Maršrutas / Route

Keliaudami maršrutu „Kultūros ir amatų keliu – Šakiai – Budry“ susipažinsite su įdomiausiais Lietuvos ir Lenkijos kultūros paveldo objektais, tradiciniais vietos amatais bei pažinsite įspūdingą apylinkių kraštovaizdį.

Traveling on the route “The way of culture and crafts – Šakiai – Budry” you will get acquainted with the most interesting objects of Lithuanian and Polish cultural heritage, traditional local crafts and get to know the impressive landscape of the surroundings.

Maršrutas / Route

Lukšiai – Šakiai – Sintautai– Kudirkos Naumiestis– Kybartai - 

Virbalis – Paežeriai – Ožkabaliai - Vištytis– Budry
Turistinis maršrutas yra projekto „Kultūros ir amatų keliu – Šakiai – Budry” (LT-PL-4R-330), kurį įgyvendino Šakių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga Zanavykų muziejus ir Budry savivaldybė rezultatas. Projekto tikslas – sustiprinti tvarų gamtinio ir kultūrinio paveldo naudojimą turizmui bendradarbiavimo per sieną teritorijoje. Įgyvendinant šį projektą buvo sukurtas bendras kultūrinio ir gamtos paveldo turistinis maršrutas „Kultūros ir amatų keliu – Šakiai–Budry“, išsaugant gamtos ir kultūros paveldą turizmo tikslais per edukacines programas, apimančias abiejų šalių amatų technologijas. Projektas remiamas ES lėšomis.
Tourist route is the result of the project "The Way of Culture and Crafts – Šakiai – Budry" (LT-PL-4R-330), which was implemented by the Budget Institution of Šakiai District Municipality Zanavykai Museum and Budry Municipality. The aim of the project is to strengthen the sustainable use of natural and cultural heritage for tourism in the territory of cross-border cooperation. During the implementation of this project, a common tourist route of cultural and natural heritage "Cultural and Crafts Road – Šakiai-Budry" was created, preserving the natural and cultural heritage for tourism purposes through educational programes covering craft technologies of both countries. The project is supported by EU funds.

1. ZANAVYKŲ MUZIEJUS

ZANAVYKAI MUSEUM

Muziejus / Museum

Zyplių dvaro vežiminės pastate įsikūręs Zanavykų muziejus kviečia pažinti zanavykų istoriją, kultūrą, buitį ir amatus. Muziejuje sukaupta virš 50 tūkst. eksponatų kolekcija, kurią verta pamatyti visai šeimai. Lankytojų laukia ir interaktyvios pramogos: Interaktyvus žaidimas ir Išmanioji zanavykų krašto žinovė, kviečianti virtualiai pasivaikščioti po sodybos namą, kiemą, ūkinius pastatus, susipažinti su senoviniais rakandais, amatais, kalba, tautinio kostiumo grožiu.

Kasmet čia vyksta „Tradicinių amatų dienos“, duonos šventė „Su savo duona visur rasi suolą“, „Margučių margintojų šventė“. Senuosius amatus pažinti ir išbandyti kviečia edukaciniai užsiėmimai: „Žvakių liejimas“, „Kraitinės skrynios“, „Tradiciniai žaislai“, „Tradiciniai žaidimai“, „Zanavykų tautinis kostiumas“ ir kt.
The Zanavykai Museum, located in the transport building of the Zypliai Manor, invites you to get to know the history, culture, life and crafts of zanavykai. The museum has over 52,000 exhibits that is worth seeing. Interactive entertainment is also waiting for visitors: Interactive game and smart connoisseur of zanavykai region, invites you to take a virtual walk around the homestead house, yard, outbuildings, get acquainted with ancient locks, crafts, language, beauty of the national costume. Every year there is a "Days of Traditional Crafts", a bread festival "With your bread you will find a bench everywhere". Educational activities invite you to get to know and try old crafts: "Candle casting", "Dowry chests", "Traditional toys", "Traditional games", "Zanavykai national costume", etc.

2. AMATININKŲ NAMAS

CRAFTSMEN’S HOUSE

Amatai / Crafts

Zyplių dvaro sodybos kompleksui priklausantis Amatininkų namas pastatytas XX a. pradžioje, šeimininkaujant grafui Tomui Potockiui. Tai vienas gražiausių ūkinės dalies statinių, iš kitų jis išskiria išraiškingomis raudonomis plytomis ir tinkuotais puošybos elementais. Šiame name būdavo apgyvendinami dvaro kumečiai, su kuriais grafas visada mielai bendraudavo.

