Ekspozicijos atnaujinimas

Share this post


Ekspozicijos atnaujinimas

Antrojo pasaulinio karo metu naciams užėmus Lietuvos teritoriją, joje pradėta vykdyti antisemitinė politika. Įvesta Lietuvos žydų registracija, žeminantys draudimai, draudžiantys žydams vaikšioti šaligatviais ar išeiti į gatvę be geltonos žvaigždės ant drabužių. Neilgai trukus prasidėjo ir masinės žydų žudynės.

Šakių miesto žydų realijos neišsiskyrė iš tragiško laikotarpio konteksto. Holokausto metu Šakių mieste ir jo apylinkėse išžudyta apie 1200 žydų, rusų, lietuvių tautybės žmonių.

Nusprendėme atnaujinti mūsų ekspoziciją „Žydai zanavykų krašte“ ir gavome daiktų, susijusių su šia tragedija. Mūsų kolegos Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus ir Kauno IX forto muziejus mums laikinai paskolino religinių ir asmeninių žydų daiktų iš masinių žudynių vietos. Kviečiame aplankyti ir apžiūrėti naujus eksponatus!

Skip to content