Muziejus spaudoje

2020 metai

Apie kraitlovį 

 Apie Adelės Liepos Kaunaitės parodos “Meilės mašina” atidarymą Zanavykų muziejuje

Griaunanti sienas tarp žmonių, laikraštis “Draugas”, 2020-05-22.

Apie virtualią medicinos parodą “Medicina Zanavykijoje. Fragmentai.” 

Parodoje – medicinos eksponatai, laikraštis “Draugas”, 2020-04-28.

 Apie virtualią Valentino Ruzgio fotografijų parodą 

Per fotografo objektyvą – Šakių kraštas ir žmonės, laikraštis “Draugas”, 2020-04-17.

 Apie konferenciją “Tautodailės atspindžiai etninėje kultūroje” 

Atverti tautodailės metų vartai, laikraštis “Draugas”, 2020-02-21.

Apie LTS fondų parodą, skirtą Tautodailės metams Zanavykų muziejuje

LTS fondų paroda, skirta Tautodailės metams Zanavykų muziejuje

2019 metai 

 Apie kryždirbio Petro Tamašausko atnaujinimo darbus

 Atnaujino istoriškai svarbų kryžių, laikraštis “Draugas”, 2019-12-23

Apie kalėdinę rankdarbių mugę 

Apie padėkos vakarą “Ačiū, kad šalia esi”, skirtą Zanavykų muziejaus draugams, rėmėjams, bičiuliams

Ačiū ištartas besisukantiems muziejaus bei savojo krašto istorijos gijose, laikraštis “Draugas”, 2019-12-12.

Apie Elmyros Baljanaitės-Stanevičienės ir Mantilės Ambrukaitytės fotografijos parodos  atidarymą zanavykų muziejuje

Apie muziejaus fondinės parodos “Tekstilės lobiai Zanavykų krašto bažnyčiose” pristatymą Sankt Peterburge

Sulaukė ypatingo dėmesio, laikraštis “Draugas”, 2019-09-27.

Europos kalbu dienos mugė Ermitaže, Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Sankt Peterburge, 2019-10-03.

Apie edukacinę duonos šventę “Su savo duoną visur rasi suolą” 

Su savo duona visur rasi suolą, laikraštis “Draugas”, 2019-09-16.

Apie Lietuvos muziejų kelio renginį 

Muziejų kelias atvedė į Plokščius, laikraštis “Draugas”, 2019-09-02.

Apie muziejaus fondinę parodą “Tautodailininko A. Zoko darbų paroda” 

 Prisimintas tautodailininkas Alfonsas Zokas, laikraštis “Draugas”, 2019-07-22.

 Apie vykdomą ekspediciją “Zanavykų krašto sodybų architektūra”

Apie Zanavykų muziejaus bažnytinės tekstilės parodą Sankt Peterburge 

 Tekstilės lobiai bus pristatyti Sankt Peterburge, laikraštis “Draugas”, 2019-07-25.

Apie Zanavykų muziejaus parengtą parodą “Šakių miesto atspindžiai fotografijose”  

 Buvo ir bus mūsų miestas Šakiai, laikraštis “Draugas”, 2019-07-09.

Apie Tradicinę amatų dieną 

 Muziejuje kasmet atgyja amatai, laikraštis “Draugas”, 2019-05-28.

Apie Muziejų nakties renginius 

 Muziejų naktis: nuo šokio iki žodžio, laikraštis “Draugas, 2019-05-21.

 Apie Zanavykų muziejaus fondinę parodą “XX a. 6-10 deš. degtukų dėžučių etiketės”

Apie kasmetinę Margučių marginimo šventę 

Margučių gražinimas – tarsi mažytis himnas pavasariui, sugrįžusiai šviesai, laikraštis “Draugas”, 2019-04-18

 Apie tremties parodą “Jie neturėjo grįžti…”

 Apie tremtį – iš gyvų liudytojų lūpų ir archyvų, laikraštis “Draugas”, 2019-03-28.

Apie knygos “Tekstilės lobiai Zanavykų krašto bažnyčiose” pristatymą

Bažnyčių tekstilės paveldas sugulė į knygąlaikraštis “Draugas”, 2019-01-29.

Apie Zanavykų muziejuje atidarytą Marijos Stanulytės fotografijų parodą KAIROS

 Kairos-laikas, kurio menininkė neskaičiuoja, laikraštis “Draugas”, 2019-01-07.

2018 metai

Padėkos vakaras draugams ir bičiuliams, laikraštis “Draugas”, 2018-12-17.

Ko nerasi prekybos centruose, gali rasti mugėje, laikraštis “Draugas”, 2018-12-17.