Atnaujintas Amatininkų namas kviečia lankytojus susipažinti su tradiciniais Sūduvos krašto amatais, pažinti senolių duonos kepimo papročius ir pagerbimo ritualus, šeimos tradicijas, inovatyviai susipažinti su senoviniais buities rakandais. Kiekvienam edukacijos dalyviui suteikiama nepakartojama galimybė pačiam suformuoti ir ką tik iškūrentoje duonkepėje išsikepti savo duonos kepalėlį.
The Craftsmen's House, which belongs to the complex of the Zypliai Manor, was built at the beginning of the 20th century under the leadership of Count Tomas Potockis. It is one of the most beautiful structures of the farm part, it distinguishes from others with expressive red bricks and plastered decoration elements. In this house were accommodated the manor workers, with whom the count was always happy to communicate. The renovated Craftsmen's House invites visitors to get acquainted with the traditional crafts of Sūduva region, to get to know the customs and rituals of baking the bread of the elders, family traditions, to get acquainted with the ancient household utensils in an innovative way. Each participant of the education is given a unique opportunity to form and bake his own loaf of bread.

3. RESTORANAS “KUCHMISTRAI”

RESTAURANT “KUCHMISTRAI”

Kulinarinis paveldas / Culinary heritage

 • Beržų g. 3, Tubelių k., Lukšių sen., Šakių r. sav.
 • +370 614 68 883
 • restoranas@kuchmistrai.lt
 • https://kuchmistrai.lt
Autentiškoje Zyplių dvaro aplinkoje įkurtas ir Lietuvos didikų virtuvės paveldą puoselėjantis restoranas, siekiantis išsaugoti ne tik kulinarinį, bet ir kultūrinį krašto paveikslą. Restoranas kviečia atrasti senosios lietuvių virtuvės turtus unikalių degustacijų metu.

"Zanavykų ragaučius" - unikali degustacija virtuvės paveldo keliais, kurios metu atrasite mažai žinomus lietuvių virtuvės kulinarinius turtus. Šios kelionės metu zanavykai jums atskleis tokius turtus, kaip košelieną, krosnyje keptą kopūsto galvą ar vinigretą bei pasidalins iš senolių paveldėtais abriedukų, švilpikų, sausgarės ir duonzupės receptais.

"Duonos ragaučius" - duonos paveldo kelias, per kurį pažinsite senąsias duonos gamybos tradicijas, jos gamybos paslaptis, skirtingų skonių „išgavimo“ meną ar tešlos brandinimo ir laikymo subtilybes. „Duonos ragaučius“ tiks ir mažiesiems jūsų palydovams, kuriems leisime tapti ne tik „duonos mokyklos“ mokiniais, bet ir patiems išsikepti ją ant laužo.
Kuchmistrai is a kitchen that protects and nurtures the culinary heritage of Lithuanian nobles, where the preparation of all dishes is supervised by the honorary officer of our manor – the chef master, and guests are invited to the table by the entertaining “zanavykai” (representatives of the Western Highland dialect).

"Zanavykų ragaučius" is a unique tasting on the roads of the kitchen heritage, during which you will discover the culinary riches of the little-known Lithuanian cuisine. During this trip, Zanavykai will reveal to you treasures like porridge, oven-baked cabbage head or vinaigrette, and share recipes for elderberries, whistles, sausage and bread soup inherited from the ancients.

"Bread tasting" is a way of bread heritage, through which you will learn about the old traditions of bread production, the secrets of its production, the art of "extracting" different flavors or the subtleties of maturing and storing the dough. "Breadcrumbs" will also be suitable for your little companions, who we will allow to become not only students of the "bread school", but also to bake it on the fire.

4. GIRĖNŲ BENDRUOMENĖS CENTRAS

GIRĖNAI COMMUNITY CENTRE

Amatai / Crafts

10 km

Girėnų bendruomenės centre puoselėjamos ir saugomos senosios audimo tradicijos, kurių subtilybes atskleidžia audėja Irena Sakalauskienė. Pirmoji pažintis su audimu pradedama nuo seniausių audinių – juostų, vėliau išbandomas pats paprasčiausias dvinytis audimas staklėmis. Čia galima apžiūrėti ir amatininkės austų rankdarbių – zanavykiškų prijuosčių, juostų bei audeklų. 

The old weaving traditions are cherished and preserved in the Girėnai community centre, the subtleties of which are revealed by the weaver Irena Sakalauskienė. The first acquaintance with weaving begins with the oldest fabrics, later the simplest double weaving with machine tools is tested. Here you can also see the craftswoman's woven handicrafts – Zanavykai aprons, tapes and cloths.

5. ŠAKIŲ MIESTO KARILIONAS

ŠAKIAI CITY CARILLON

Architektūra / Architecture

1 km

 • V. Kudirkos g., Šakiai

Šakių miestą puošia miesto skveras su 24 varpų karilionu ir fontanu. Tai trečias karilionas mūsų šalyje ir pirmas, kurį pamatyti galima ne įlipus į varpinę, o tiesiog skvere - varpai sukabinti virš fontano. Varpų muziką galite išgirsti darbo dienai prasidedant, jai įpusėjus ar besibaigiant. Įamžinti ir kiti Šakiams svarbūs istoriniai akcentai - vandens nešėjos, "pliumpas". 

