Karjera

ZANAVYKŲ MUZIEJUS IEŠKO NAUJO KOMANDOS NARIO – KULTŪRINĖS VEIKLOS KOORDINATORIAUS (-ĖS)

 • Darbo pobūdis – organizuoti ir koordinuoti muziejaus kultūrinius renginius, programas, rengti projektus bei vesti ekskursijas.   
 • Pareigybės koeficientas – 7,5; darbo užmokestis neatskaičius mokesčių – 1046,25 Eur, darbo valandų sk. – 30 val.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 • Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintiną išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintiną išsilavinimą;
 • Išmanyti Lietuvos Respublikos muziejų įstatymą, Lietuvos Respublikos teisės aktus ir kitus teisinius dokumentus, reglamentuojančius muziejininkystės, kultūros projektų ir turizmo srities projektų rengimą;
 • Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį;
 • Gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu lietuvių kalba ir žinoti vieną iš bendrųjų Europos kalbų B1 lygiu;
 • Turėti bazines kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos žinias ir gebėjimus;
 • Turėti bendravimo įgūdžių bei mokėti bendrauti su įvairaus amžiaus žmonėmis;
 • Išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją, rengiant medžiagą edukacinėms programoms ir ekskursijoms, gebėti savarankiškai planuoti savo veiklą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 • organizuoja ir koordinuoja muziejaus kultūrinius renginius, programas bei veda ekskursijas;
 • kuria organizuojamų kultūros renginių koncepcijas, turinį bei formą, atsižvelgdamas į muziejaus veiklos tikslus ir funkcijas;
 • rengia projektų finansavimo paraiškas, kultūrinių renginių, muziejinės veiklos projektinius dokumentus;
 • rengia paskaitas, seminarus, konferencijas ir kitus su muziejaus veikla susijusius kultūrinius renginius;
 • užsiima naujų muziejaus veiklos formų paieška, inicijavimu, rengimu ir koordinavimu;
 • dalyvauja rengiant ekspozicijas, laikinąsias parodas;
 • užtikrina tinkamą muziejaus renginių viešinimą;
 • bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio muziejais, kultūros turizmo bei kitomis įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;
 • nuolat kelia savo kvalifikaciją: studijuoja profesinę literatūrą, dalyvauja stažuotėse, seminaruose ir konferencijose, domisi naujovėmis;
 • konsultuoja ir aptarnauja lankytojus savo kompetencijos srityje.

Gyvenimo aprašymų laukiame el. p. muziejininkai@zanavykumuziejus.lt iki 2023 m. rugpjūčio 1 d.

Su atrinktais kandidatais susisieksime dėl darbo pokalbio. Daugiau informacijos tel. 8 650 85 035.

Darbo laikas:  Pirmadieniais – ketvirtadieniais  nuo 8.00 val. iki 17.00 val. Penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.45 val.   Pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val.

Darbo vieta: Zanavykų muziejus, Beržų g. 3, Tubelių k., Šakių r. sav.


Skip to content