Zanavykų karšto etnokultūros išsaugojimas


Zanavykų karšto etnokultūros išsaugojimas

Zanavykų muziejuje nuolat saugomi ir kaupiami eksponatai atskleidžiantys zanavykų krašto istorinę ir kultūrinę raidą. Deja, ne visų eksponatų būklė yra gera, daugumai eksponatų reikalingas restauravimas. Tam, kad eksponatai būtų konservuojami ir restauruojami, reikalingas nemažas finansavimas. Kiekvienais metais Zanavykų muziejaus vyr. fondų saugotoja Skaistė Višinskaitė-Kumštienė rengia tęstinį projektą „Zanavykų krašto etnokultūros išsaugojimas”, kurį jau penktą kartą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos kultūros ministerija.

2020 metais iš Zanavykų muziejaus fondų  restauravimui ir konservavimui buvo atrinkta 15 labiausiai sunykusių ir ypatingos priežiūros reikalaujančių eksponatų. Tai XVIII – XX a. vidurio dokumentai, fotonuotraukos, knygos ir maldaknygės, kurie yra labai svarbus šaltinis pristatantis Užnemunės krašto istoriją. Didžioji dalis eksponatų atspindi religinių konfesijų įvairovę krašte, liudija Seinų kunigų seminarijos reikšmę, švietimo ir lietuvybės įtvirtinimui Užnemunėje ir visoje Lietuvoje. Kita dalis eksponatų atspindi ekonominę ir socialinę krašto raidą, I ir II pasaulinių karų kontekste. Atrinktų eksponatų būklė bloga, jie praradę ekspozicinę išvaizdą, pageltę, vietomis pradėję byrėti, popierius purvinas, dėmėtas, kraštai nutrupėję, įplyšę.

Tačiau, Lietuvos kultūros tarybai nusprendus finansuoti tik dalį muziejaus prašomos sumos, teko sumažinti restauruojamų eksponatų skaičių nuo planuotų 15 iki 6 eksponatų. Dėl dokumentų restauravimo buvo kreiptasi į Lietuvos nacionalinės bibliotekos Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyriaus specialistę, I kategorijos dokumentų restauratorę Daivą Juškienę.

D. Juškienė restauravo penkis eksponatus: 1898 m. Seinų kunigų seminarijos vinjetę, 1915 m. skelbimą „Apskelbimas dėl pawieto Wladislawow“, 1928 m. Lietuvos Respublikos pasą, Šakių miesto valdybos išduotą Naumiesčio gyventojai Emai Valcerytei. Taip pat 1942 m. Šakių apskrities savivaldybės vaistinėje išrašytą receptą. Seniausias restauruojamas eksponatas – XVIII-XIX a. I p. Kidulių valsčiaus gyventojų revizijos knyga. Šeštasis restauruotas eksponatas – XIX a. II pusės spinta, kurios restauravimo darbus atliko I kategorijos meninių baldų restauratorius Bangutis Prapuolenis.

Skip to content