Sugrįžta restauruoti eksponatai, laikraštis “Draugas”, 2018-11-19.

Su savo duona visur rasi suolą, laikraštis “Draugas”, 2018-09-24.

Šakiečiai prisilietė prie savo miesto laiko ženklų, laikraštis “Draugas”, 2018-08-14.

Zanavykų muziejus vakar, šiandien ir rytoj, laikraštis “Draugas”, 2018-06-25.

Muziejų naktis – atviri iki pusiaunakčio, laikraštis “Draugas”, 2018-05-24.

Iš arčiau Šveicarija ir apie ją, laikraštis “Draugas”, 2018-04-19.

Simboliniai obuoliukai i sveikiausiųjų rankas, laikraštis “Draugas”, 2018-06-30.

Eismo saugumas tampa žmoniu bendrystės išraiška, laikraštis “Draugas”, 2018-03-30.

Seneliu globos namus palytejo angelai, laikraštis “Draugas”, 2018-03-08.

Zanavykų krašto atradimai: M.Starkus ir V.Radzevičius skanavo alaus sriubą ir keptus balandžius, internetinis portalas 15min.lt, 2018-02-23.

Interaktyvi ekspozicija – koja kojon su naujausiomis technologijomis, laikraštis “Draugas”, 2018-02-19.

2017 metai

Ačiū ištartas muziejaus draugams, laikraštis “Draugas”, 2017-12-18.

Po muziejų pasklido karpiniai, laikraštis “Draugas”, 2017-11-30.

Dalijosi sėkmes istorija, laikraštis “Draugas”, 2017-11-30.

Važiuojame pas zanavykus: vietos, kurias verta aplankyti, internetinis portalas 15min.lt, 2017-10-29.

Interaktyviame žaidime – apie Sūduvos signatarus, laikraštis “Draugas”, 2017-10-27.

Prezidentą Kazį Grinių prisiminus, laikraštis “Draugas”, 2017-09-25.

Mototurizmo ralio dalyviai neaplenkė Šakių krašto, laikraštis “Draugas”, 2017-08-25.

Tęsiama ekspedicija zanavykų krašto bažnyčiose, laikraštis “Draugas”, 2017-07-20.

Zanavykų muziejus, paskendęs istorijos nakty, laikraštis “Draugas”, 2017-05-25.

Mugėje dominavo margučiai, laikraštis “Draugas”, 2017-04-03.

Muziejus minėjo veiklos atkūrimo trisdešimtmetį, internetinis portalas Manokrastas.lt,    2017-02-14.

Muziejus saugo tai, kas protėvių mums duota, laikraštis “Draugas”, 2017-02-13.

2016 metai

Apie padėkos vakarą “Ačiū, kad šalia esi” skaitykite laikraštyje “Draugas”: http://drg.lt/kultura/14009-muziejininkai-padekojo-savo-geradariams

Apie Kalėdinę mugę skaitykite laikraštyje “Draugas”: http://drg.lt/ukis-ir-verslas/13997-muge-alsavo-kaledu-dvasia

Apie vykdomą Saugaus eismo akciją skaitykite internetiniame portale “Mano rajonas”: http://www.manorajonas.lt/index.php/news/rajone/6306-eismo-saugumas-bendruomenese-ir-zanavyk-muziejus

Apie “Atnaujintos religinės ekspozicijos pristatymą”, artėjantį vyskupo J. Preikšo 90 metų jubiliejų skaitykete laikraštyje “Draugas”: http://www.drg.lt/kultura/13780-zmogisku-paprastumu-ir-ganytojisku-uolumu-issiskyre-vyskupai-zanavykai

Apie Panevėžio vyskupo emerito Juozo Preikšo 90 metų sakakties paminėjimą Griškabūdžio bažnyčioje, skaitykite laikraštyje XXI amžius: http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2016/11/25/ora_03.html

Apie J.Staugaičio 150-ųjų gimimo metinių minėjimą skaitykite internetiniame portale “Mano rajonas”: http://www.manorajonas.lt/index.php/news/gyvenimas-ir-kultura/6213-justino-staugaicio-150-j-gimimo-metini-minejimas

Apie M. K. Oginskio parodą Zanavykų muziejuje skaitykite laikraštyje “Draugas”: http://drg.lt/kultura/13537-zanavyku-muziejuje-prisimintas-mykolas-kleopas-oginskis

internetiniame portale “Mano rajonas” http://www.manorajonas.lt/index.php/news/gyvenimas-ir-kultura?start=10

 Apie “Dvarų kultūros atspindžius” Zanavykų muziejuje skaitykite laikraštyje “Kauno diena”: http://kauno.diena.lt/naujienos/laisvalaikis-ir-kultura/kultura/dvaru-kulturos-atspindziai-vilioja-i-suvalkija-767084