Skveras, kuriame įrengtas fontanas bei karilionas, yra istorinis Šakių centras - kadaise čia buvo turgaus aikštė, stovėjo bažnyčia ir varpinė. 
Šakiai city square is decorated with a carillon which consists of 24 bells and a fountain. This is the third carillon in our country and the first that can be seen not by climbing into the bell tower, but simply in the square. The bells are hung above the fountain. You can hear the music of the bells at the beginning of the working day, in the middle of it or at the end of it. Another important historical accents for Šakiai was water carriers and the well called "pliumpas". 

The square, where the fountain and carillon are located, in earlier days was historical centre of Šakiai – once there was a market square and church with a bell tower.

6. KERAMIKOS STUDIJA

“BROLIAI MOLIAI”

CERAMICS STUDIO “BROLIAI MOLIAI”

Amatai / Crafts

1,2 km

Keramikė Ugnė kuria išskirtinius molio gaminius ir šio amato paslaptimis dalijasi su kitais. Studijoje “Broliai moliai” užsiėmimai vedami tiek vaikams, tiek suaugusiems. Tai vienas geriausių būdų pabėgti nuo įtampos, rutinos ir pasinerti į kūrybinį procesą. Čia ne tik išmoksite lipdyti, dekoruoti, glazūruoti, bet ir pasinersite į save. Užsiėmimų metu laisvė kurti neribojama, kiekvienas gali pasigaminti ko tik širdis geidžia!
Ceramics Ugnė creates exclusive clay products and shares the secrets of this craft with others. In the studio "Broliai moliai" classes are conducted for both children and adults. This is one of the best ways to escape from tension, routine and immerse yourself in the creative process. Here you will not only learn how to shape, decorate, glaze but also immerse yourself in the craft. During classes, the freedom to create is unlimited, everyone can make whatever the heart desires!

7. ALIEJINĖ

OIL FARM

Degustacija / Tasting

8,3 km

 • P. Vaičaičio g. 18, Sintautai
 • +370 610 08 873

Sintautų miestelyje Piečiaičių ūkyje įkurta nedidelė aliejinė. Čia gaminamas keturių rūšių aliejus: rapsų, linų sėmenų, kanapių ir naujų augalų - margainių. Ūkininkai ne tik patys šaltuoju būdu spaudžia aliejų, bet ir užsiaugina jam reikalingas žaliavas.

Linus, kanapes lietuviai augindavo nuo seno. Ne tik dėl pluošto, - iš šių augalų sėklų spausdavo aliejų. Linų sėmenų aliejus netgi vadinamas „lietuvišku auksu“. Apie kiekvieną augalą, jų sėklas, aliejų, naudingąsias savybes ūkininkai Dainora ir Valdas gali papasakoti išsamiai, nes nuolatos domisi, papildo savo žinias. Šalia aliejinės Piečaičiai kuria ir mažytę ūkio parduotuvėlę. Į ją užsukantys klientai gali rasti ne tik kelių rūšių aliejaus pavyzdžių, bet ir kanapių, linų sėmenų, margainių, kmynų sėklų. 
Dėmesį patraukia ir šalia eksponuojami Dainoros rankdarbiai: ilgais žiemos vakarais nunertos dailios servetėlės, pasiūti lininiai krepšeliai, interjero dekoro elementai iš lininių siūlų ir pan. Piečaičiai mielu noru priima ekskursijas, papasakoja, parodo, surengia degustaciją.
A small oil farm has been established in the town of Sintautai. Four types of oil are produced here: rapeseed, flaxseed, hemp and new plants - variegated. Farmers not only press the oil themselves, but also grow the raw materials they need for it. 

Lithuanians have been cultivating hemp since ancient times. Not only because of the fiber but also oil was pressed from the seeds of these plants. Flaxseed oil is even called "Lithuanian gold". Farmers Dainora and Valdas Piečiaičiai can tell about each plant, their seeds, oil, useful properties in detail, because they are constantly interested and supplement their knowledge. In addition to the oil Piečaičiai, also created a small farm shop. Customers who come to it can find not only several types of oil samples, but also hemp, flaxseed, variegated, cumin seeds. Dainora's handicrafts are also on display next to them: on long winter evenings, beautiful napkins are dived, linen baskets are made, interior decor elements made of linen threads, etc. Piečaičiai gladly accept excursions and organize tastings.

