Viktoras Petravičius

Share this post


Viktoras Petravičius

Gegužės 12 d. minime lietuvių grafikos klasiko Viktoro Petravičiaus 115-ąsias gimimo metines.

Viktoras Petravičius. Fotografas Algimantas Kezys.

Viktoras Petravičius gimė 1906 m. gegužės 12 d. Bedalių k., Šakių valsč., mirė 1989 m. rugsėjo 10 d. Union Pier, Mičigane, Juntinėse Amerikos Valstijose. Mokėsi Kauno „Aušros“ berniukų gimnazijoje, vėliau Kauno meno mokykloje. V. Petravičius, baigęs Kauno meno mokyklą, tęsti studijų išvyko į Paryžių, kur išryškėjo jo savitas grafiko braižas. Paryžiaus laikotarpiu V. Petravičius sukūrė savo žymiausius tarpukario kūrinius – lietuvių liaudies pasakų „Gulbė karaliaus pati“ ir „Marti iš jaujos“ iliustracijas. Už iliustracijas knygai „Gulbė karaliaus pati“ 1937 m. Viktoras Petravičius Paryžiaus pasaulinėje parodoje buvo apdovanotas Didžiuoju prizu.

1944 m. dailininkas su šeima pasitraukė į Vakarus, o 1949 m. persikėlė gyventi į JAV. Ten daug metų dirbo metalurgijos pramonėje, vėliau – vitražų studijose. 1962 m. jis pradėjo vadovauti M. K. Čiurlionio lietuvių meno galerijai Čikagoje ir atidarė savo studiją.

Savo kūrybiniame kelyje V. Petravičius neapsiribojo vien grafika. Dr. Ingrida Korsakaitė pastebi, kad „jis nemažai dirbo ir kitų dailės šakų – tapybos, skulptūros – srityse. Daug tapė tarpukario kelionėse po Italiją ir Šveicariją, kartais ir pokario Vokietijoje, vėliau – Amerikoje. 1963 ir 1973 m. sukūrė spalvingas moterų portretų serijas, o 1963–1964 m. ne itin sėkmingai griebėsi abstrakčiosios tapybos. Aštunto dešimtmečio pradžioje atsirado ekspresyvios šiurkštoko paviršiaus skulptūros, sukurtos iš betono ir medžio“ (Dr. Korsakaitė I. „Ties pasakos ir tikrovės paribiu“, Lietuvos dailės muziejus metraštis. 2017, t. 19, p. 125).

Maždaug 1979 m. skulptorius Vladas Vildžiūnas sukūrė dokumentinį filmą apie dailininką V. Petravičių. 1982 m. JAV televizija parodė Michaelo Beaty filmą apie Petravičių, apie jo kūrinius taip pat rašė ir JAV spauda. Dar vieną dokumentinį filmą 1990 m., po V. Petravičiaus mirties, pavadinimu „Viktoras Petravičius“, sukūrė Algimantas Kezys ir Arvydas Reneckis.

Zanavykų muziejaus fonduose yra saugomi du Viktoro Petravičiaus linoraižiniai iš triptiko „Pavasaris“. Jau visai netrukus juos galėsite išsvysti gyvai naujoje parodoje!

Skip to content