Eugenijaus Skipičio fotografijų paroda

Share this post


Eugenijaus Skipičio fotografijų paroda

Tilžės bažnyčia lietuvių bendruomenės gyvenime

Eugenijus Skipitis gimė 1951 m. balandžio 2 d. Šeduvoje, mokės Kauno Stepo Žuko taikomosios dailės technikume. Jį baigęs, gyvenimą paskyrė kūrybai, literatūrai, fotografijai. Dirbo reklamos agentūrose ir spaudoje, 1998–2004 m. Rambyno regioninio parko direkcijoje kultūrologu, 2004–2006 m. dienraščio „Lietuvos žinios“ korespondentu Tauragės apskrityje. Nuo 2007 m. „Tauragės kurjerio“ korespondentas Pagėgių krašte ir Tauragės fotoklubo „Fotojūra“ narys. 

Eugenijus Skipitis apie fotografijų parodą „Tilžės bažnyčia lietuvių bendruomenės gyvenime“ rašo: „Per fotoaparato vaizdo ieškiklį nėra lengva pagauti tas nuotaikas, kurios atsiranda Tilžės ar kitos parapijos tikintiesiems bendraujant su Bažnyčia, ypač kai gyveni kitoje Nemuno pusėje, kai prie bendruomenės ir Bažnyčios kontaktų gali prisiliesti tik epizodiškai, netikėtai atsidūręs kokiame nors renginyje, bendruomenės pobūvyje ar tiesiog būdamas Tilžėje atėjęs į Bažnyčią pasidžiaugti kunigo A. Gauronsko skleidžiama Dvasios šviesa. Vargu, ar man pavyko nufotografuoti tą Dvasios spindesį, tačiau jaučiu, kad Tilžės lietuvių bendruomenės ir Bažnyčios gyvenime atradau 25 sekundes, kurios įprasmina šio krašto sudėtingo likimo žmones“.

Skip to content