavykų muziejaus fonduose.

Skip to content