Aleksandro Ostrovskio medinių kaukių paroda

Share this post


Aleksandro Ostrovskio medinių kaukių paroda

Kviečiame apžiūrėti Aleksandro Ostrovskio medinių kaukių parodą, atkeliavusią iš Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejaus fondų.

Aleksandras Ostrovskis gimė 1935 m. spalio 24 d. Totorijos krašte (Agryze). Ketvirto dešimtmečio pabaigoje  dėl politinių ir ekonominių aplinkybių Ostrovskių šeima  pasitraukė į Kauną ir apsigyveno Žaliakalnyje. Kaune Aleksandras lankė dabartinę A. Puškino mokyklą, bet vidurinį išsilavinimą įgyjo Ukrainoje. Nepritapęs naujoje šalyje, Aleksandras jau vienas, be tėvų, sugrįžta į Kauną. Lanko dailės pamokas Pelėdų kalne, įstojo į keramikos specialybę Dailės institute. Būdamas labai jaunas laimėjo dvi sąjungines (tais pačiais metais) premijas – plakato ir keramikos kategorijose. Tuo metu itin daug dirbo su juodąja keramika, o jo darbus išveždavo net į JAV ir Kanadą.

1961 m. gimus sūnui Aleksandrui ir žmonai gavus paskyrimą, persikėlė gyventi į Marijampolę. Ten ilgus metus dirbo dailininku cukraus fabrike, vėliau – dailės ir braižybos mokytoju. Bendravo su vietine menininkų bendruomene. Visad buvo geras kaligrafas. Asmeninei kūrybai daug laiko nelikdavo, tačiau visad tapė, daugiausia peizažus. Nutapė ne vieną paveikslą su senojo miesto vaizdais.

1974 m. gimė dukra Rūta. Abu vaikai turėjo polinkį į meną, ypač sūnus puikiai piešė nuo pat vaikystės, bet tolesnio likimo su menu nesiejo. Dukra pabaigė dailiosios tekstilės mokslus, vėliau menotyrą, ir dirba meno lauke.

Aleksandras Ostrovskis geriausiai žinomas, kaip Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejuje saugomos jo medinių kaukių kolekcijos autorius. Jis nuolatos domėjosi pačių įvairiausių tradicijų kaukėmis.  Yra išsaugotas ir jo kaukių eskizų albumas. Niekada jų nedarė, kaip nešiojamų. Tai dekoratyvūs interjero puošybos darbai.

Aleksandras Ostrovskis visą gyvenimą labai daug skaitė, turėjo puikų jumoro jausmą. Mirė netikėtai  2002 m., būdamas 66-erių, palaidotas Marijampolės naujosiose kapinėse.

Paroda bus eksponuojama iki kovo 10 d. Aplankykite!

Skip to content