Lankytojų registracija

Asmens duomenys bus tvarkomi COVID-19 (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinio tikslais, vadovaujantis BDAR (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (ES) 2016/679) 6 str. 1 d. c), d) ir e) punktais.
Skip to content