Apie renginį “Vasarą palydi zanavykai” skaitykite laikraštyje “Draugas”: http://drg.lt/kultura/13501-palydejo-vasara

Apie edukacinį-pažintinį dviračių žygį “Prano Vaičaičio tėviškės takais” skaitykite laikraštyje “Draugas”: http://drg.lt/kultura/13488-prisimine-poeta-prana-vaicaiti; internetiniame portale “Mano rajonas: http://www.manorajonas.lt/index.php/news/gyvenimas-ir-kultura/6199-poeto-jubiliej-paminejo-dviraci-zygiu

Apie projektą “Atverk duris vasarai” skaitykite internetiniame portale “Mano rajonas”  http://www.manorajonas.lt/index.php/news/jaunimas-ir-svietimas/6217-vyko-projektas-atverk-duris-vasarai

Apie A. L. Kaunaitės surengtą parodą Zanavykų muziejuje skaitykite laikraštyje “Draugas”: http://drg.lt/kultura/13358-adele-liepa-kaunaite-grizo-su-trenksmu

Apie atvelykio šventę skaitykite laikraštyje “Draugas”: http://drg.lt/kultura/12848-atvelyki-svente-ir-mazi-ir-dideli

Apie Zanavykų muziejaus vykdytą akciją „Padovanokime paukščiams namus“ skaitykite laikraštyje “Draugas”: http://drg.lt/kultura/12835-pauksciams-padovanojo-trisdesimt-inkilu

Apie restauruojamą Zanavykų muziejaus antrąjį pastatą skaitykite laikraštyje “Draugas”: http://drg.lt/kultura/13127-amatininku-namas-virs-edukaciju-kampeliu

Apie margučių margintojų šventę skaitykite laikraštyje “Draugas”: http://www.suduvosgidas.lt/marguciu-margintoju-svente-zanavyku-muziejuje,

Apie pažintinį kultūrinį renginį Muziejus –  jaunimui “Žinių kelias” skaitykite laikraštyje “Draugas”: http://drg.lt/svietimas/12759-jaunimas-zanavyku-muziejuje-ejo-ziniu-keliu

Apie “Tradicinę amatų šventę” skaitykite laikraštyje “Draugas”: http://drg.lt/kultura/12961-zanavyku-muziejuje-surmuliavo-amatininkai

Apie Muziejų naktį skaitykite  internetiniame dienraštyje „Mano rajonas“ ir laikraštyje “Draugas”: http://www.manorajonas.lt/news/gyvenimas-ir-kultura/5177-kviecia-tradicine-muziej-naktishttp://drg.lt/kultura/13115-naktinis-pasivaiksciojimas-po-zanavyku-muzieju

Apie Muziejų naktį skaitykite „Sūduvos gide“:
http://www.suduvosgidas.lt/idomu/item/8189-netradicine-naktis-zanavyku-muziejuje

2016 m. renginys skirtas Vasario 16-ai paminėti, apie kun. J. Zdebskį “Jei žmogus ginkluotas meile, jis niekada nepralaimi”, laikraštyje “Draugas” http://drg.lt/straipsniai/27-kultura/12652-jei-zmogus-ginkluotas-meile-jis-visada-laimi

2015 metai

Apie parodos „Mūsų protėvių dvasia – Alytaus rajono piliakalniai“ atidarymą skaitykite internetiniame dienraštyje “Mano rajonas”: http://www.manorajonas.lt/news/rajone/5296-alytaus-krasto-piliakalniai-atgijo-zanavyk-muziejuje 

Apie Sūduvos etnografinio regiono metų sutiktuves skaitykite  žurnale “Mūsų savaitė”: http://mususavaite.lt/suduviai-etnografiniu-regionu-metu-pradzia-paskelbe-zypliuose/

Apie 2015 m. “Muziejų naktį” skaitykite internetiniame dienraštyje „Mano rajonas“ http://www.manorajonas.lt/aktualijos/5676-muziej-naktis-kasmet-plecia-lankytoj-auditorija

Apie 2015 m. padėkos vakarą draugams ir rėmėjams “Ačiū, kad šalia esi”  skaitykite laikraštyje “Draugas”  http://drg.lt/straipsniai/27-kultura/12424-padekojo-uz-buvima-salia

Dėmesio!

Nuo lapkričio 7 d. Zanavykų muziejuje lankytojai neaptarnaujami iki atskiro LR Vyriausybės nutarimo.

Iškilus klausimams, kreipkitės tel. + 370 650 85 035,
el. p. muziejininkai@zanavykumuziejus.lt