8. POETO P. VAIČAIČIO TĖVIŠKĖ-SODYBA

HOMESTEAD OF POET PRANAS VAIČAITIS

Istorija / History

1,1 km

 • Santakai, Šakių r. 
 • +370 686 60 557

Aplankykite poeto Prano Vaičaičio muziejų jo gimtajame Santakų kaime ir susipažinkite su poeto gyvenimu ir kūryba ekskursijos metu, sudalyvaukite sodyboje minimuose poeto jubiliejuose, rengiamuose žymių žmonių susitikimuose po P. Vaičaičio ąžuolu, kituose renginiuose.

Įrengtame memorialiniame kambaryje eksponuojamos fotonuotraukos, poeto kūrybos knygos, suvenyrai, dovanos, albumai, biustas, rankšluosčiai su įrašais, knygos, spaudos straipsniai apie poetą...
Poetui sodybos kieme pastatytas paminklas (autorius K. Krasauskas, 1996).
Visit the museum of the poet Pranas Vaičaitis in his home village of Santakai. You will get acquainted to the poet's life and creation, get a chance to participate in the poet's anniversaries mentioned in the homestead also in the meetings of famous people under the P. Vaičaitis oak and other events. 

You can see photographs, poetry books, souvenirs, gifts, albums, busts, towels, books, and various articles about the poet in his memorial room. 

In 1996, a monument (author K. Krasauskas) was built in the courtyard of the homestead.

9. SUODŽIŲ KOPLYČIA

SUODŽIAI CHAPEL

Bažnyčia / Church

8 km

 • Suodžių k., šalia Keturnaujienos, Šakių r.

Šakių rajone, Suodžių kaime, Keturnaujienos gyvenvietėje, stovi Dievo Gailestingumo koplyčia, dar žinoma kaip Suodžių koplyčia, pastatyta ant lėktuvų pakilimo tako. Pasak, čia gyvenusios Anelės Matijošaitienės, 1969 m. lapkričio 14 d. šioje vietoje jai apsireiškė Dievo sūnus. Žinia apie apsireiškimą ėmė plisti labai sparčiai, žmonės ėmė lankyti A. Matijošaitienės sodybą, deginti žvakutes.

Sovietmečiu A. Matijošaitienę iškėlė į gyvenvietę, jos trobą nugriovę ir įrengė aikštę žemės ūkio aviacijai. Prasidėjus atgimimui moteris grįžo į savo lauką, už užsienio lietuvių suaukotas lėšas jai pastatyta nauja troba, o vėliau – ir koplyčia. Pati regėtoja A. Matijošaitienė amžinojo poilsio atgulė prie savo namų, greta Dievo Gailestingumo koplyčios. Koplytėlė veikia nuo pastatymo dienos iki pat šiandien. Savaitgaliais koplyčioje aukojamos ir šventos mišios, o minios maldininkų kasmet čia suplūsta Kristaus apsireiškimo dieną (lapkričio 14 d.).
In the District of Šakiai, in the village of Suodžiai, in the settlement of Keturnaujena, stands the Chapel of Divine Mercy, also known as the Suodžiai Chapel, built on the runway of airplanes. According to Anelė Matijošaitienė, who lived there, on November 14, 1969, the son of God appeared to her in this place. The news of the apparition began to spread very quickly, people began to visit A. Matijošaitienė homestead and burned candles. During the Soviet era, A. Matijošaitienė moved and her house was demolished. The land was used for agricultural aviation. At the beginning of the rebirth, the woman returned to her field, a new house was built for her with the funds donated by Lithuanians who lived abroad, and later a chapel was build as well. A. Matijošaitienė lay down for eternal rest at her house, next to the Chapel of Divine Mercy. The chapel still works to this day. On weekends, holy Mass is hold, and crowds of pilgrims flock here on the day of Christ's apparition (November 14).

