Apie mus

Muziejaus istorija

Zanavykų muziejus (taip vadintas tada) buvo atidarytas 1928 m. birželio 21 d. Šakių „Žiburio“ gimnazijoje, minint jos įkūrimo dešimtmetį. Dviejuose kambariuose buvo eksponuojami dailės kūriniai, numizmatikos rinkiniai, etnografiniai daiktai, rankdarbiai. Muziejaus įkūrėjai-zanavykų ateitininkai. Pirmasis direktorius – studentas medikas Antanas Pavalkis. Vėlesniais metais muziejumi rūpinosi gimnazijos mokytojas Vincas Liulevičius ir jo vadovaujamas istorikų būrelis. Antrojo pasaulinio karo metais, 1944-ųjų rugsėjį, gimnazijos pastatas ir jame įsikūręs muziejus sudegė.
Surinkus daug vertingų etnografinių daiktų, vietos kraštotyrininkų iniciatyva 1986 m. Girėnuose įkurtas kraštotyros muziejus. Jo administratorė, o vėliau direktorė buvo Bronė Sakalauskienė. 1992 m. spalio 30 d. kraštotyros muziejui buvo suteiktas savivaldybės įstaigos statusas ir jis pavadintas Zanavykų krašto muziejumi. 2005 m. balandžio 1 d. muziejus tapo Šakių rajono savivaldybės biudžetine įstaiga. Patvirtintas jo statutas. Šiuo metu muziejuje yra sukaupta apie 50000 eksponatų. Vedama mokslinė rinkinių apskaita, organizuojamos parodos, seminarai, edukacinė veikla, kalendorinių ir tradicinių švenčių renginiai, vykdomi projektai.
2014 m. muziejus perkeltas į naujas patalpas. Balandžio 5 d. ekspozicija pristatyta naujose muziejaus patalpose Zyplių dvaro vežiminės pastate.

Zanavykų muziejus įsikūręs gražioje Zyplių dvaro sodyboje – vežiminės pastate. Šiandien dvaras – vienas iš labiausiai lankomų objektų Šakių rajone. Čia nuolat vyksta projektų pristatymai, konferencijos, sueigos, šventės, muzikos festivaliai. Buvusiose dvaro arklidėse yra įrengta Zyplių dvaro galerija, čia nuolat eksponuojama daug meno dirbinių: paveikslų, rankdarbių, medžio, akmens skulptūrų, keramikos, kalvystės, stiklo dirbinių, įspūdingi sodai, kaukės. Kituose dvaro pastatuose – kalvė, keramikos dirbtuvės. Dvaro pastatus supantis parkas užima 21 ha teritoriją yra vienas didžiausių dvarų parkų Lietuvoje.

Daugiau apie Zyplių dvarą: 
www.zypliudvaras.lt/
http://issuu.com/almacikane/docs/zypliu_dvaro_pristatymas

Skip to content