Be kategorijos

Laisvės gynėjų diena

Sausio 13 d. naktį sovietų armijos tankai, šarvuočiai ir ginkluoti kariškiai, panaudodami šaunamuosius ginklus, Vilniuje šturmavo Televizijos bokštą ...

Skip to content