10. PRANO SEDEREVIČIAUS SKULPTŪRŲ ANSAMBLIS

SCULPTURE ENSEMBLE OF PRANAS SEDEREVIČIUS

Kultūrinis paveldas / Cultural heritage

10,5 km

 • P. Mašioto g. 42, Kudirkos Naumiestis

Unikalus liaudies skulptoriaus Prano Sederevičiaus skulptūrų ansamblis - vienintelis tokio pobūdžio primityviojo liaudies meno pavyzdys Lietuvoje. Milžiniškose skulptūrose, pagamintose iš cemento, savamokslis skulptorius įamžino savo autoritetus: Vytautą Didįjį, Vincą Kudirką, JAV viceprezidentą Kenedį, lakūnus Darių ir Girėną, Juozą Tumą-Vaižgantą ir kitus. Skulptorių žavėjo žirgai, todėl kiemo centre iš cemento išdygo milžiniškas Pegasas, kiti herojai taip pat buvo užsodinti ant arklių. Sederevičius lipdydamas iš cemento arklį savo kieme trims dienoms įkurdindavo pasiskolintą gyvulį. Jį šerdavo, glostydavo, grožėdavosi ir kurdavo skulptūrą. Žmonės pasakoja, kad didžiausio arklio skulptūroje yra įmūrytas prieš daug metų vienoje sodyboje sudegęs motociklas BMW su priekaba: priekaba arklio pilve, o visos kitos detalės panaudotos kitose betoninio arklio dalyse. Prano Sederevičiaus, sukūrusio milžiniškas skulptūras iš betono, jau nebėra tarp gyvųjų. Dabar Sederevičiaus name gyvena miestelio pedagogai Vizbarai. Jie nepyksta, kad kieme apie skulptūras nuolat sukiojasi turistai. Naujieji šeimininkai retkarčiais ir patys išeina į kiemą, pasakoja lankytojams apie skulptūras ir jų autorių.
Sculpture ensemble of folk sculptor Pranas Sederevičius is the only example of primitive folk art of its kind in Lithuania. The giant sculptures made of cement, the self-taught sculptor immortalized his authority: Vytautas the Great, Vincas Kudirkas, US Vice President Kennedy, pilots Darius and Girėnas, Juozas Tumas-Vaižgantas and others. The sculptor was fascinated by horses, so in the center of the yard a giant Pegasus sprouted from cement, other heroes were also planted on horses. While Sederevičius was making a horse out of cement, he borrowed alive animal and put it in his yard for three days. He was fed, stroked, admired. Pranas Sederevičius, who created giant sculptures made of concrete, is no longer among the living. Now the town's educators Vizbarai live in Sederevičius' house. They are not angry that tourists are constantly spinning around the sculptures in the yard. The new owners occasionally go out into the courtyard themselves, and tell visitors about the sculptures and their author.

11. BULVĖS MUZIEJUS

POTATO MUSEUM

Muziejus / Museum

700 m

Bulvės muziejų Kudirkos Naumiestyje įkūrė patyręs agronomas Jonas Valaitis. Renovuotame sename siurblinės pastate eksponuojama visa bulvių auginimo istorija nuo senų laikų. Taip pat eksponuojami senoviniai žemės apdirbimo prietaisai: arklių pakinktai, akėčios, bene 300 įvairių pasagų ir kt. Antrajame muziejaus pastato aukšte – apžvalgos aikštelė, iš kurios atsiveria puikūs gamtos vaizdai. Išskirtiniame rūsyje vyksta skirtingų bulvių veislių degustacijos. Šalia muziejaus yra Bulvių patranka, Bulve skambinamas 4 varpų karilionas muziejaus bokšte, o muziejaus kieme prezidentinis ąžuolas, pasodintas per bulvės šventę. Apsilankę „Bulvės muziejuje“ sužinosite apie p. Almos Adamkienės cepelinų receptą, pagal kurį šalia muziejaus esančioje kavinėje „Pas Mindaugą“ gaminami cepelinai ir organizuojamos jų degustacijos. 
Potatoes Museum in Kudirkos Naumiestis was founded by experienced agronomist Jonas Valaitis. The renovated old building exhibits the entire history of potato cultivation since ancient times. Also, on display are not modernized, but ancient earthworking devices: horse harnesses, harrows, almost 300 different horseshoes, etc. On the second floor of the museum building there is an observation deck with great views of nature. In an exclusive cellar, tastings of different potato varieties take place. Next to the museum is a Potato Cannon, a 4-bell carillon is ringed on the potato in the museum tower, and in the courtyard of the museum, a presidential oak is planted during a potato feast. After visiting the "Potato Museum", you will learn about the recipe of first lady Mr. Alma Adamkienė's „cepelinai“, according to which „cepelinai“ are made in the café "Pas Mindaugas" next to the museum and their tastings is organized.

12. VINCO KUDIRKOS MUZIEJUS

VINCAS KUDIRKA MUSEUM

Muziejus / Museum

550 m

 • V. Kudirkos g. 29, Kudirkos Naumiestis
 • +370 345 57 451
 • v.kudirkos.muziejus@lnm.lt
 • http://lnm.lt
Vinco Kudirkos muziejaus ekspozicija supažindina su Lietuvos himno autoriumi Vincu Kudirka ir miesteliu, kuriame jis praleido paskutiniuosius savo gyvenimo metus. Čia išvysite eksponatus, susijusius su V. Kudirkos asmenybe: pianiną, kuriuo skambindavo gyvendamas draugų namuose Varšuvoje, jo leisto laikraščio „Varpas“ originalą, V. Kudirkos literatūrinių vertimų – Georgeʼo Gordono Byrono „Kaino“, Friedricho Schillerio „Viliaus Telio“ - rankraščius. Interaktyviuose terminaluose galėsite pavartyti varpininkų leistus leidinius „Varpą“, „Ūkininką“ ir pamatyti draudžiamų knygų slėptuvę, autentiškus knygnešių daiktus ir XIX a. pabaigos tradicinį šiaurės suvalkiečių (zanavykų) tautinį kostiumą. 

