Ekspozicijos atnaujinimas

Antrojo pasaulinio karo metu naciams užėmus Lietuvos teritoriją, joje pradėta vykdyti antisemitinė politika. Įvesta Lietuvos žydų registracija, žemin...

Skip to content