Jono Rudzevičiaus-Vaidoto eilėraščių rinkinio “Saulės ašaros” parodos pristatymas

Share this post


Jono Rudzevičiaus-Vaidoto eilėraščių rinkinio “Saulės ašaros” parodos pristatymas

Rugsėjo 29 d. 11.50 val. kviečiame į Jono Rudzevičiaus-Vaidoto eilėraščių rinkinio “Saulės ašaros” parodos pristatymą. Paroda sukomplektuota iš Zanavykų muziejaus fonduose saugomų poeto eilėraščių rankraščių.

Jonas Rudzevičius gimė 1903 m. rugpjūčio 24 d. Šuopių k., Sintautų valsčiuje. Mokėsi Sintautų pradžios mokykloje, vėliau Naumiesčio „Žiburio“ progimnazijoje. Buvo įstojęs į kunigų seminariją. Dirbo korespondentu „Šaltinyje“, rašė eiles ir jas publikavo „Ateityje“, „Pavasaryje“, „Naujojoje vaidilutėje“, „Šaltinyje“ bendradarbiavo su „XX amžiumi“. 1939 m. Kauno universitete (VDU) Humanitarinių mokslų fakultete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. Po mokslų J. Rudzevičius dirbo Virbalyje, Lukšiuose, Šakiuose. Dėstė lietuvių kalbą, literatūrą, muziką, Šakiuose mokė ir vokiečių kalbą. Būdamas muzikalus, grojo smuiku, koncertuodavo su mokiniais, chorais, parengė ne vieną vaidinimą.

1948 m. įstojo į Vilniaus konservatoriją Dirigavimo fakultetą. Kauno dailės mokykloje dėstė lietuvių kalbą ir muziką. Dirbo pedagoginėje leidykloje, studijavo vokiečių kalbą. Baigęs studijas, vadovavo ansambliui „Skudučiai“. Išvertė į lietuvių kalbą ne vieną kūrinį.

J. Rudzevičius teigė, kad poezija tai jaunystės ir meilės poezija. Jis eilėraščius pasirašinėjo Vaidoto slapyvardžiu. Kaip poetas formavosi veikiamas simbolistų kūrybos. Jis žavėjosi B. Sruogos, V. Mykolaičio- Putino poezija. Jono Rudzevičiaus kūryboje galima rasti saulės kelią, baltas gulbes, padangių aukštumas, – tai detalės artimos jų kūrybai. Poezija artima liaudies dainoms, ne vienas eilėraštis pavadintas daina. 1923-1939 m. Jonas Rudzevičius paruošė poezijos rinkinį „Saulės ašaros“, kurį sudarė apie 200 eilėraščių, bet rinkinio neišleido. Mirė 1962 m. kovo 10 d., palaidotas Sintautuose.

Skip to content