Muziejus kviečia susipažinti su keramikos raida ir patiems patirti molio lipdymo džiaugsmą, dalyvaujant edukacinėje programoje "Mūsų tautodailės stebuklai. Keramika".
The Vincas Kudirka Museum introduces visitors to Vincas Kudirka, the author of the Lithuanian anthem, as well as the town in which he spent the final years of his life.

What will you see?
The exhibit includes items related to Kudirka’s life and person – a piano he played while visiting friends in Warsaw; an original copy of the Varpas newspaper; manuscripts of literary translations by Kudirka including George Gordon Brown Cain and Friedrich Schiller’s William Tell. Interactive terminals allow visitors to look through copies of Varpas and Ūkininkas and to see a hiding place for banned books, authentic book smuggler items and a traditional 19th century North Suvalkija (Zanavykas) ethnic costume.

The museum invites you to get acquainted with the development of ceramics and experience the joy of clay molding yourself by participating in the educational program "Miracles of our folk art. Ceramics."

13. KYBARTŲ ŠV. ALEKSANDRO NEVIŠKIO CERKVĖ

CHURCH OF KYBARTAI ST. ALEXANDER NEVIŠKIS

Bažnyčia / Church

18,8 km

 • J. Basanavičiaus g. 19, Kybartai

Pirmoji cerkvė Užnemunėje, pastatyta 1870 m. geležinkeliečiams. Ji turėjo atlikti ir ypatingą misiją - pargabenant iš vakarų į Rusiją užsienyje mirusių tikinčiųjų palaikus. Pagal stačiatikių papročius, visos reikalingos apeigos turėdavo būti atliktos jau pačioje pirmoje pasienio cerkvėje, todėl Kybartų cerkvė matė daugiau aukštųjų carinės Rusijos asmenų negu bet kuri kita Lietuvoje.
The first church in Užnemunė was built in 1870 for railwaymen. It also had to carry out a special mission - to bring back the remains of believers who died abroad, back to Russia. According to Orthodox customs, all the necessary rites had to be performed in the very first border church; therefore, Kybartai church saw more high-ranking persons of Tsarist Russia than any other church in Lithuania.

14. SENŲJŲ AMATŲ CENTRAS

CENTRE OF OLD CRAFTS

Amatai / Crafts

4 km

Bendruomenės "Virbalio vartai" Senųjų amatų centre vykdoma edukacinė programa „Duonos kelias“, kurios metu praeinamas visas duonos kelias nuo žemės dirbimo iki duonutės patekimo ant stalo. Dalyviai spėja, kuriam javų pėdui priklauso grūdai supilti maišeliuose. Susipažįsta su senoviniais įrankiais ir rakandais. Išgirsta daug patarlių, mįslių, prietarų susijusių su duona. Sužino, kokia duona kepama kitose šalyse. Patys rankinėmis girnomis mala grūdus duonai, dalyvauja duonos kepimo procese, pamato, kaip iškūrenama duonkepė krosnis, patys susiformuoja ruginės duonos kepalėlius ir iškeptą šiltą parsiveža į namus. Vaišinasi šviežiai kepta rugine ir kvietine duona, mieliniu pyragu, Virbalio gaspadinių spaudžiamu sūriu ir mušamu sviestu bei tikrais suvalkietiškais lašiniais ir dešra. Skanauja vietoje renkamą ir ruošiamą ypatingą žolelių arbatą. Gali pakramtyti medaus pilno korio. Kol kepa duona susipažįsta su grindinių takų audimu, žvakių liejimu, virvių vijimu, turi galimybę paminkyti molį, pasukti galvą prie Mykolo galvosūkių.
The Community "Virbalis Vartai" (Gate of Virbalis) that is located in the Centre of Old Crafts. Is carrying out an educational program "Bread Road", during which the entire bread path from tillage to the entry of bread on the table is passed. Get acquainted with ancient tools and locks. Many proverbs, riddles, superstitions related to bread are heard. Find out what kind of bread is baked in other countries. They themselves grind grains for bread with hand mills, participate in the process of baking bread, see how the bakery oven is burned, form their own loaves of rye bread and bring the baked warm one home. They are served freshly baked rye and wheat bread, yeast cake, cheese and beaten butter pressed by Virbalis “gaspadinė”, and real Suvalkija bacon and sausage. Taste a special herbal tea collected and prepared locally. You will also get a chance to chew a honeycomb. While baking bread get acquainted with the weaving of paving paths, casting candles, rope-wiping and knead clay.

