Ieškome kolegos!

Share this post


Ieškome kolegos!

Zanavykų muziejus ieško naujo komandos nario – muziejininko (ės)

(Neterminuota darbo sutartis, 0,5 etato)

Muziejininko pareigybės lygis – A2

Darbo pobūdis:

 • Vykdyti muziejinių rinkinių apskaitą, apsaugą ir jų skaitmeninimą.
 • Rengti straipsnius, pranešimus remiantis krašto istorija, muziejaus eksponatais ar muziejaus fondų medžiaga.
 • Planuoti, ruošti parodas, organizuoti jų pristatymą visuomenei, rūpintis istorinės ekspozicijos kūrimu, atnaujinimu, papildymu.
 • Rengti muziejaus edukacines programas, vesti užsiėmimus.
 • Vesti ekskursijas muziejaus lankytojams.
 • Rengti projektus, dalyvauti kultūrinėse ir kitose projektinėse programose.
 • Dalyvauti muziejaus organizuojamose ekspedicijose.
 • Vykdyti kitus vienkartinius įstaigos vadovo įpareigojimus nenumatytus pareigybės aprašyme, tačiau susijusius su muziejaus vykdoma veikla.

Darbo specifika:

 • Darbo savaitė – 5 darbo dienos, 20 val.
 • Gegužės 1 d. –  rugsėjo 31 d. laikotarpiu nustatomas darbas šeštadieniais ir sekmadieniais slenkančiu grafiku.
 • Poilsio laikas – šeštadienis ir sekmadienis, budėjimo laikotarpiu slenkanti poilsio diena pagal grafiką (šeštadienis- pirmadienis, sekmadienis – antradienis).

Reikalavimai muziejininkui:

 • Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį humanitarinių ar socialinių mokslų studijų srities su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintiną išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintiną išsilavinimą;
 • Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymą, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukciją, Tarptautinės muziejų tarybos ( ICOM ) Muziejų etikos kodeksą bei kitus su muziejų administravimu ir veikla susijusius teisės aktus ir gebėti juos pritaikyti praktikoje;
 • Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių kalba ir žinoti vieną iš bendrųjų Europos kalbų A1 lygiu;
 • Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
 • Išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • Turėti organizacinių gabumų, mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.
 • Būti išklausiusiam darbo su Lietuvos integralia muziejų informacine sistema (toliau – LIMIS) mokymo kursus.
 • Būti susipažinusiam su Suvalkijos (Sūduvos) regiono kultūros savitumais.

Mes siūlome:

 • Kūrybišką ir įdomų darbą;
 • Draugišką kolektyvą;
 • Laiku mokamą atlyginimą – pareiginė alga – 3,1 BD pastoviosios dalies koeficientas (548,70 Eur prieš mokesčius);
 • Kvalifikacijos kėlimo galimybes.

 Gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką siųskite el. paštu muziejininkai@zanavykumuziejus.lt iki 2021 m. rugsėjo 30 d.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Dalyvauti pokalbyje kviesime tik kvalifikacinius reikalavimus atitinkančius, atrinktus kandidatus.

Išsamesnė informacija tel. 8 650 85 035

Skip to content