Bronės Sakalauskienės 90-osioms gimimo metinėms atminti

Share this post


Bronės Sakalauskienės 90-osioms gimimo metinėms atminti

Bronė Sakalauskienė buvo pirmoji atkurto Zanavykų muziejaus direktorė. Šeimos nariai, draugai ir pažįstami Bronelę prisimena kaip darbščią, atkaklią ir pareigingą. Didžiąją savo gyvenimo dalį ji paskyrė savo gimtojo krašto muziejinių vertybių rinkimui ir saugojimui.

Šiandien, kovo 23 dieną, minėdami 90-ąsias muziejaus atkūrėjos Bronės Sakalauskienės gimimo metines, norime pasidalinti gražiomis jos gyvenimo ir veiklos akimirkomis.

Skip to content