PROJEKTAS NR. 08.1.1-CPVA-V-427-13-0003

BĮ ZANAVYKŲ MUZIEJUS KAIP PARTNERIS DALYVAUJA PROJEKTE „BENDRUOMENINIŲ APGYVENDINIMO BEI UŽIMTUMO PASLAUGŲ ASMENIMS SU PROTO IR (ARBA) PSICHIKOS NEGALIA PLĖTRA ŠAKIŲ RAJONE“ . ROJEKTO NR. 08.1.1-CPVA-V-427-13-0003

  Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo
www.esinvesticijos.lt

Įgyvendinant Projektą planuojama pastatyti grupinio gyvenimo namus Šakiuose, Lukšiuose ir Gelgaudiškyje. Naujo grupinio gyvenimo pastato bendras plotas bus apie 240 kv. m., vieno aukšto. Pastate gyvens iki 10 neįgaliųjų su proto ir (arba) psichikos negalia. Šios apgyvendinimo paslaugos sukūrimas padės šeimoms (globėjams, rūpintojams), auginančioms darbingo amžiaus neįgaliuosius, gauti  individualias jų poreikius atitinkančias bendruomenines paslaugas.
Partneriais dėl grupinio gyvenimo namų be atrankos įtraukti Didvyžių socialinės globos namai ir Kalvarijos socialinės globos namai, kurie yra įtraukti į pertvarkomų įstaigų sąrašą. Grupinio gyvenimo namų paslaugos administravimui atrinktas partneris – Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centras.Be apgyvendinimo  infrastruktūros sukūrimo 30 asmenų, bus taip pat sukurta infrastruktūra neįgaliųjų dienos užimtumui ir darbinei veiklai. Šalia grupinio gyvenimo namų bus įsteigtos 3 socialinės dirbtuvės.Atrinkti  partneriai socialinių dirbtuvių veiklos vykdymui: Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centras, VšĮ Šakių vaikų globos namai ir BĮ Zanavykų muziejus. Planuojamos veiklos socialinėse dirbtuvėse: Gelgaudiškyje – suvenyrų iš molio, medžio, stiklo, odos, kartono ir kt. gaminimas, glazūravimas, ir pakavimas; Šakiuose – suvenyrų, dovanų gaminimas spausdintuvo pagalba; Lukšiuose – siuvimo ir audimo amatas.  Socialinėse dirbtuvėse bus lavinami bendrieji ir specialieji darbiniai įgūdžiai, organizuojamas dienos užimtumas grupinio gyvenimo namų gyventojams. Taip pat bus suremontuotos socialinių dirbtuvių patalpos ir įsigyta visa reikalinga įranga bei baldai. BĮ Zanavykų muziejaus vaidmuo projekte – vykdyti veiklą socialinėse dirbtuvėse

Projektui įgyvendinti skirta lėšų suma – 1.193.181,37 Eur

Skip to content