Paroda apie kovo 11-osios Akto signatarą Gintautą Iešmantą

Share this post


Paroda apie kovo 11-osios Akto signatarą Gintautą Iešmantą

Zyplių dvaro sodybos Amatininkų namo antrąjame aukšte eksponuojama paroda apie 1990 m. kovo 11-osios Akto signatarą, poetą, žurnalistą, politinį kalinį, socialdemokratą Gintautą Vincą Iešmantą.

G. V. Iešmantas gimė 1930 m. sausio 1 d. Šūklių kaime, netoli Griškabūdžio, gyveno Skrynupiuose, mokėsi Šakių gimnazijoje. Į Aukščiausiąją Tarybą jis buvo išrinktas Kalvarijos rinkimų apygardoje.

Gintautas Iešmantas yra neblogai žinomas literatų pasaulyje. Išleido apie 60 eilėraščių, poemų, dramos kūrinių bei istorinės ir politinės publicistikos rinkinių.

Už gyvenimo nuopelnus Gintautas Iešmantas apdovanotas Paulio Lauritzeno Laisvės fondo premija (Danija, 1990 m.), Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžiumi (1999 m.), Lietuvos nepriklausomybės medaliu (2000 m.), 2002 m. tapo pirmuoju Juozo Tumo-Vaižganto premijos, įsteigtos Lietuvos rašytojų sąjungos, Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos, laureatu.

Parodoje, skirtoje Gintauto Iešmanto 90-osioms gimimo metinėms paminėti, vizualiniu pasakojimu pristatytas Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro gyvenimo kelias, šeimos ir giminės istorija, žurnalisto profesinė veikla, sąmoningai pasirinktas komunistinės sistemos kritiko ir politinio kalinio kelias, eksponuojamos dokumentų kopijos iš Gintauto Iešmanto baudžiamosios bylos, jo veikla Lietuvos Atgimimo metais (1989–1990 m.), darbas Lietuvos Respublikos Aukščiausiojoje Taryboje ir kita.

Parodoje eksponuojamos nuotraukos yra saugomos Lietuvos Respublikos Seimo archyve, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos archyve, Lietuvos centriniame valstybės archyve, Lietuvos ypatingajame archyve, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubo archyve. Parodoje taip pat eksponuojamos fotografijos iš Gintauto Iešmanto šeimos archyvo, fotografų Romualdo Jurgaičio, Andriaus Petrulevičiaus asmeninių archyvų. Fotografijų autoriai: Gediminas Bareikis, Džoja Gunda Barysaitė, Gediminas Ilgūnas, Jonas Juknevičius, Romualdas Jurgaitis, Algimantas Mockus, Andrius Petrulevičius, Olga Posaškova, Algirdas Sabaliauskas, Lina Žilytė.

Parodą parengė – Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija.

Parodos koncepcijos ir tekstų autorius – Žydrūnas Mačiukas, nuotraukų redaktorius Andrius Petrulevičius, dizainerė Neringa Motiejūnaitė-Lilienė, tekstų redaktorės Gražina Belickienė, Jurgita Kelpšienė ir Jolanta Laurinaitienė. M

Skip to content