Ticket prices

Adults – 2 Eur
Moksleiviams, studentams, senjorams – 1 Eur

Ekskursijos grupėms daugiau kaip 10 asmenų:    

Suaugusiems –  3 Eur; Moksleiviams, studentams, senjorams – 2 Eur

*Nemokamas lankymas
ikimokyklinio amžiaus vaikams, našlaičiams ir tėvų globos netekusiems vaikams, asmenims, kuriems nustatytas neįgalumo lygis, ir juos lydintiems asmenims (vienam asmeniui – vienas lydintysis), asmenims, kuriems sukako 80 metų, ir vyresniems, Lietuvos Respublikos muziejų darbuotojams, Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariams, Lietuvos nacionalinio komiteto (ICOMOS) nariams, Jungtinių Tautų švietimo ir kultūros organizacijos (UNESCO) nariams.

Skip to content