“AITVARO” APDOVANOJIMAS

Share this post


“AITVARO” APDOVANOJIMAS

Liepos 6-ąją – Valstybės dieną Zanavykų muziejui už profesionalią, kryptingą ir ryškią muziejinę veiklą buvo įteiktas “Aitvaro” apdovanojimas!

Be praeities nėra pilnavertės ateities. Taip įvardintume įstaigą, kuri savo pagrindinę misiją suvokia kaip krašto tapatybės išlaikymą, puoselėjimą ir sklaidą per mūsų papročius, tradicijas, istoriją, šnektą, kultūros paveldą, jį siejant su dabartimi. Tik ką atšventę atkūrimo 35-ąsias metines, o istorijos keliu su pertraukomis žingsniuojantis daugiau nei 90 metų… dabar jaukiai įsikūręs Zyplių dvaro vežiminėje. Tai mūsų etninės veiklos centras, be kurio neįsivaizduojamas gilus ir pilnavertis kultūrinis vyksmas. Turbūt suprasite, kad kalbu apie vieną svarbiausių mūsų kultūros įstaigų – Zanavykų muziejų, saugantį apie 50 tūkstančių eksponatų, liudijančių apie mūsų krašto žmonių gyvenimą, jų būtį ir buitį įvairiais istorijos tarpsniais. Tačiau bene svarbiausia visiems muziejaus lobiams leisti gyventi čia ir dabar. Per įvairias edukacijas, kurių čia sukurta net 12, istorinę ir etnografijos ekspozicijas, kurių tematika gana įvairi, parodas, renginius, tiriamąją ir leidybinę veiklą. Muziejaus kolektyvas tą puikiai suvokia, ir operatyviai įvairiomis formomis reaguoja į įstorinių faktų, kraštui būdingų reiškinių, asmenybių paminėjimus. Veikia interaktyvi ekspozicija, skirta signatarams. Čia visad rasi informacijos, atliepimą, vaizdą ir…atmintį.

Gana vaisinga tiriamoji muziejaus veikla, pasitelkiant atskirų sričių mokslininkus. Taip buvo rengtos ekspedicijos , kurių metu tyrinėti geležiniai kryžiai, tekstilė, kaimų architektūra. Viso to rezultatas – kokybiški ir informatyvūs leidiniai. Verta paminėti ir Sankt Peterburge, Religijos istorijos muziejuje pristatytą parodą “Tekstilės lobiai Zanavykų krašto bažnyčiose“, kuri sulaukė gražaus muziejininkų ir specialistų įvertinimo. O prieš tai kelionė po daugelį mūsų bažnyčių, atidi bažnytinės tekstilės atranka, tvarkymas, paruošimas eksponavimui. Muziejaus kolektyvui netrūksta darbštumo ir atsakomybės. Malonu stebėti, kaip muziejus išnaudoja galimybes savo veiklos sklaidai, darbui su jo veiklos rėmėjais, menininkais, mokyklomis … Todėl dažnai lankytojas suka ir į kokybiškas dailininkų parodas, ir į tradicinius renginius, ir į „Muziejų naktį“ , daugiau paskirtą jaunimui… Svarbu ir prasminga, kad mūsų etninį regioną įprasminantis žodis ZANAVYKAI ir toliau skambėtų oriai bei giliai”, – taip mus nominacijai pristatė Šakių garbės pilietė, buvusi ilgametė rajono savivaldybės kultūros ir turizmo skyriaus vedėja Augenija Julė Kasparevičienė.

Skip to content