ROKUI STEPULAIČIUI 105

Share this post


ROKUI STEPULAIČIUI 105

Rokas Stepulaitis gimė 1916 m. spalio 28 d. Sintautų valsčiuje, Leopolės vienkiemyje, Viktorijos ir Simano Stepulaičių šeimoje. Buvo pats jauniausias iš dvylikos vaikų. Nuo vaikystės turėjo gabumų menui: piešė, grojo klarnetu, puikiai dainavo, rašė eilėraščius.

1944 m., artėjant frontui, jis nusprendė pasitraukti į Vokietiją. Apsistojo pabėgėlių stovykloje Haanau mieste, čia praleido daugiau negu dvejus metus. Stovykloje mokėsi anglų kalbos, nes buvo nusprendęs pasitraukti į Kanadą, kur gyveno jo sesuo ir brolis. Atvykęs į Kanadą, apsigyveno Barrie mieste.

Svetimoje šalyje R. Stepulaitis dirbo įvairius darbus, daugiausia prie statybų, o laisvalaikiu meistraudavo, kurdavo medines skulptūras, droždavo bareljefus, tapydavo, rengdavo parodas. Įvairiuose tautodailės darbų konkursuose R. Stepulaitis daug kartų buvo pripažintas laureatu.

R. Stepulaitis buvo vienas pirmųjų išeivių, kuris 1993 m. Zanavykų muziejui padovanojo savo itin vertingą meno dirbinių kolekciją. Tai 39 autoriniai kūriniai: medžio ir akmens skulptūros, tapybos ir grafikos darbai. Ypatingą muziejaus lankytojų dėmesį patraukia skulptūrų kompozicija „Katinas ir katytė“.

R. Stepulaičiui yra suteiktas Zanavykų muziejaus garbės nario vardas, o 1996 m. už reikšmingą paramą puoselėjant ir saugant zanavykų krašto etninę kultūrą – Šakių miesto garbės piliečio vardas (toks vardas Šakių miesto istorijoje jam suteiktas pirmajam).

R. Stepulaitis mirė 1998 m. liepos 27 d. Kanadoje, Berrie mieste.

Tekstą parengė ZM.

Nuotraukų autorius Arūnas Puodžiukas.

Skip to content