Poeto Prano Vaičaičio 145-ųjų ir publicistės Julės Pranaitytės 140-ųjų gimimo metinių sukakties paminėjimas

Share this post


Poeto Prano Vaičaičio 145-ųjų ir publicistės Julės Pranaitytės 140-ųjų gimimo metinių sukakties paminėjimas

Liepos 8 d. (ketvirtadienį) 12 val. Prano Vaičaičio tėviškėje, Sintautuose, vyks poeto, vertėjo Prano Vaičaičio 145-ųjų ir JAV lietuvių spaudos leidėjos, publicistės Julės Pranaitytės 140-ųjų gimimo metinių sukakties paminėjimas.

Programoje:

  • Vytauto Didžiojo universiteto Lituanistikos katedros doktorantės Gerdos Pilipaitytės pranešimas “Julija Pranaitytė – pirmoji keliautoja ir liūdno likimo patriotė“.
  • Jono Vaičaičio vaikaitės Rūtos Vaičaitytės prisiminimai apie poetą Praną Vaičaitį.
  • Ritos Mockeliūnienės miniatiūra “Sugrįžai“.
  • Savo kūrybos eiles pristatys pirmojo lietuviško haiku rinkinio bendraautorius Pranas Vaičaitis.
  • Meninę programą atliks Sintautų kultūros centro kolektyvas „Santaka“ (vadovė J. Navickienė).
Skip to content