15. PAEŽERIŲ DVARAS

VILKAVIŠKIO RAJONO SUVALKIJOS (SŪDUVOS) KULTŪROS CENTRAS-MUZIEJUS

PAEŽERIAI MANOR

CULTURAL AND MUSEUM CENTRE OF VILKAVIŠKIS, SUVALKIJA (SŪDUVA) DISTRICT

Kultūrinis paveldas / Cultural heritage

10,7 km

 • Dvaro g. 6, Paežerių k., Vilkaviškio r.
 • +370 342 46 268
 • administracija@paezeriai.info
 • https://paezeriai.info
Paežerių dvaras įvardijamas kaip Suvalkijos perlas. Vieni čia regi senosios Graikijos atspindį, kiti Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės laikus, nukeliančius į 18 amžių.

Klasicistinių formų Paežerių dvaro rūmai vaizdingoje ežero pakrantėje pastatyti LDK didiko Simono Zabielos rūpesčiu 1795-1799 metais. Rūmus projektavo garsus Vilniaus architektas Martynas Knakfusas. Paežerių dvaras garsėja klasikinio pobūdžio muzikiniais vakarais, edukacinėmis programomis, Sūduvių amatų švente, Paežerių dvaro festivaliu, dvarų senovinės muzikos festivaliu "Viva la musica" ir kitais renginiais.
Manor of Paežeriai is identified as a pearl of Suvalkija and is accompanied by other various epithets. Some see the reflection of old Greece, others see the times of the Grand Duchy of Lithuania, which go back to the 18th century. 

The Paežeriai Manor Palace was built with classicist forms on the shore of the lake under the care of the grand duke of the Grand Duchy of Lithuania Simonas Zabiela in 1795-1799. The palace was designed by the famous Vilnius architect Martynas Knakfusas. Paežeriai Manor is famous for classical musical evenings, educational programs, Sūduva craft festival, Paežeriai Manor Festival, manor ancient music festival "Viva la musica" and other events.
Šalia pagrindinių Paežerių dvaro rūmų stovi 19 amžiaus viduryje pastatyta oficina. Čia anksčiau gyveno tarnai, buvo įrengtos virtuvė ir skalbykla. Šiandien čia įsikūręs Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras - muziejus, stebinantis edukacinių programų įvairove - nuo restauravimo magijos paslapčių, matų ir matavimų senovėje, senų muziejaus knygų bei pasaulio pinigų istorijų, iki žolininkystės tradicijų, sviestelio gardumo, duonelės kelio ir kita.
Next to the main Paežeriai manor house is servants quarters built in the middle of the 19th century. Servants lived there and kitchen, laundry room was located in the building as well. Today it is home to the Suvalkija (Sūduva) Cultural centre and museum of Vilkaviškis District that amazes with the variety of educational programs - from the secrets of ancient measures and measurements, old books and the stories of the world's money, to herbal traditions, butter delicacy, bread road and so on.

16. JONO BASANAVIČIAUS GIMTINĖ

JONAS BASANAVIČIUS BIRTHPLACE

Muziejus / Museum

23,4 km

 • Gimtinės g. 17, Ožkabaliai I k., Vilkaviškio r.
 • +370 342 69 365
 • j.basanavicius.gimtine@lnm.lt
 • http://lnm.lt

Jono Basanavičiaus gimtinėje pristatoma atstatyta pasiturinčio Suvalkijos ūkininko vienkiemio sodyba su XIX a. pabaigos – XX a. pradžios tradiciniais, šiam kraštui būdingais gyvenamaisiais ir ūkiniais trobesiais. Tai vienintelė atstatyta Vasario 16-osios Akto signataro gimtoji sodyba.

J. Basanavičiaus gimtinėje pažinsite ne tik patriarcho gyvenimą, XIX a. valstietišką buitį, bet ir išmoksite savo rankomis suriesti cukrinį riestainį, išsikepti razavų blynų, sužinosite tikros gilių kavos ar giros receptą. Čia siūloma netradiciškai atšvęsti savo mergvakarį, organizuoti "suvalkietišką veselią" ar krikštynas.  
In the birthplace of Jonas Basanavičius, a restored homestead of a wealthy Suvalkija farmer with a 19th and the 20th century traditional residential and economic huts typical for this region. It is the only restored native homestead of the signatory of the February 16th Act.

In the homeland of J. Basanavičius you will get to know not only the life of a patriarch, understand 19th century peasant life, but you will also learn to tie a sugar roll with your own hands, bake „razavas“ pancakes, learn the recipe of natural coffee or kvass. Here you can also celebrate your bachelorette party in an unconventional way or organize a "Suvalkietiška wedding" celebration or a christening.

