Susitikimas-paskaita-pašnekesys su Gintautu Alekna

Share this post


Susitikimas-paskaita-pašnekesys su Gintautu Alekna

Birželio 9 d., minint gedulo ir vilties dieną, gausus būrys dalyvių atvyko į susitikimą su fotografu, keliautoju, filmų apie tremtį autoriumi, ekspedicijų į tremties vietas organizatoriumi ir vadovu, “Lemties” bendrijos nariu Gintautu Alekna. Keliautojas dalijosi savo įspūdžiais, filmuota ir fotografuota ekspedicijų po tremties vietas medžiaga bei įžvalgomis.

Susitikime dalyvavęs rajono savivaldybės vicemeras Darius Jakavičius linkėjo jaunajai kartai nepamiršti tremties istorijos ir pabandyti įsivaizduoti, ką tuo metu išgyveno ir ko neteko tremiami jaunuoliai. Renginio metu buvo pristatyta Gintauto Aleknos fotografijų paroda „Kur gyveno lietuviai…“, kuri Zanavykų muziejuje bus eksponuojama visą birželio mėnesį.

Gintautas Alekna per 30 metų dalyvavo 53 ekspedicijose, aplankė beveik visas Rusijos sritis, kuriose buvo tremtinių iš Lietuvos, tai virš 85 % visų išlikusių tremties vietų. Jis Sibire, kitose Rusijos vietose, Kazachstane iš viso išbuvo virš 1000 dienų, lėktuvais, traukiniais, automobiliais, visureigiais, laivais ir pėsčiomis nukeliavo virš 400 000 km, aplankė virš 1000 tremties ir kalinimo vietų, inventorizavo apie 450 kapų ir kapaviečių. 46-ioms ekspedicijoms vadovavo (31-ą ekspediciją organizavo). Lietuvoje kūrė dokumentinius filmus, ruošė televizijos laidas ir reportažus, rašė straipsnius ir davė interviu spaudai, ruošė fotoparodas, kurios buvo ir yra eksponuojamos įvairiose Lietuvos vietose. Visą tą laikotarpį su ekspedicijomis keliavęs Gintautas Alekna turi sukaupęs unikalų foto ir video medžiagų archyvą, kuriame virš 36 000 nuotraukų, apie 200 val. įvairiais formatais nufilmuotos medžiagos. Didelė dalis užfiksuotų kapų ir kaimų jau yra sunykę, o juostose įamžinti tremtiniai jau yra mirę. Už savo veiklą Gintautas Alekna įvertintas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino 3-ojo laipsnio medaliu, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi, G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos medaliu „Vilties žvaigždė“, LR Kultūros ministerijos garbės ženklu „Nešk savo šviesą ir tikėk”.

Skip to content