Laisvės gynėjų diena

Share this post


Laisvės gynėjų diena

Sausio 13 d. naktį sovietų armijos tankai, šarvuočiai ir ginkluoti kariškiai, panaudodami šaunamuosius ginklus, Vilniuje šturmavo Televizijos bokštą bei Lietuvos radijo ir televizijos pastatą, kuriuos nuo užgrobimo saugojo civiliai Lietuvos žmonės. Šio įvykio metu žuvo 14 civilių gyventojų ir apie 1000 buvo sužeisti. Žuvo: Loreta Asanavičiūtė, Virginijus Druskis, Darius Gerbutavičius, Rolandas Jankauskas, Rimantas Juknevičius, Alvydas Kanapinskas, Algimantas Petras Kavoliukas, Titas Masiulis, Alvydas Matulka, Apolinaras Juozas Povilaitis, Ignas Šimulionis, Vytautas Vaitkus, Vidas Maciulevičius, Vytautas Koncevičius (nuo šautinių žaizdų mirė 1991 m. vasario 18 d.).

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba 1991 m. vasario 9 d. surengė piliečių apklausą, ar jie pritaria Lietuvos Respublikos Konstitucijos principui, kad Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika. 84,52 proc. apklaustųjų pasisakė teigiamai. Vasario 11 d. Lietuvos Nepriklausomybę pripažino Islandija. Savo ruožtu konsolidavosi demokratinė Rusija, kuri liepos 29 d. pripažino Lietuvos valstybės suverenitetą.

Nuotrauka iš Zanavykų muziejaus archyvo.
Skip to content