17. KARALKRĖSLIO KEPYKLĖLĖ

KARALKRĖSLIS BAKERY

Kulinarinis paveldas / Culinary heritage

8,2 km

Mažo Suvalkijos kaimelio bendruomenė ilgus metus puoselėja senąsias duonkepystės tradicijas ir savo įkurtoje kepyklėlėje gamina gardžią tradicinę ruginę duoną. Pagal senovinius receptus, perduodamus iš kartos į kartą, čia kepami ir pyragai. Kepyklėlės gaminiai - „Dvaro“ ruginė duona, „Agutės“ pyragas, „Ponaičio baronkos" ir sriuba "Duonkleckiai" - yra sertifikuoti tautinio paveldo ženklu. 
The community in the small village of Suvalkija has for many years cherished the old traditions of baking traditional rye bread in its own bakery. According to ancient recipes passed down from generation to generation, cakes are also baked here. The products of the bakery - "Dvaro" rye bread, "Agutė's cake", "Ponaitis baronkos" - are certified as a national heritage mark.

18. VIŠTYČIO VĖJO MALŪNAS

VIŠTYTIS WINDMILL

Kultūros paveldas / Cultural heritage

20,9 km

1925 m. pastatytas Vištyčio vėjo malūnas yra vienintelis valstybės saugomas vėjo malūnas visoje Marijampolės apskrityje. Šiandien puiki proga jį apžiūrėti ir įvertinti beveik 100 metų senumo Vištyčio krašto dailidžių, stalių, akmenskaldžių, tekintojų, malūnų statybos meistrų darbą. Pagal ikonografiją atkurti malūno sparnai, restauruota vadinamoji vėjų rožė, kraipanti sparnus, taip pat visi stalių gaminiai, metalinė sparnų galva ir sukimo ratas. Po rekonstrukcijos šis malūnas vėl gali suktis apie savo ašį. Eiliniams turistams jis pasitarnauja ir kaip apžvalgos bokštas: užlipus į malūno viršų, atsiveria nuostabi Vištyčio miestelio ir ežero panorama.

Išsaugotame ir restauruotame malūne vykdoma kultūrinė veikla, vyksta įvairūs kultūros paveldą populiarinantys renginiai.

The Vištytis windmill was built in 1925 and it is the only state-protected windmill in the whole Marijampolė County. Today is a great opportunity to inspect and appreciate the work of carpenters, joiners, stonemasons, carpenters and mill builders in the Vištytis region, that is almost 100 years old. The wings of the mill have been restored according to iconography; the so-called wind rose has been restored, distorting the wings, as well as all the carpentry products, the metal wing head and the turning wheel. After reconstruction, this mill can rotate about its axis again. 

For ordinary tourists, it also serves as an observation tower: climbing to the top of the mill opens up a wonderful panorama of the town of Vištytis and the lake.

19. VIŠTYČIO REGIONINIO PARKO LANKYTOJŲ CENTRAS

VIŠTYTIS REGIONAL PARK VISITORS CENTRE

Lankytojų centras

2 km

Vištyčio miestelio centre išraiškingos architektūros pastate įsikūręs regioninio parko lankytojų centras. Antrajame jo aukšte įrengta ekspozicija "Kalvotoji Suvalkija" pasakojanti miestelio kraštovaizdžio ir vietos gyventojų kultūrinę istoriją. Čia suprasite, iš kur atsirado Vištyčio vardas, sutiksite vienaragį, pažarstysite grūdus, suskaičiuosite kalvas, išgirsite akmenų istorijas, ekspozicijos sienose ir grindyse atrasite suvalkietiškus raštus.

Regioninio parko lankytojų centras po Vištytį organizuoja keliones pėsčiomis ir dviračiais, vykdo edukacinius užsiėmimus gamtos pažinimo temomis. 

In the centre of Vištytis town is located the visitor centre of the regional park. On its second floor there is an exposition "Kalvotoji Suvalkija" telling the cultural history of the town's landscape and local people. There you will understand where the name of Vištytis came from, you will meet a unicorn, sprinkle grain, count the hills, hear the stories of stones, discover the Suvalkija patterns on the walls and floor of the exposition.

The Visitor Centre of the Regional Park organizes walking and cycling trips around Vištytis, and conducts educational activities on nature topics.

20. TRIJŲ SIENŲ SANKIRTA

INTERSECTION OF THE THREE BORDERS

14,6 km

 • Bakšiškiai, Vilkaviškio r.

Geografinis taškas, kuriame susikerta trijų valstybių sienos: Lenkijos, Lietuvos ir Rusijos (Kaliningrado sritis).

Šiame taške pastatytas granito stulpas, žymintis trijų valstybių sankirtos tašką. 

Trijų sienų sankirta yra už 3 kilometrų į pietus nuo Vištyčio ežero. 
Geographical point where the borders of three countries intersect: Poland, Lithuania and Russia (Kaliningrad Oblast of the Russian Federation).

A granite pillar is located at this point, representing the intersection of the borders of three States. 

The intersection of the three borders is 3 km south of Lake Vištytis.

Skip to content